Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 44 - 48, 02.09.2022

Abstract

Tommaso Campanella’nın en önemli eseri kabul edilen, 1602 tarihli Güneş Ülkesi, döneminin bilimsel tartışmalarının etkisiyle şekillenmiş bir eserdir. Kitabın bilimsellik odağı Klasik Yönetim Teorisinin de temel yapı taşını oluşturmaktadır. Eser ile Klasik Yönetim Teorisinin bir diğer ortaklaştığı nokta ise değişime gebe olan kendi dönemlerinin gereksinimlerine cevap vermek için ortaya çıkmalarıdır. Klasik Teorideki üretimde verimliliğin sağlanması hedefi, Güneş Ülkesi’nde sistemin devam ettirilmesi yönünde şekil değiştirmiştir. Bu kapsamda, hedeflere ulaşmak için izlenen yollarda birtakım benzerliklere ulaşılmıştır. Bu benzerlikler kitap incelemesi kapsamında, bilginin oluşturulması ve iletilmesi; uygulamalarda ön plana çıkan basitlik ve standardizasyon kavramları; kitaptaki topluluğun ve Klasik Yönetim Teorisinde işçilerin ortak faydayı gözetme yönündeki yönlendirilmeleri ve son olarak yönetici profilinden beklenen özellikler temaları ile ele alınmıştır.

References

 • Alexander, D. (2010). 21. Yüzyılda Din ve Bilim: Matris’i Yeniden Oluşturmak. Retrieved 18 November 2021, from https://books.google.com/books/about/21_Y%C3%BCzy%C4%B1lda_Din_ve_Bilim.html?id=dcWxDgAAQBAJ
 • Blake, A. & Moseley, J. (2010). One Hundred Years After the Principles of Scientific Management: Frederick Taylor's Life and Impact on The Field of Human Performance Technology. Performance Improvement, 49(4), 27-34. doi: 10.1002/pfi.20141
 • Campanella, T. (2019). Güneş Ülkesi (V. Atayman, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları (Orijinal eserin basım tarihi 1602).
 • Ernst, Germana & Jean-Paul De Lucca, "Tommaso Campanella", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), from https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/campanella/
 • Fayol, H. (2021). Genel ve Endüstriyel Yönetim (M. A. Çolakoğlu, Çev.). Ankara: Adres Yayınları, 6. Baskı, (Orijinal eserin basım tarihi 1916).
 • Hall, P. A. (1993). The Appreciation of Technology in Campanella’s “The City of the Sun.” Technology and Culture, 34(3), 613–628. doi: 10.2307/3106706
 • Kurtyılmaz, D. (2014). Ütopyalar ve Karşı-Ütopyalar Bağlamında Modern Felsefi Düşünce ve Eleştirisi (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi).
 • Maggi, A. (2010). Tommaso Campanella’s Philosophy and the Birth of Modern Science. Modern Philology, 107(3), 475–492. doi: 10.1086/651179
 • Nişancı, Z. N. (2015). Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (25), 257-294.
 • Teokrasi. (t.y.). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük içinde. Erişim adresi: www.tdk.com.tr. Erişim Tarihi: 23/12/2021.
 • Wren, D. A. & Bedeian, A. G. (2009). The Evolution of Management Thought. Hoboken, N.J: Wiley.

Review of the City of the Sun from the Point of Classical Management Theory

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 44 - 48, 02.09.2022

Abstract

The City of the Sun, first published in 1602 and considered the most substantial work of its author Tomasso Campanella, is a writing that is shaped by the scientific dabates of the era. The focus on being scientific, which is cultivated throughout Campanella’s work, is also the building block of the Classical Management Theory. Another point where the book and the Classical Management Theory align is that both emerged to respond to the needs of their times, which were ripe for evolution. Classical Theory’s objective of achieving productivity takes the form of sustaining the system in the City of the Sun. Thus, some parallels appear in their ways to achieve the ends. This book review discusses the mentioned similarities within several themes, namely, production and transmission of knowledge, prominence of simplicity and standardization, guiding the agents –the community in the book and laborers in the Classical Management Theory- towards common interest and, lastly, the expectations regarding executive branch.

References

 • Alexander, D. (2010). 21. Yüzyılda Din ve Bilim: Matris’i Yeniden Oluşturmak. Retrieved 18 November 2021, from https://books.google.com/books/about/21_Y%C3%BCzy%C4%B1lda_Din_ve_Bilim.html?id=dcWxDgAAQBAJ
 • Blake, A. & Moseley, J. (2010). One Hundred Years After the Principles of Scientific Management: Frederick Taylor's Life and Impact on The Field of Human Performance Technology. Performance Improvement, 49(4), 27-34. doi: 10.1002/pfi.20141
 • Campanella, T. (2019). Güneş Ülkesi (V. Atayman, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları (Orijinal eserin basım tarihi 1602).
 • Ernst, Germana & Jean-Paul De Lucca, "Tommaso Campanella", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), from https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/campanella/
 • Fayol, H. (2021). Genel ve Endüstriyel Yönetim (M. A. Çolakoğlu, Çev.). Ankara: Adres Yayınları, 6. Baskı, (Orijinal eserin basım tarihi 1916).
 • Hall, P. A. (1993). The Appreciation of Technology in Campanella’s “The City of the Sun.” Technology and Culture, 34(3), 613–628. doi: 10.2307/3106706
 • Kurtyılmaz, D. (2014). Ütopyalar ve Karşı-Ütopyalar Bağlamında Modern Felsefi Düşünce ve Eleştirisi (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi).
 • Maggi, A. (2010). Tommaso Campanella’s Philosophy and the Birth of Modern Science. Modern Philology, 107(3), 475–492. doi: 10.1086/651179
 • Nişancı, Z. N. (2015). Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (25), 257-294.
 • Teokrasi. (t.y.). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük içinde. Erişim adresi: www.tdk.com.tr. Erişim Tarihi: 23/12/2021.
 • Wren, D. A. & Bedeian, A. G. (2009). The Evolution of Management Thought. Hoboken, N.J: Wiley.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Kitap İncelemeleri
Authors

Ayşe Aybike BAYKAL
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-3957-3514
Türkiye

Publication Date September 2, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 6 Issue: 1

Cite

Bibtex @book review { ysbed1096570, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yildiz Technical University}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {44 - 48}, title = {Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Baykal, Ayşe Aybike} }
APA Baykal, A. A. (2022). Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 44-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/73094/1096570
MLA Baykal, A. A. "Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 44-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/73094/1096570>
Chicago Baykal, A. A. "Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 44-48
RIS TY - JOUR T1 - Review of the City of the Sun from the Point of Classical Management Theory AU - Ayşe AybikeBaykal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 48 VL - 6 IS - 1 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yıldız Social Sciences Institute Journal Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi %A Ayşe Aybike Baykal %T Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi %D 2022 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Baykal, Ayşe Aybike . "Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (September 2022): 44-48 .
AMA Baykal A. A. Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 6(1): 44-48.
Vancouver Baykal A. A. Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 6(1): 44-48.
IEEE A. A. Baykal , "Güneş Ülkesi’nin Klasik Yönetim Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 44-48, Sep. 2022