Year 2020, Volume 27 , Issue 1, Pages 159 - 168 2020-03-24

Investigation of The Relationship Between Migration, Unemployment and Growth in the OECD Countries with Panel ARDL Technique
OECD Ülkelerinde Göç, İşsizlik ve Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel ARDL Tekniği ile İncelenmesi

Serdar ÖZTÜRK [1] , Sevil ÖZDİL [2]


Economic growth is typically accompanied by migration. Both factors are great important in the growth process. This study empirically examines the interaction between migration and economic conditions of the target country.
In the period of 1990-2016, the panel data was analyzed by panel ARDL technique by using he annual data set in 19 OECD countries. Short and long term results were obtained. The long-term results show that migration flows contribute to the economic growth of host countries. Short-term results showed that migration flows had a negative impact on growth. On the other hand, as expected, in the long run, while the increases in employ ment increase the GDP per capita, each increase in unemployment rate decreases GDP per capita. It is also possible to say that the migration is affected by the economic conditions of the host countries.
Key Words: International Migration, Growth, Unemployment, Panel ARDL, OECD
JEL Classification: F22, O47, B22, C33, O50

Ekonomik büyümeye tipik olarak göç de eşlik etmektedir. Büyüme sürecinde her iki faktör de büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, hedef ülkenin göç ve ekonomik koşulları arasındaki etkileşimini ampirik olarak incelemektedir.
Bu doğrultuda çalışma, 1990-2016 dönemi 19 OECD ülkesi için panel ARDL tekniği ile incelenmiştir. Kısa ve uzun dönem olmak üzere iki sonuç elde edilmiştir. Sonuçlar, göç akışlarının uzun dönemde ev sahibi ülkelerin ekonomik büyümesine katkısının olduğunu göstermiştir. Kısa dönem sonuçları ise, göç akışlarının büyümeyi olumsuz etkilediğini göstermiştir. Diğer yandan beklenildiği üzere uzun dönemde, istihdamdaki artışlar kişi başı GSYH’yi artırırken işsizlik oranlarındaki her bir artış kişi başı GSYH’yi azaltmaktadır. Ayrıca göçün, ev sahibi ülkelerin ekonomik koşullarından etkilendiğini de söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Büyüme, İşsizlik, Panel ARDL, OECD
JEL Sınıflandırması: F22, O47, B22, C33, O50

International Migration, Growth, Unemployment, Panel ARDL
  • Angrist JD, Kugler AD (2003), ‘Protective or Counter-productive? Labour Market Institutions and the Effect of Immigration on EU Natives’. Economic Journal, 113: 302-331.Bencivenga VR, Smith BD (1997), ‘Unemployment, Migration, and Growth’. Journal of Political Economy, 105-3: 582-608.Bouptane E, Coulibaly D, Rault C (2011), ‘Immigration, Unemployment and Growth in the Host Country: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis on OECD Countries’. Discussion Paper, 5853.Boubtane E, Coulibaly D, Rault C (2013), ‘Immigration, growth and unemployment: Panel VAR evidence from OECD countries’. Documents de Travail du Centre d’Economie de la Sorbonne.Dolado J, Goria A, Ichino A (1994), ‘Immigration, Human Capital and Growth in the Host Country: Evidence from Pooled Country Data’. Journal of Population Economics, 7: 193–215.GAV (2017), Göç Araştırmaları Vakfı, http://gocvakfi.org/oecd-2017-goc-raporu-yayinlandi/ (28.10.2018).GAV (2018), Göç Araştırmaları Vakfı, ‘2018 Dünya Göç Raporu’.Im KS, Pesaran MH, Shin Y (2003), ‘Testing for unit roots in heterogeneous panels’. Journal of Econometrics, 115(1): 53-74.Islam A (2007), ‘Immigration and Unemployment Relationship: Evidence from Canada’, Australian Economic Papers, 46: 52–66.Jean S, Jimenez M (2011), ‘The Unemployment Impact of Immigration in OECD Countries’. European Journal of Political Economy, 27: 241–256.Marr W, Siklos P (1994), ‘The Link between Immigration and Unemployment in Canada’, Journal of Policy Modeling, 16: 1–26.Mayda AM (2010), ‘International Migration: A Panel Data Analysis of the Determinants of Bilateral Flows’, Journal of Population Economics, 23: 1249–1274.OECD, (2017), ‘A portrait of family migration in OECD countries’. International Migration Outlook 2017.Ortega F (2000), ‘Pareto Improving Immigration in an Economy with Equilibrium Unemployment’. Economic Journal, 110: 92–112.Ortega F, Peri G (2012), ‘The Effect of Income and Immigration Policies on International Migration’. Migration Studies, 1(1), Oxford University Press.Pedersen PJ, Pytlikova M, Smith N (2008), ‘Selection and network effects—Migration flows into OECD countries 1990–2000’. European Economic Review, 52(7): 1160-1186.Pope D, Withers G (1985), ‘Immigration and Unemployment’, Economic Record, 61: 554–563.Pischke JS, Velling J (1997), ‘Employment Effects of Immigration to Germany: An Analysis Based on Local Labor Markets’. Review of Economics and Statistics, 79(4): 594-604.Ruyssen I, Everaert G, Rayp G (2012), ‘Determinants and dynamics of migration to OECD countries in a three-dimensional panel framework’. Empirical Economics, 46(1):175-197.Withers G, Papa D (1985), ‘Immigration And Unemployment’. Economic Record, 61(173):554-63.https://refugeesmigrants.un.org/definitions (11.11.2018).http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/ (11.11.2018).https://www.nationalgeographic.org/activity/introduction-human-migration/ (12.11.2018).
Primary Language en
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0650-0244
Author: Serdar ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4321-4899
Author: Sevil ÖZDİL
Institution: NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 24, 2020

APA Öztürk, S , Özdi̇l, S . (2020). Investigation of The Relationship Between Migration, Unemployment and Growth in the OECD Countries with Panel ARDL Technique . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 159-168 . DOI: 10.18657/yonveek.490073