Year 2018, Volume 28 , Issue 4, Pages 530 - 535 2018-12-31

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması
Vegetables Production and Self-Sufficiency in Turkey and the European Union (EU)

İsmail GÜVENÇ [1]


Bu çalışmada Türkiye ve AB’de toplam sebze üretimi, sebze üretiminin sebze türlerine dağılımı, AB’de sebze üretiminin ülkelere dağılımı ve sebzelerde yeterlilik durumu incelenmiştir. 2016 verilerine göre Türkiye’de 30.1 ve AB’de 69.2 milyon ton civarında sebze üretilmiştir. Türkiye’de sebze üretiminin % 82.5’ni domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi meyvesi yenilen sebzeler oluşturmaktadır. Toplam sebze üretiminin yaklaşık olarak % 40-45’ini domates oluşturmaktadır. AB ülkelerinde ise yaprak ve yumruları yenilen sebzeler üretimde daha yüksek paya sahiptir. AB sebze üretiminin % 65-70’i 7 üye ülkede gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeler İtalya (% 21.3), İspanya (% 18.7), Polonya (% 8.5), Fransa (% 7.5), Hollanda (% 7.2), Almanya (% 5.4) ve Yunanistan’dır (% 5.3). Türkiye’nin sebze üretiminde kendine yeterliliği AB ülkelerinin kendine yeterliliğinden daha yüksektir. 

In this study, it was evaluated the total vegetables production, distribution of production to vegetable species, and self-sufficiency of vegetables production in Turkey and the European Union (EU), and share of countries in vegetable production in EU. According to 2016 data, vegetables were produced as 30.1 million tons in Turkey and 69.2 million tons in EU.  The vegetables’ production of Turkey largely consists of fruit vegetables (82.5%) such as tomatoes, peppers, eggplants, melons and watermelons. Tomatoes have approximately a share in 40-45% of total vegetable production of Turkey. On the other hand, the share of leafy and tuber vegetables in vegetable production of EU countries is higher than that of Turkey. Most (65-70%) of the vegetable in the EU is produced in 7 member countries. These countries are Italy (21.3%), Spain (18.7%), Poland (8.5%), France (7.5%), Netherlands (7.2%) and Greece (5.3%). Turkey's self-sufficiency in vegetable production is higher than that of EU countries.

 • AKİB (2017). Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Çalışma Raporu 2017, Yenişehir-Mersin, S:22.
 • Alan, R. ve Güvenç İ (1992). Türkiye’nin Sebze İhracatına Genel Bir Bakış. Tarımda Kaynak Dergisi, 1, (1-2): 15-17.
 • Bashimov G (2016).Türkiye’nin Domates İhracat Performansı ve Rekabet Gücü. (bk. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/311449).
 • Bojnec, S, Fertő I (2006). Does Comparative Advantages in Agro-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia. Journal of Central European Agriculture, 7(3), 583-586.
 • BÜGEM (2017). https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Menu/9/Veriler. Erişim Tarihi: 03.04.2018
 • Erkan B, Arpacı BB, Yaralı F, Güvenç İ (2015). Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 18(4): 70-76.
 • Erkan B (2012a). Türkiye’nin Geleneksel İhraç Tarım Ürünlerinde Uzmanlaşma Düzeyi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1):75-83.
 • Erkan B (2012b). BRIC Ülkeleri ve Türkiye’nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1):101-131.
 • FAO (2018). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Erişim Tarihi: 11.05.2018
 • Fertő I. Hubbard LJ (2001). Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian AgriFood Sectors. 77th EAAE Seminar / NJF Seminar No. 325, August 17-18, Helsinki, p: 1-13.
 • Güvenç I, Kaymak HC (2008). Türkiye’de Sebze Üretimi ve Tüketimindeki Değişme, Gereksinim ve Projeksiyon. Alınteri, 15 (B): 40-45.
 • Güvenç İ, Alan R (994a). Türkiye’nin Orta Doğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (2):269-274
 • Güvenç İ, Alan R (1994b). Türkiye’nin Avrupa Topluluğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (1) :94-99.
 • Güvenç İ, Alan R (1994c9. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ülkeleri Sebzeciliğinin Temel Üretim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (4) :627-633.
 • Güvenç İ (2017). Sebzecilik: Temel Bilgiler, Muhafaza ve Yetiştiricilik. Nobel Yayınları, Ankara, S: 288.
 • Hajiyev NO (2004). Study of Azerbaijan’s Current and Potential Comparative Advantage. Center of Economic Reforms Ministry of Economic Development-UNDP Azerbaijan, Baku, p:8
 • Kaymak HC, Güvenç İ, Dursun A (2005). Türkiye’de Sebze Tarımının Mevcut Durumu, Önemli Bazı Gelişmeler ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36, (2): 221-228.
 • TUİK (2018). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001. Erişim Tarihi: 01.05.2018.
 • Uysal ÖK, Erdoğan O (2008). Türkiye Ve Avrupa Birliği Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması. 2. Ulusal İktisat Kongresi / 20-22 Şubat 2008 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir –Türkiye.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail GÜVENÇ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { yyutbd455568, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {530 - 535}, doi = {10.29133/yyutbd.455568}, title = {Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Güvenç, İsmail} }
APA Güvenç, İ . (2018). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 28 (4) , 530-535 . DOI: 10.29133/yyutbd.455568
MLA Güvenç, İ . "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018 ): 530-535 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/42150/455568>
Chicago Güvenç, İ . "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018 ): 530-535
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması AU - İsmail Güvenç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.455568 DO - 10.29133/yyutbd.455568 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 530 EP - 535 VL - 28 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.455568 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.455568 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması %A İsmail Güvenç %T Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.455568 %U 10.29133/yyutbd.455568
ISNAD Güvenç, İsmail . "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 4 (December 2018): 530-535 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.455568
AMA Güvenç İ . Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması. YYÜ TAR BİL DERG. 2018; 28(4): 530-535.
Vancouver Güvenç İ . Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(4): 530-535.
IEEE İ. Güvenç , "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 4, pp. 530-535, Dec. 2019, doi:10.29133/yyutbd.455568