Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 35 - 49, 24.10.2018

Abstract

Örgüt kültürünün ve örgütsel iletişimin (hiyerarşik anlamda) kesin formlarla belirlendiği bankacılık sektöründe iletişimin ve iletişim doyumunun ele alınması, çalışan sesliliği ile iletişim doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesinin hem yazına hem de uygulamaya etkisinin olacağı düşünülmektedir. 

Çalışan sesliliği ile iletişim doyumu arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla bankacılık sektörü çalışanlarından oluşan 392 kişilik bir örneklem ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde; çalışan sesliliğinin iletişim doyumu üzerinde orta seviyede, anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Avery, D. R., & Quiñones, M. A. (2002). Disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behavior, and instrumentality in predicting procedural fairness. Journal of Applied Psychology, 87(1), 81.
 • Battey, B. W. 2010. Manual for job-communication satisfaction-importance (JCSI) questionnaire. Xlibris Corporation.
 • Bektaş, M, 2014. Yönetim tarzlarının örgütlerdeki informal iletişim kanallarına etkisi: Burdur ili kamu kurumları örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Büyüköztürk, Ş. 2002. Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı, kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Çolakoğlu, Ö. M., & Büyükekşi, C. (2014). Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1).
 • Downs, C. W.; Hazen, M. D. 1977. A factor analytic study of communication satisfaction. The Journal of Business Communication (1973), 14.3: 63-73.
 • Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. 2003. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
 • Ekici, K. (2006). Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gülnar, B. 2007. Araştırma görevlilerinin iş tatminini sağlama aracı olarak örgütsel iletişim ve iletişim doyumu: kamu ve özel üniversite karşılaştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güney, S. 2012. Örgütsel davranış, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gürbüz S., Şahin F. 2016. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı
 • Hecht, M. L. 1978. Toward a conceptualization of communication satisfaction. Quarterly Journal of Speech, 2015, 64.1: 47-62.
 • Kaya, İ. 2007. Otel işletmeleri iş görenlerinin iş tatminini etkileyen faktörler: geliştirilen bir iş tatmin ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 22: 355 – 372. Koçel, T. 2005. İşletme yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım. 10. Basım
 • Redding, W. C. 1972. Communication within the organization: an interpretive review of theory and research. Industrial Communication Council.
 • Şehitoğlu, Y. 2010. Örgütsel sessizlik örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan çalışan performansı ilişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, E. 2011. Örgütsel iletişim ve kişilik özelliklerinin yaşam doyumuna etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türkiye Bankalar Birliği, “Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017”, Rapor Kodu: DT13, Şubat 2018.

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 35 - 49, 24.10.2018

Abstract

References

 • Avery, D. R., & Quiñones, M. A. (2002). Disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behavior, and instrumentality in predicting procedural fairness. Journal of Applied Psychology, 87(1), 81.
 • Battey, B. W. 2010. Manual for job-communication satisfaction-importance (JCSI) questionnaire. Xlibris Corporation.
 • Bektaş, M, 2014. Yönetim tarzlarının örgütlerdeki informal iletişim kanallarına etkisi: Burdur ili kamu kurumları örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Büyüköztürk, Ş. 2002. Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı, kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Çolakoğlu, Ö. M., & Büyükekşi, C. (2014). Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1).
 • Downs, C. W.; Hazen, M. D. 1977. A factor analytic study of communication satisfaction. The Journal of Business Communication (1973), 14.3: 63-73.
 • Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. 2003. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
 • Ekici, K. (2006). Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gülnar, B. 2007. Araştırma görevlilerinin iş tatminini sağlama aracı olarak örgütsel iletişim ve iletişim doyumu: kamu ve özel üniversite karşılaştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güney, S. 2012. Örgütsel davranış, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gürbüz S., Şahin F. 2016. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı
 • Hecht, M. L. 1978. Toward a conceptualization of communication satisfaction. Quarterly Journal of Speech, 2015, 64.1: 47-62.
 • Kaya, İ. 2007. Otel işletmeleri iş görenlerinin iş tatminini etkileyen faktörler: geliştirilen bir iş tatmin ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 22: 355 – 372. Koçel, T. 2005. İşletme yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım. 10. Basım
 • Redding, W. C. 1972. Communication within the organization: an interpretive review of theory and research. Industrial Communication Council.
 • Şehitoğlu, Y. 2010. Örgütsel sessizlik örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan çalışan performansı ilişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, E. 2011. Örgütsel iletişim ve kişilik özelliklerinin yaşam doyumuna etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türkiye Bankalar Birliği, “Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017”, Rapor Kodu: DT13, Şubat 2018.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gülcan ÖZBOLAT
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Yasin ŞEHİTOĞLU
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date October 24, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { ysbed430688, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yildiz Technical University}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {35 - 49}, title = {Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özbolat, Gülcan and Şehitoğlu, Yasin} }
APA Özbolat, G. & Şehitoğlu, Y. (2018). Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 35-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/40058/430688
MLA Özbolat, G. , Şehitoğlu, Y. "Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2018 ): 35-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/40058/430688>
Chicago Özbolat, G. , Şehitoğlu, Y. "Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2018 ): 35-49
RIS TY - JOUR T1 - Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma AU - GülcanÖzbolat, YasinŞehitoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 49 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldız Social Sciences Institute Journal Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma %A Gülcan Özbolat , Yasin Şehitoğlu %T Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma %D 2018 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Özbolat, Gülcan , Şehitoğlu, Yasin . "Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (October 2018): 35-49 .
AMA Özbolat G. , Şehitoğlu Y. Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 2(2): 35-49.
Vancouver Özbolat G. , Şehitoğlu Y. Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 2(2): 35-49.
IEEE G. Özbolat and Y. Şehitoğlu , "Çalışan Sesliliği İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 35-49, Oct. 2018