Year 2014, Volume 24 , Issue 3, Pages 228 - 232 2014-09-30

The Distribution Area of Tarek (Alburnus Tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) in the Van Lake Basin, Turkey
İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri

Mahmut ELP [1] , Fazıl ŞEN [2] , Ataman ATICI [3]


This study was conducted to determine the distribution area of tarek (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) endemic to the Van Lake Basin. The study areas are the rivers and lakes located in the Van Lake Basin. It was determined that, tarek has populations in Nazik, Van, Erçek and Aygır lakes and Koçköprü Dam Lake. Furthermore it was determined that tarek was distributed in the inlets of the reservoir and Lakes in reproductive period in May-June.

Bu çalışma Van Gölü Havzası su kaynakları için endemik olan inci kefalinin (Alburnus tarichi(Guldenstaedtii, 1814)) yayılım bölgelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanını Van Gölü Havzasında yer alan akarsu ve göller oluşturmuştur. İnci kefalinin Nazik, Van, Erçek ve Aygır Gölleri ile Koçköprü Baraj Göllerinde populasyonlara sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üreme dönemi olan Mayıs–Haziran aylarında adı geçen göller ve baraj gölünü besleyen su kaynaklarına giriş yaptığı saptanmıştır.

 

 • Anonim (1989). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü 1989 Yılı Çalışmaları, 28 s. (yayınlanmamış).
 • Anonim (2014). Su Ürünleri istatistiklerini Avlanan Tatlısu Ürünleri Miktarı (2003-2012). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (Erişim tarihi: 15.05.2014).
 • Çetinkaya O (1996). Van Gölü Havzası Su Kaynakları ve Balıkçılık Potansiyeli. Doğu Anadolu I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 71-83.
 • Çetinkaya O (1999). Suyla Gelen Kültür: Ahlat’ın Su Kaynakları ve Balıkçılığı. In: IX. Ahlat kültür Haftası, Müze Şehir Ahlat’ın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Ahlat-Bitlis, Turkey, pp. 1- 9.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., Şen, F., Arabacı M., Duyar, H. A (1994). Van Gölüne Dökülen Karasu Çayının Limnolojik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 151-168.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., Arabacı M., Şen, F., Duyar, H. A (1995). Van Gölü Havzası Karasu Çayı Balık Populasyonları Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 189-202
 • Çetinkaya O (2000). Doğu Anadolu Su Kaynaklarının Doğal ve Balıkçılık Tarihi Üzerinde İncelemeler. IV. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 403-422.
 • Elp M (1996). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD. Yüksek Lisans Tezi, VAN.
 • Elp M (2002). Koçköprü Baraj Gölü’nde (Van) Yaşayan Siraz (Capoeta capoeta, Guldenstaedt, 1772) ve İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) Populasyonları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular ABD, İstanbul.
 • Elp M, Şen F, Çetinkaya O (2006). Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(Ek 1/3): 407-412
 • Elp M, Çetinkaya O (2000). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. IV. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, pp. 51- 66.
 • Geldiay R, Balık S (2002). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 46, Ege Universitesi Basımevi, İzmir.
 • Kocabaş, M. 1999. Nazik Gölü (Ahlat Bitlis) İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Populasyonunun Yapısı, Büyüme, Üreme ve Beslenme Özellikleri Üzerine Araştırmalar. YYÜ Fen Bil. Enst. Su Ürünleri ABD, Van.
 • Kuru, M., 1975. Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi (Doçentlik Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Fak. Zooloji Kürsüsü, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Mahmut ELP

Author: Fazıl ŞEN

Author: Ataman ATICI

Dates

Publication Date : September 30, 2014

Bibtex @conference paper { yyutbd236277, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2014}, pages = {228 - 232}, doi = {10.29133/yyutbd.236277}, title = {İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri}, key = {cite}, author = {Elp, Mahmut and Şen, Fazıl and Atıcı, Ataman} }
APA Elp, M , Şen, F , Atıcı, A . (2014). İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 24 (3) , 228-232 . DOI: 10.29133/yyutbd.236277
MLA Elp, M , Şen, F , Atıcı, A . "İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 (2014 ): 228-232 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/article/236277>
Chicago Elp, M , Şen, F , Atıcı, A . "İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 (2014 ): 228-232
RIS TY - JOUR T1 - İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri AU - Mahmut Elp , Fazıl Şen , Ataman Atıcı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.236277 DO - 10.29133/yyutbd.236277 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 232 VL - 24 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.236277 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.236277 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri %A Mahmut Elp , Fazıl Şen , Ataman Atıcı %T İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri %D 2014 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 24 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.236277 %U 10.29133/yyutbd.236277
ISNAD Elp, Mahmut , Şen, Fazıl , Atıcı, Ataman . "İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 / 3 (September 2014): 228-232 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.236277
AMA Elp M , Şen F , Atıcı A . İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri. YYÜ TAR BİL DERG. 2014; 24(3): 228-232.
Vancouver Elp M , Şen F , Atıcı A . İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2014; 24(3): 228-232.
IEEE M. Elp , F. Şen and A. Atıcı , "İnci Kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası Su Kaynaklarındaki Yayılım Bölgeleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 24, no. 3, pp. 228-232, Sep. 2014, doi:10.29133/yyutbd.236277


VAN GÖLÜ HAVZASININ YÖNETİMİNDEN SORUMLU OLAN PAYDAŞLAR
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Burcu Koyuncu
https://doi.org/10.29131/uiibd.483101