e-ISSN: 1305-2020
Founded: 2004
Period: Biannually , Annually
Publisher: Yuzuncu Yil University
Cover Image
       

Açık Erişim ve İntihal Politikaları,

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, araştırmaların kamuya açık hale getirmenin küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle içeriğine açık erişim sağlar.
-Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımının koşullarını kabul etmektedir.
-Dergi için herhangi bir makale gönderme, makale-editoryal işlem veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücreti) alınmaz.
-Yazar (lar) ın telif hakkını elinde bulundurmasına ve yayın haklarını kısıtlama olmaksızın korumasına izin verir.
-Yazar/Yazarlar, intihal raporu ( iThenticate, Turnitin vb. sanal araçlarla) ve ORCID numarasını göndermelidirler.

http://efdergi.yyu.edu.tr/sayfa.php?s=acik-erisim-politikasi

YYUEFD Dergisinin 2019-2020 yılında tr dizini dergileri arasında etki faktörü bakımından 6. Sıraya, 2019 yılında Sobiad taranan dergiler arasında etki faktörü bakımından 12. Sıraya girmiştir.

https://trdizin.gov.tr/istatistikler/?statsType=mostimpactfactorjournal

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru


2021 - Volume: 18 Issue: 1 - Cilt 18 Sayı 1 [tr] Volume 18 Issue: 1 [en] [tr]

Research Article

9. Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Research Article

13. Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi

Review

17. Örnek Uygulamaları ile Kavram İlişkilendirme Aracı; Kavram Hacmi

Research Article

18. Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi

Research Article

19. Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Peace With ICT Avrupa Birliği Proje Örneği

Research Article

20. Eğitimcilerin Gözünden Türk Eğitim Sistemi: Bir Metafor Çalışması

Research Article

22. Öğretmen Performanslarının Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Research Article

30. Öğretim Programına Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması

Research Article

31. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Research Article

34. Eğitimde Yapay Zeka Konusunda Türkiye Adresli Çalışmaların İncelenmesi

Research Article

41. İlkokul Düzeyindeki Araştırma-Sorgulama, Argümantasyon ve STEM Temelli Uygulamalarının Tematik İçerik Analizi