Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 849 - 861 2018-12-28

Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama

Mustafa Said YILDIZ [1]


Bu çalışmanın amacı literatürde daha sıklıkla hile denetiminde kullanılan Benford Yasası’nın veri doğrulaması için kullanımını bir uygulama ile göstermektir. Sağlık planlaması, kaynak tahsisi ve performans değerlendirmesinde kullanılan hastane yönetsel verilerinden üçünün (poliklinik sayısı, acil servise başvuru sayısı ve röntgen çekim sayısı) Benford Yasasına uygunluğu ki-kare analizi ile belirlenmiştir. Uygulaması kolay bu analizin veri doğruluğunun değerlendirilmesi amacıyla, daha yüksek kalitede veri için kullanılmasının fayda sağlayacağı tespit edilmiştir.

Benford Kanunu, Veri Doğrulama, Hastane Verileri
 • Accountants Increasingly Use Data Analysis to Catch Fraud (2014, 05 Aralık). Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/accountants-increasingly-use-data-analysis-to-catch-fraud-1417804886 (Erişim Tarihi 16.08.2017)
 • Akkaş M.E. (2007). Denetimde Benford Kanunu’nun Uygulanması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1):191 - 206
 • Alagöz A., Ay M. (2002). Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu Temelli Dijital Analiz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(4): 59-76.
 • Andreas D. (2007). Not the First Digit! Using Benford's Law to Detect Fraudulent Scientific Data, Journal of Applied Statistics, 34:3, 321-329 doi: 10.1080/02664760601004940
 • Avcı O., Demirci Z. (2016). Benford Kanunu’nun Vergi Denetiminde Kullanımı ve Bir Örnek Uygulama. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7): 2232-2246
 • Bassam H. (2003) Examining data accuracy and authenticity with leading digit frequency analysis", Industrial Management & Data Systems, 103(2):121-125, doi:10.1108/02635570310463447
 • Bassam H. (2003). Examining data accuracy and authenticity with leading digit frequency analysis. Industrial Management & Data Systems, 103(2), 121-125. doi:10.1108/02635570310463447
 • Bassam H. (2003). Examining data accuracy and authenticity with leading digit frequency analysis, Industrial Management & Data Systems, 103(2): 121-125. https://doi.org/10.1108/02635570310463447
 • Benford F. (1938). The Law of Anomalous Numbers, Proceedings of the American Philosophical Society, 78(4), 551-572 Benford Online Bibliography (2017), http://www.benfordonline.net, (Erişim tarihi: 01.08.2017)
 • Berger A., Hill, T.P. (2015). An Introduction to Benford's Law. Princeton University Press: Princeton, NJ. ISSN/ISBN:9780691163062.
 • Boztepe E. (2013), Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 73-83
 • Breunig C., Goerres A., (2011). Searching for electoral irregularities in an established democracy: Applying Benford’s Law tests to Bundestag elections in Unified Germany, Electoral Studies doi:10.1016/ j.electstud.2011.03.005
 • Busta B., Weinberg R. (1998). Using Benford’s law and neural networks as a review procedure, Managerial Auditing Journal, 13(6): 356–366.
 • Carreira P., Gomes da Silva C (2016). Assessing the omission of records from a data set using Benford’s law. Journal of Financial Crime, 23(4): 798-805 https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0060
 • Cinko M., (2014). BIST-100 Getirileri Dağılımının Benford Kanunu ile Testi. Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA, 1(3): 184-191
 • Collins C., (2017). Using excel and Benford’s Law to detect fraud, Journal of Accountancy web sitesi, http://www.journalofaccountancy.com/issues/2017/apr/excel-and-benfords-law-to-detect-fraud.html
 • Corazza M., Ellero A., Zorzi A. (2010) Checking financial markets via Benford’s law: the S&P 500 case. In: Corazza M., Pizzi C. (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer, Milano
 • CRAN Benford yazılımı (2017). https://cran.r-project.org/web/packages/benford.analysis/benford.analysis.pdf
 • Çakır S., (2004). Muhasebe Hilelerinin Tespitinde İstatistiksel Yöntemler (Benford Yönteminin İrdelenmesi), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Deckert J., Myagkov M., Ordeshook P. C., (2011). Benford’s Law and the Detection of Election Fraud, Political Analysis 19:245–268 doi:10.1093/pan/mpr014
 • Demir M. (2014). Benford Yasası ve Hile Denetiminde Kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Diekmann A. (2007). Not the First Digit! Using Benford's Law to Detect Fraudulent Scientific Data, Journal of Applied Statistics, 34(3), 321-329. doi:10.1080/02664760601004940
 • Erdoğan M. (2001). Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası. Muhasebe ve Denetime Bakış, 1(3): 1-8. Golbeck J. (2015). Benford’s Law Applies to Online Social Networks. PLoS ONE, 10(8): e0135169. doi:10.1371/journal.pone.0135169
 • Health Lawyers web sitesi (2017), https://www.healthlawyers.org/events/programs/materials/documents/fc13/206_godse_mettin_slides.pdf (Erişim Tarihi: 16.08.2017)
 • Henselmann K. Scherr E, Ditter D (2013) : Applying Benford's Law to individual financial reports: An empirical investigation on the basis of SECXBRL filings, Working Papers in Accounting Valuation Auditing, No. 2012-1 [rev.]
 • IIA (İç Denetçiler Enstitüsü) web sitesi, http://www.theiia.org/intAuditor/media/files/Step-by-step_Instructions_for_Using_Benford's_Law[1].pdf
 • ISACA (Uluslararası Sistem Denetimi ve Kontrolü Derneği) web sitesi, https://www.isaca.org/Journal/archives/2010/Volume-1/Pages/Using-Spreadsheets-and-Benford-s-Law-to-Test-Accounting-Data1.aspx
 • Joannes-Boyau R., Bodin T, Scheffers M, May S.M. (2015). Using Benford's law to investigate Natural Hazard dataset homogeneity. Nature Scientific Reports, 5, 12046, doi: 10.1038/srep12046 (2015).
 • Judge G., Schechter L. (2009). Detecting problems in survey data using Benford’s Law, The Journal of Human Resources, 44(1): 1-24 doi: 10.3368/jhr.44.1.1 Kocameşe M. (2006). Benford Kanunu ve Vergi Denetiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lesperance M., Reed W.J., Stephens M.A., Tsao C., Wilton B. (2016). Assessing Conformance with Benford’s Law: Goodness-Of-Fit Tests and Simultaneous Confidence Intervals. PLoS ONE, 11(3):e0151235, doi:10.1371/journal.pone.0151235
 • Martin J, Conte T., Data quality in financial planning - an empirical assessment based on Benford's Law (2012). ECIS 2012 Proceedings. 159. http://aisel.aisnet.org/ecis2012/159
 • Martin, J., Conte, T. (2012). Data Quality in Financial Planning - An Empirical Assessment Based On Benford's Law. ECIS 2012 Proceedings. 159. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/ecis2012/159
 • Mehta A., Bhavani G. (2017), Application of forensic tools to detect fraud: the case of Toshiba, Journal of Forensic and Investigative Accounting, 9(1): 692-710
 • Miller, S.J. (2015). Benford's Law: Theory and Applications. Princeton; Oxford, Princeton University Press, JSTOR, Retrieved from: www.jstor.org/stable/j.ctt1dr358t.
 • Morzy M., Kajdanowicz T, Szymański B.K. (2016). Benford’s Distribution in Complex Networks. Nature Scientific Reports, 6, 34917; doi: 10.1038/srep34917
 • Newcomb S. (1881). Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers, American Journal of Mathematics, 4(1), 39-40.
 • Nigrini, M. J. (2000). Digital Analysis Using Benford's Law Tests&Statistics for Auditors, Second Edition, Global Audit Publications, Canada. p.11
 • Özdemir M. (2014). Muhasebe Denetiminde BEnford Kanunu ve Ölçekten Bağımsızlık Yönteminin Sınanmasına Yönelik bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pollach G., Jung K., Namboya F. and Pietruck C. (2015) Maternal Mortality Rate—A Reliable Indicator? International Journal of Clinical Medicine, 6, 342-346. http://dx.doi.org/10.4236/ijcm.2015.65044
 • Rasgen M. (2016). Hile Denetiminde Benford Yasasının Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Samancı T.H (2014). Denetimde Benford Yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Sanches J., Marques J.S. (2006). Image reconstruction using the Benford Law, International Conference on Image Processing, Atlanta, GA, 2006, pp. 2029-2032. doi: 10.1109/ICIP.2006.312845
 • Testing Benford Law web sitesi (2017), http://www.testingbenfordslaw.com/ (Erişim Tarihi: 16.08.2017)
 • Yanık R, Samancı T (2013) Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama. 17(1): 335-348
 • Yıldız N., Akbulut Ö. (2014), İstatistiğe Giriş: Uygulamalı Temel Bilgiler, Çözümlü ve Cevaplı Sorular (5.Baskı). Erzurum: Aktif.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-7423-1408
Author: Mustafa Said YILDIZ
Institution: SAĞLIK BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA YILDIZ, M . (2018). Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 849-861 . DOI: 10.18657/yonveek.336919