Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri

Year 2014, Volume 24, Issue 3, 228 - 232, 30.09.2014
https://doi.org/10.29133/yyutbd.236277

Abstract

Bu çalışma Van Gölü Havzası su kaynakları için endemik olan inci kefalinin (Alburnus tarichi(Guldenstaedtii, 1814)) yayılım bölgelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanını Van Gölü Havzasında yer alan akarsu ve göller oluşturmuştur. İnci kefalinin Nazik, Van, Erçek ve Aygır Gölleri ile Koçköprü Baraj Göllerinde populasyonlara sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üreme dönemi olan Mayıs–Haziran aylarında adı geçen göller ve baraj gölünü besleyen su kaynaklarına giriş yaptığı saptanmıştır.

 

References

 • Anonim (1989). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü 1989 Yılı Çalışmaları, 28 s. (yayınlanmamış).
 • Anonim (2014). Su Ürünleri istatistiklerini Avlanan Tatlısu Ürünleri Miktarı (2003-2012). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (Erişim tarihi: 15.05.2014).
 • Çetinkaya O (1996). Van Gölü Havzası Su Kaynakları ve Balıkçılık Potansiyeli. Doğu Anadolu I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 71-83.
 • Çetinkaya O (1999). Suyla Gelen Kültür: Ahlat’ın Su Kaynakları ve Balıkçılığı. In: IX. Ahlat kültür Haftası, Müze Şehir Ahlat’ın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Ahlat-Bitlis, Turkey, pp. 1- 9.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., Şen, F., Arabacı M., Duyar, H. A (1994). Van Gölüne Dökülen Karasu Çayının Limnolojik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 151-168.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., Arabacı M., Şen, F., Duyar, H. A (1995). Van Gölü Havzası Karasu Çayı Balık Populasyonları Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 189-202
 • Çetinkaya O (2000). Doğu Anadolu Su Kaynaklarının Doğal ve Balıkçılık Tarihi Üzerinde İncelemeler. IV. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 403-422.
 • Elp M (1996). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD. Yüksek Lisans Tezi, VAN.
 • Elp M (2002). Koçköprü Baraj Gölü’nde (Van) Yaşayan Siraz (Capoeta capoeta, Guldenstaedt, 1772) ve İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) Populasyonları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular ABD, İstanbul.
 • Elp M, Şen F, Çetinkaya O (2006). Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(Ek 1/3): 407-412
 • Elp M, Çetinkaya O (2000). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. IV. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 51- 66.
 • Geldiay R, Balık S (2002). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 46, Ege Universitesi Basımevi, İzmir.
 • Kocabaş, M. 1999. Nazik Gölü (Ahlat Bitlis) İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Populasyonunun Yapısı, Büyüme, Üreme ve Beslenme Özellikleri Üzerine Araştırmalar. YYÜ Fen Bil. Enst. Su Ürünleri ABD, Van.
 • Kuru, M., 1975. Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi (Doçentlik Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Fak. Zooloji Kürsüsü, Erzurum.

The Distribution Area of Tarek (Alburnus Tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) in the Van Lake Basin, Turkey

Year 2014, Volume 24, Issue 3, 228 - 232, 30.09.2014
https://doi.org/10.29133/yyutbd.236277

Abstract

This study was conducted to determine the distribution area of tarek (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) endemic to the Van Lake Basin. The study areas are the rivers and lakes located in the Van Lake Basin. It was determined that, tarek has populations in Nazik, Van, Erçek and Aygır lakes and Koçköprü Dam Lake. Furthermore it was determined that tarek was distributed in the inlets of the reservoir and Lakes in reproductive period in May-June.

References

 • Anonim (1989). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü 1989 Yılı Çalışmaları, 28 s. (yayınlanmamış).
 • Anonim (2014). Su Ürünleri istatistiklerini Avlanan Tatlısu Ürünleri Miktarı (2003-2012). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (Erişim tarihi: 15.05.2014).
 • Çetinkaya O (1996). Van Gölü Havzası Su Kaynakları ve Balıkçılık Potansiyeli. Doğu Anadolu I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 71-83.
 • Çetinkaya O (1999). Suyla Gelen Kültür: Ahlat’ın Su Kaynakları ve Balıkçılığı. In: IX. Ahlat kültür Haftası, Müze Şehir Ahlat’ın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Ahlat-Bitlis, Turkey, pp. 1- 9.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., Şen, F., Arabacı M., Duyar, H. A (1994). Van Gölüne Dökülen Karasu Çayının Limnolojik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 151-168.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., Arabacı M., Şen, F., Duyar, H. A (1995). Van Gölü Havzası Karasu Çayı Balık Populasyonları Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 189-202
 • Çetinkaya O (2000). Doğu Anadolu Su Kaynaklarının Doğal ve Balıkçılık Tarihi Üzerinde İncelemeler. IV. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 403-422.
 • Elp M (1996). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD. Yüksek Lisans Tezi, VAN.
 • Elp M (2002). Koçköprü Baraj Gölü’nde (Van) Yaşayan Siraz (Capoeta capoeta, Guldenstaedt, 1772) ve İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) Populasyonları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular ABD, İstanbul.
 • Elp M, Şen F, Çetinkaya O (2006). Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(Ek 1/3): 407-412
 • Elp M, Çetinkaya O (2000). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. IV. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 51- 66.
 • Geldiay R, Balık S (2002). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 46, Ege Universitesi Basımevi, İzmir.
 • Kocabaş, M. 1999. Nazik Gölü (Ahlat Bitlis) İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Populasyonunun Yapısı, Büyüme, Üreme ve Beslenme Özellikleri Üzerine Araştırmalar. YYÜ Fen Bil. Enst. Su Ürünleri ABD, Van.
 • Kuru, M., 1975. Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi (Doçentlik Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Fak. Zooloji Kürsüsü, Erzurum.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Mahmut ELP This is me


Fazıl ŞEN>

0000-0003-4242-3813


Ataman ATICI>

0000-0001-8700-8969

Publication Date September 30, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 24, Issue 3

Cite

APA Elp, M. , Şen, F. & Atıcı, A. (2014). İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri . Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences , 24 (3) , 228-232 . DOI: 10.29133/yyutbd.236277

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.