Ethical Principles and Publication Policy

Telif Hakkı Formunu indirmek için tıklayınız.

Bütün yazarlar imzaladıktan sonra, telif hakkı formu sorumlu yazar tarafından taranıp makale gönderme aşamasında sisteme yüklemelidir.