Year 2014, Volume 11 , Issue 1, Pages 129 - 148 2015-06-06

OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Necdet TAŞKIN [1] , Belma TUĞRUL [2]


This study aims to investigate whether there is a relationship between language skills of preschool children and their mathematical concept development; in addition, to search whether there is a significant difference between preschool children’s language and mathematical concept developments in relation to their age and gender. Descriptive patterns was used in the study. Related to the research problem quantitative data collection tools were used. Bracken Basic Concept Scale-Revised Form and Peabody Picture Vocabulary Test were applied on 70 children aged 5-6 from the different preschools in Ankara. Percentages, frequency, t-test, ANOVA, chi-square, Pearson correlation, Spearman’s correlation test were used for the statistical analysis of the data. Findings showed that gender is not a significant variable related to fundamental concepts preschool children know. Quantitative findings of the research show signs of availability of a relationship between children’s language skills and mathematics skills

Bu çalışmada, okul öncesindeki çocukların dil becerileri ile matematiksel kavram gelişimleri arasında bir ilişki olup olmadığını ve okul öncesi çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre dil ve matematiksel kavram gelişimleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel bir desen kullanılmıştır. Çalışmada araştırma problemine bağlı olarak nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmada Ankara’daki resmi bağımsız anaokullarında eğitim gören 5-6 yaş grubundaki 70 çocuğa, ‘Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu’ ve ‘Peabody Resim-Kelime Testi’ uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, sıklık, t-testi, ANOVA, Ki-Kare, Pearson korelasyon ve Spearman’s korelasyon kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler, cinsiyetin okul öncesi dönemdeki çocukların bildikleri temel kavramlar ile ilişkili önemli bir değişken olmadığını ortaya koymuştur. Bulgular, çocukların dil becerileri ile matematik becerileri arasında bir ilişkinin var olduğunun ipuçlarını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: okul öncesi, matematik, dil, matemtik gelişimi, dil gelişimi.

 • Abedi, J. & Lord, C. (2001). The language factor in mathematics tests. Applied Measurement in Education, 14(3), 219-234.
 • Aiken, L. R. (1972). Language factors in learning mathematics. Eric information center. Columbus, Ohio.
 • Aiken, L. R. (1971). Verbal factors and mathematics learning: a review of research. Journal for Research in Mathematics Education, 2(4), 304-313.
 • Albayrak, M. & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Arı, M., Üstün, E. & Akman, B. (2003). 6-8 yaş grubu çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 15-19.
 • Brady, F. (2010). The influence of inclusion on language arts literacy and math achievement of non-disabled middle school students. Unpublished dissertation, Seton Hall University.
 • Bracken, B. A. (1998). Bracken basic concept scale-revised, examiner’s manual. The Psychological Corporation. San Antoinio: Harcourt Brace & Company.
 • Broman, S. H., Nichols, P. L. & Kennedy, W. A. (1975). Preschool IQ. Hillsdale, New Jersey Erbaum.
 • Bütün-Ayhan, A. & Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42–51.
 • Chang, M., Singh, K. & Filer, K. (2009). Language factors associated with achievement grouping in math classrooms: A cross-sectional and longitudinal study. School Effectiveness and School Improvement, 20(1), 27-45.
 • Chen, F. (2010). Differential language influence on math achievement. Unpublished dissertation, University of North Carolina.
 • Diaz, M. R. (2008). The role of language in early childhood mathematics. Unpublished dissertation, Florida International University
 • Dur, Z. (2010). Öğrencilerin matematiksel dili hikaye yazma yoluyla iletişimde kullanabilme becerilerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Franz, D. P. & Pope, M. (2005, Spring). Using children’s stories ın secondary mathematics. Amercian Secondary Education, 33(2), 20-28.
 • Garett, R. S. (2010). Multılinguaiısm, mathematics achievement and instructional language policy. Unpublished dissertation, University of Chicago.
 • Greenes, C., Ginsburg, H. P. & Balfanz, R. (2004). Big math for little kids. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 159-166.
 • Haas, L. E. (2011). Formal and informal measures of reading and math achievement as a function of early childhood program participation among kindergarten through eight grade. Unpublished dissertation, Sam Huston University.
 • Kanbir, S. (2009). Matematik öğretiminde dil ve kültüre dayalı problemlerin matematik kaygısına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Koç, A. A., Taylan, E. E. & Bekman, S. (2002). Türkiye’de okul öncesi eğitimi: Hizmete duyulan ihtiyaçların saptanması ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi araştırma raporu, İstanbul: AÇEV Yayınları.
 • Öner, N. (2006). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Rudd, L. C., Lambert, M. C., Satterwhite, M. & Zaier, A. (2008). Mathematical language in early childhood settings: What really counts? Early Childhood Education Journal, 36, 75–80.
 • Stein, l. & Bailey, T. (1973). The socialization of achievement orientation in females. Psychological Bulletin. 80, 345-366.
 • Tatar, E. & Soylu, Y. (2006). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2). 503-508.
 • Taşkın, N. (2012). Küçük çocuklarda sayı kavramı, Okul öncesi matematik eğitimi (B. Akman Ed.) Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Uğurtay-Üstünel, A. (2007). Bracken temel kavram ölçeği gözden geçirilmiş formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 194–203.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Necdet TAŞKIN

Author: Belma TUĞRUL

Dates

Publication Date : June 6, 2015

Bibtex @ { yyuefd166086, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {129 - 148}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Taşkın, Necdet and Tuğrul, Belma} }
APA Taşkın, N , Tuğrul, B . (2015). OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 129-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13704/166086
MLA Taşkın, N , Tuğrul, B . "OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2015 ): 129-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13704/166086>
Chicago Taşkın, N , Tuğrul, B . "OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2015 ): 129-148
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Necdet Taşkın , Belma Tuğrul Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 148 VL - 11 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Necdet Taşkın , Belma Tuğrul %T OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2015 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Taşkın, Necdet , Tuğrul, Belma . "OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 1 (June 2015): 129-148 .
AMA Taşkın N , Tuğrul B . OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 11(1): 129-148.
Vancouver Taşkın N , Tuğrul B . OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 11(1): 129-148.
IEEE N. Taşkın and B. Tuğrul , "OKUL ÖNCESİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL İLE MATEMATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 129-148, Jun. 2015