Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Reassessment of Culture-Art Progresses In Turkey After Republic With Counter Propaganda Perspective

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 14 - 28, 16.05.2017

Abstract

Subject of black propaganda and new Turkey have
been mentioned inside the first section of the article, vision of Mustafa Kemal Atatürk on this topic was
set forth. In the second section institutionalization is mentioned mainly and
place of culture and work of arts in this fact is addressed. Again in this part
where relevant institutions contributed to the country for counter propaganda,
examples in order to support statements have been presented. As for the third
section, while the period of İsmet
İnönü
 has been researched
thoroughly, relation established with Germany which had propaganda turn into a
discipline before Second World War
and outcomes of this relation have been mentioned and written out. In the
conclusion, attempts which were involved in the framework of counter propaganda
have been quoted in order to reveal in which way they provided benefit to the
country in total.

References

 • Akkaya, B. (2012). İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm, History Studies v. 4/1: 1-13.
 • Ardıç, K. (1990). Atatürk İle Çağdaşlaşmak, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (Temmuz 1990): 677-696.
 • Biryıldız, E. (1994). Atatürk ve Sinema, Marmara İletişim Dergisi 7 (Temmuz): 251-256.
 • Giritli, İ. (1986). Atatürk ve Barış, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 6 (Temmuz ): 607-613.
 • Gökçe, G. (1990). “Sanat Kurumlarının Oluşmasında Atatürk’ün Rolü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (Temmuz): 707-713.
 • Enginsoy, C. (1989). A.B.D. Kaynaklarına Göre Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (Temmuz): 75-92.
 • Kaynar, R. (1986). Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 6 (Temmuz): 579-584.
 • Önder, M. (1989). Müzeler ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (Temmuz): 63-74.
 • Özkaya, Y. (1989). Atatürk Biyografisinden Sayfalar I, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (Temmuz): 93-153.
 • Öztürk, S. (2004). Erken Cumhuriyet Yıllarında Sinema Konusunda Başarısız Kalmış İki Girişim: Çekilmeyen İki Propaganda Filmi (1939) ve İbret Yerleri Projesi (1923), Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 3, 3: 77-82.
 • Tansuğ, S. (1990). Ankara Etnografya Müzesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (Temmuz): 659-663.
 • Ulusan, Ş. (2008). Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-i Akvam) Girişi / Öncesi ve Sonrası, ÇTTAD, VII/16-17: 237-258.
 • Ulusoy, B. (2004). Milli Mücadele, Propaganda, Atatürk ve Basın, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20: 55-64.
 • Yılmaz, M. (2007). Atatürk Dönemi Emniyet Genel Müdürlüğü Raporlarında Nazi Propagandası, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 40: 693-705.
 • (1962). Psychological Operations. United States of America: Department of the Army
 • (2002). Skopje Capital of Seven Gates. Skopje Department for Local Economic Development.

Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 14 - 28, 16.05.2017

Abstract

Makalenin ilk kısımlarında kara propaganda ve yeni
Türkiye konusu ele alınmış, M. K. Atatürk’ün
bu husustaki vizyonu ortaya konmuştur. İkinci bölümdeyse ağırlıklı olarak
kurumsallaşmadan bahsedilmiş, kültür ve sanat çalışmalarının adı geçen olgu
içindeki yerine değinilmiştir. Yine ilgili kurumların karşı propaganda adına
ülkeye sağladıkları katkıya yer verilen bu bölümde açıklamalara yardımcı olması
amacıyla örnekler sunulmuştur. Üçüncü bölüme gelirsek burada daha çok İ. İnönü dönemi irdelenirken, İkinci Dünya Savaşı evvelinde
propagandayı bir bilim dalı haline getiren Almanlarla kurulan ilişki ve bu
ilişkinin getirileri kaleme alınmıştır. Sonuç bölümünde de karşı propaganda
çerçevesine alınan girişimlerin totalde ülkeye hangi yönde fayda sağladığı
aktarılmıştır.

References

 • Akkaya, B. (2012). İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm, History Studies v. 4/1: 1-13.
 • Ardıç, K. (1990). Atatürk İle Çağdaşlaşmak, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (Temmuz 1990): 677-696.
 • Biryıldız, E. (1994). Atatürk ve Sinema, Marmara İletişim Dergisi 7 (Temmuz): 251-256.
 • Giritli, İ. (1986). Atatürk ve Barış, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 6 (Temmuz ): 607-613.
 • Gökçe, G. (1990). “Sanat Kurumlarının Oluşmasında Atatürk’ün Rolü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (Temmuz): 707-713.
 • Enginsoy, C. (1989). A.B.D. Kaynaklarına Göre Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (Temmuz): 75-92.
 • Kaynar, R. (1986). Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 6 (Temmuz): 579-584.
 • Önder, M. (1989). Müzeler ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (Temmuz): 63-74.
 • Özkaya, Y. (1989). Atatürk Biyografisinden Sayfalar I, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (Temmuz): 93-153.
 • Öztürk, S. (2004). Erken Cumhuriyet Yıllarında Sinema Konusunda Başarısız Kalmış İki Girişim: Çekilmeyen İki Propaganda Filmi (1939) ve İbret Yerleri Projesi (1923), Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 3, 3: 77-82.
 • Tansuğ, S. (1990). Ankara Etnografya Müzesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (Temmuz): 659-663.
 • Ulusan, Ş. (2008). Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-i Akvam) Girişi / Öncesi ve Sonrası, ÇTTAD, VII/16-17: 237-258.
 • Ulusoy, B. (2004). Milli Mücadele, Propaganda, Atatürk ve Basın, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20: 55-64.
 • Yılmaz, M. (2007). Atatürk Dönemi Emniyet Genel Müdürlüğü Raporlarında Nazi Propagandası, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 40: 693-705.
 • (1962). Psychological Operations. United States of America: Department of the Army
 • (2002). Skopje Capital of Seven Gates. Skopje Department for Local Economic Development.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Burak BOYRAZ
Yıldız Technical University
Türkiye

Publication Date May 16, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
BOYRAZ, B. (2017). Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 14-28.
MLA
BOYRAZ, Burak. “Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 14-28.
Chicago
BOYRAZ, Burak. “Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, no. 1 (May 2017): 14-28.
EndNote
BOYRAZ B (May 1, 2017) Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 1 14–28.
ISNAD
BOYRAZ, Burak. “Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/1 (May 2017), 14-28.
AMA
BOYRAZ B. Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. May 2017;1(1):14-28.
Vancouver
BOYRAZ B. Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;1(1):14-28.
IEEE
B. BOYRAZ, “Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi”, Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 14–28, 2017.
JAMA
BOYRAZ B. Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kültür-Sanat Atılımlarının Karşı-Propaganda Perspektifiyle Yeniden Değerlendirilmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;1:14–28.