Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Modern Zamanlar ve Veblen

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 201 - 212, 30.12.2018

Abstract

Büyük Buhran öncesi dönemde toplumsal dönüşümler gerçekleşmiş, teknolojinin gelişimi kitlesel üretim faaliyetlerini arttırmış, büyük şirketler kazançlarını reel üretim faaliyetlerinin yanında finans sektöründe değerlendirmeye başlamıştır. Modern Zamanlar filmi, böyle bir dönemi resmetmiş ve krizin sonuçlarını toplumun gözünden anlatmıştır. Bu makalenin amacı, ortodoks iktisatın kabullerine eleştirel bir yaklaşım getiren ve Kurumsal İktisat’ın kurucusu kabul edilen Veblen’in iktisat anlayışını, dönemin ekonomik ve sosyal şartlarını büyük ölçüde yansıtan Modern Zamanlar filmindeki anlatım temelinde somutlaştırmak, Veblen’in iktisat literatürüne katkılarını film ile ortak noktaları esas alarak tartışmak ve ekonomik krizlere neden olan davranışları analiz etmektir.

References

 • Anderson, K. L. (1933): “The Unity of Veblen's Theoretical System.” The Quarterly Journal of Economics. 47(4), 598-626.
 • Apak, S. (2009): “1929 ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırılması: Dünya ve Türkiye Örneği.” MUFAD Dergisi, 41, 6-15.
 • Araz Takay, B. (2009): “Evrimsel İktisat ve Sosyo-Ekonomik Değişim.” Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Argitis, G. (2013): “Veblenian and Minskian Financial Markets.” European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention. 10(1), 28–43.
 • Barnett, V. (2017): “Veblen’s Two Types of Instinct and the Cognitive Foundations of Evolutionary-Institutional Economics.” Journal of Economic Issues. 51(2), 541-562.
 • Baş Dinar, G. (2011): “Kapitalizmin İstikrarsızlığı. Veblen, Keynes ve Minsky.” Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cornehls, J.V. (2004): “Veblen’s Theory of Finance Capitalism and Contemporary Corporate America” Journal of Economic Issues. c.38(1), 29-58.
 • Davanzati, G. F. AND, A. Pacella (2014): “Thorstein Veblen on Credit and Economic Crises.” Cambridge Journal of Economics. 38(5), 1-19.
 • Dillard, D. (1980): “A monetary theory of production: Keynes and the Institutionalists.” Journal of Economic Issues. c.14(2), 255–273.
 • Duesenberry, J. S. (1962): Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Gandhi, M. (1971): "The Collected Works of Mahatma Gandhi". Vol 48 (September 1931–January 1932). Ahmedabad: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.Veblen, T. (1904): “The Theory of Business Enterprise.” New York: Charles Scribner and Sons.
 • Gene, S. (1971): "Recent Unemployment Rate Estimates for the 1920s and 1930s," Journal of Economic History. 43, 487-93.
 • Jo, T. H. (2018): “The Institutionalist Theory of the Business Enterprise: Past, Present, and Future.” MPRA Paper. v. 84036.
 • Jo, T.H., AND John F. H. (2015): “The Business Enterprise in the Age of Money Manager Capitalism.” Journal of Economic Issues. 49(1), 23-46.
 • Jones, E. (2010): “The 2008 Financial Crisis and the Institutional Economics of Thorstein Veblen.” Bitirme Tezi. University of KwaZulu Natal. Economics.
 • Karoui, S. AND K. Romdhane. (2018): “Veblen, The First Marketing and Consumer Behavior Theorist.” SSRN Electronic Journal.
 • Latsis, J. (2006): “Machine Discipline and Technological Change: Rediscovering Thorstein Veblen's Evolutionary Theory. Journal for The Theory of Social Behaviour. 36(3), 225-345.
 • Veblen, T. (1905): “Credit and Prices.” Journal of Political Economy. 13(3), 460-472
 • Veblen, T. (1921): “The Engineers and the Price System.” Montana: Kessinger Publishing.
 • Veblen, T. (1958). “The Theory of Business Enterprise.” A Mentor Book. New York: The New American Library of World Literature.
 • Veblen, T. (2005): “Aylak Sınıfın Teorisi.” çev. Zeynep Gültekin, Cumhur Atay 1. bs. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Veblen, T. (2007): “The Theory of the Leisure Class.” Oxford: Oxford University Press.
 • Veblen, T. (2011): “Mühendisler ve Fiyat Sistemi.” çev. Barış Özçorlu. Ankara: Mattek Matbaa.
 • Wray, L. R. (2009): “The rise and fall of money manager capitalism: a Minskian approach.” Cambridge Journal of Economics. v.33, 807-828.
 • Wray, L. R. (2012): “The Great Crash of 2007 Viewed through the Perspective of Veblen’s Theory of Business Enterprise, Keynes’s Monetary Theory of Production and Minsky’s Financial Instability Hypothesis.” Thorstein Veblen Economics for an Age of Crises. ed. Erik S. Reinert, Francesca Lidia Viano. London: Anthem Press: 303-316.

Modern Times and Veblen

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 201 - 212, 30.12.2018

Abstract

In the pre-Great Depression period, social transformations took place and the development of technology increased the mass production activities. Large corporations have started to transfer their profits in the financial sector as well as in real production activities. Modern Times depicted this period and described the consequences of the crisis in terms of society. The aim of this article is to embody Veblen's theory of economics by adhering to the Modern Times, which reflects the economic and social circumstances of the period and to analyze the behavior of individuals that led to economic crises.

References

 • Anderson, K. L. (1933): “The Unity of Veblen's Theoretical System.” The Quarterly Journal of Economics. 47(4), 598-626.
 • Apak, S. (2009): “1929 ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırılması: Dünya ve Türkiye Örneği.” MUFAD Dergisi, 41, 6-15.
 • Araz Takay, B. (2009): “Evrimsel İktisat ve Sosyo-Ekonomik Değişim.” Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Argitis, G. (2013): “Veblenian and Minskian Financial Markets.” European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention. 10(1), 28–43.
 • Barnett, V. (2017): “Veblen’s Two Types of Instinct and the Cognitive Foundations of Evolutionary-Institutional Economics.” Journal of Economic Issues. 51(2), 541-562.
 • Baş Dinar, G. (2011): “Kapitalizmin İstikrarsızlığı. Veblen, Keynes ve Minsky.” Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cornehls, J.V. (2004): “Veblen’s Theory of Finance Capitalism and Contemporary Corporate America” Journal of Economic Issues. c.38(1), 29-58.
 • Davanzati, G. F. AND, A. Pacella (2014): “Thorstein Veblen on Credit and Economic Crises.” Cambridge Journal of Economics. 38(5), 1-19.
 • Dillard, D. (1980): “A monetary theory of production: Keynes and the Institutionalists.” Journal of Economic Issues. c.14(2), 255–273.
 • Duesenberry, J. S. (1962): Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Gandhi, M. (1971): "The Collected Works of Mahatma Gandhi". Vol 48 (September 1931–January 1932). Ahmedabad: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.Veblen, T. (1904): “The Theory of Business Enterprise.” New York: Charles Scribner and Sons.
 • Gene, S. (1971): "Recent Unemployment Rate Estimates for the 1920s and 1930s," Journal of Economic History. 43, 487-93.
 • Jo, T. H. (2018): “The Institutionalist Theory of the Business Enterprise: Past, Present, and Future.” MPRA Paper. v. 84036.
 • Jo, T.H., AND John F. H. (2015): “The Business Enterprise in the Age of Money Manager Capitalism.” Journal of Economic Issues. 49(1), 23-46.
 • Jones, E. (2010): “The 2008 Financial Crisis and the Institutional Economics of Thorstein Veblen.” Bitirme Tezi. University of KwaZulu Natal. Economics.
 • Karoui, S. AND K. Romdhane. (2018): “Veblen, The First Marketing and Consumer Behavior Theorist.” SSRN Electronic Journal.
 • Latsis, J. (2006): “Machine Discipline and Technological Change: Rediscovering Thorstein Veblen's Evolutionary Theory. Journal for The Theory of Social Behaviour. 36(3), 225-345.
 • Veblen, T. (1905): “Credit and Prices.” Journal of Political Economy. 13(3), 460-472
 • Veblen, T. (1921): “The Engineers and the Price System.” Montana: Kessinger Publishing.
 • Veblen, T. (1958). “The Theory of Business Enterprise.” A Mentor Book. New York: The New American Library of World Literature.
 • Veblen, T. (2005): “Aylak Sınıfın Teorisi.” çev. Zeynep Gültekin, Cumhur Atay 1. bs. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Veblen, T. (2007): “The Theory of the Leisure Class.” Oxford: Oxford University Press.
 • Veblen, T. (2011): “Mühendisler ve Fiyat Sistemi.” çev. Barış Özçorlu. Ankara: Mattek Matbaa.
 • Wray, L. R. (2009): “The rise and fall of money manager capitalism: a Minskian approach.” Cambridge Journal of Economics. v.33, 807-828.
 • Wray, L. R. (2012): “The Great Crash of 2007 Viewed through the Perspective of Veblen’s Theory of Business Enterprise, Keynes’s Monetary Theory of Production and Minsky’s Financial Instability Hypothesis.” Thorstein Veblen Economics for an Age of Crises. ed. Erik S. Reinert, Francesca Lidia Viano. London: Anthem Press: 303-316.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Volkan KAYMAZ (Primary Author)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-7556-9507
Türkiye


Ercan EREN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Kaymaz, V. & Eren, E. (2018). Modern Zamanlar ve Veblen . Yildiz Social Science Review , 4 (2) , 201-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yssr/issue/41948/442677