Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 1017 - 1031 2018-12-28

Manisa Pamuk Fiyatlarının Zaman Serisi Analizi Ve Yapay Sinir Ağı Teknikleri İle Tahminlenmesi Ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması

Şengül CAN [1] , Mustafa GERŞİL [2]


Tekstil sektörünün bitkisel hammaddesi olarak kullanılan pamuk gerek ülkemiz gerekse dünyada tarım, sanayi ve ticarette stratejik bir önem taşımaktadır. Ülkeler arası pamuk ticareti ise pamuk borsaları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ülkemizdeki birçok tarımsal ürünün değerini devlet belirler.  Ancak pamuk borsalar tarafından fiyatı belirlenen birkaç üründen biridir. Bu çalışma kapsamında Manisa Tarım Borsasından yıllık pamuk fiyatları alınmıştır. Alınan veriler analize uygun olacak şekilde düzenlenmiş ve weka programında analiz edilmiştir. Zaman serisi ve yapay sinir ağı teknikleri kullanılarak 2017 yılına ait fiyatların değer tahminleri yapılmıştır. Yapılan tahminler MAE,  MAPE ve RMSE değerleri üzerinden karşılaştırılarak hangi tekniğin daha başarılı tahmin performansı gösterdiğine karar verilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer çalışma sonuçlarıyla da karşılaştırılmıştır. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda yapay sinir ağı tekniğinin daha başarılı sonuçlar elde ettiği görülmüştür.
Veri Madenciliği, Zaman Serisi, Yapay Sinir Ağı
  • Aktaş, E. (2006). Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8648/ (13.08.2018).Asilkan, Ö. ve Irmak, S. (2009). İkinci El Otomobillerin Gelecekteki Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 375-391.Allen, R. G. D. (1964). Statics for Economists,Mc-Millan,UK,1964.Fayyad, U. Piatetsky-Shapiro, G. ve Smyth, P. (1996). From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases, Artificial Intelligence Magazine, Fall.Giudici, P. (2003). Applied Data Mining: Statistical Methods for Business and Industry, John Wiley & Sons, West Sussex, England, 2003.Irmak, S. Köksal, C. D. ve Asilkan Ö. (2012). Hastanelerin Gelecekteki Hasta Yoğunluklarının Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmin Edilmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi.Kantardzic, M. (2003). Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, IEEE Press, Hoes Lane, Piscataway, NJ, USA, 2003.Kaynar, O. ve Taştan, S. (2009). Zaman Serisi Analizinde Mlp Yapay Sinir Ağları Ve Arıma Modelinin Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 161-172.Manisa Ticaret Borsası Pamuk Raporu (2017). http://manisatb.org.tr/199/pamuk-sektor-raporlari (13.08.2018)Mananyi, A. ve Struthers, J. (1997). Cocoa Market Efficiency: A Cointegration Approach, Journal of Economics Studies, 24.Newbold, P. (2000). İşletme ve İktisat için İstatistik, Çev.Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul.Öztemel, E. (2012). Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayıncılık, İstanbul.Saigal, S. ve Mehrotra, D. (2012). Performance Comparison Of Time Series Data Using Predictive Data Mining Techniques. Advances in Information Mining, 4(1).Şeker, S. E. (2015). Zaman Serisi Analizi, YBS Ansiklopedisi, 2 (4).Tüik, (2017). Bitkisel Üretim Veri Tabanı(https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul; 01.08.2018).Veysel, O. (2016). Weka Nedir? ARFF Dosya Yapısı Nasıldır? (http://onurveysel.blogspot.com/2016/09/weka-nedir-arff-dosya-yapisi-nasildir.html; 02.08.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Şengül CAN (Primary Author)
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4022-0393
Author: Mustafa GERŞİL
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA CAN, Ş , GERŞİL, M . (2018). Manisa Pamuk Fiyatlarının Zaman Serisi Analizi Ve Yapay Sinir Ağı Teknikleri İle Tahminlenmesi Ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 1017-1031 . DOI: 10.18657/yonveek.457761