Year 2019, Volume 29 , Issue , Pages 72 - 78 2019-05-31

Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth
Mildiyö Hastalığına Dayanıklı genotipler oluşturmak için Alphonse Lavallee ve Regent Üzüm Çeşitlerinin Melezlenmesi.1.Tohum Çimlendirme ve Fide Gelişimi

Halil İbrahim UZUN [1] , Nuray ÖZER [2] , Murat AKKURT [3] , Cengiz ÖZER [4] , Serkan AYDIN [5] , Burak AKTÜRK [6]


Crossing for disease resistance of grape cultivars is one of the main interests of grape breeding. Downy mildew is one of the destructive diseases of grapevines. V. vinifera has superior characteristics for wine or fresh consumption but mildew sensitive. Vinifera grapevines are cross with American wild grapes to obtain resistant cultivars. But some hybrid grapes have low seed germination. The main goal of this study was to develop hybrid table grape F1 offsprings with resistance to downy mildew disease and to test seed characteristics of them. Alphonse Lavalle (susceptible) and Regent (resistant) grape cultivars were crossed to obtain resistant F1 progenies. Hybrid seeds were soaked in gibberellic acid (GA3, 1 000 ppm), Benzylaminopurine (BAP, 1 000 ppm) and hydrogen peroxide (H2O2, 1 M) solutions and water (control) for 24 hours after stratification (4 months at 5oC) and then sown in Perlite : Peat moss (1:1) potting soil. Germination was carried out in the plastic boxes with constant temperature (27oC) and relative humidity (99%). Total germination ranged from 60.39% to 78.32% in the control and GA3 treated seeds respectively. Also, GA3 significantly increased total germination when compared to the other treatments. Optimization of growth chamber, greenhouse and open field conditions for seed germination and seedling growth accelerated shoot growth up to 2 m in offsprings at the first year.

Üzüm ıslahının ilgilendiği ana konulardan biri üzüm çeşitlerinin hastalığa dayanıklılık amacıyla melezlenmesidir. Mildiyö asmaların yıkıcı hastalıklarından biridir. V. vinifera şaraplık ve sofralık özellikler açısından üstün olmasına karşın hastalıklara dayanıksızdır. Vinifera türüne ait asmalar dayanıklı çeşitler elde etmek amacıyla Amerikan yabani asmaları ile melezlenir. Ancak bazı melez üzümler düşük tohum çimlenmesine sahiptir. Bu çalışmanın ana amacı mildiyö hastalığına dayanıklı F1melez sofralık üzüm dölleri geliştirmek ve bunların tohum özelliklerini incelemektir. Alphonse Lavalle (hassas) ve Regent (dayanıklı) F1 dölleri elde etmek amacıyla melezlenmiştir. Melez tohumlar katlamayı takiben (5oC da 4 ay) 24 saat süreyle gibberellik asit (GA3,1 000ppm), benzilaminopurin (BAP,1 000 ppm) hidrojen peroksit (H2O2, 1M), ve su (kontrol)’ya batırıldı ve sonra perlit:torf (1:1) harcı içeren saksılara ekildi. Çimlenme sabit sıcaklık (27oC) ve nem (%99) içeren plastik kutularda gerçekleştirildi. Toplam çimlenme kontrol ve GA3 uygulanan tohumlarda sırasıyla %60.39 ve %78.32 olarak değişti. GA3 toplam çimlenmeyi diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde arttırdı. Tohum çimlenmesi ve fide gelişimi için gelişme odası, sera ve tarla koşullarının optimizasyonu, melez döllerde ilk yıl sürgün gelişimini 2m’ye kadar çıkarmıştır.

 • Akkurt M., Keskin N., Shidfar M and Çakır A. 2013. Effects of Some Treatments Prior to Stratification on Germination in Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Seeds. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg., 3, 4, 9-13.
 • Anonym. 2017a. 2017 world vitiviniculture situation. OIV statistical report on world vitiviniculture, 20pp.
 • Anonym. 2017b. Kuru Üzüm. Ekonomi Bakanlığı sektör raporu.
 • Anonym. 2018. Yaş meyve ve sebze sektörü Türkiye geneli değerlendirme raporu 2016-2017. Akdeniz ihracatçı birlikleri genel sekreterliği.
 • Conner J.P. 2008.Effects of Stratification, Germination Temperature, and Pretreatment with Gibberellic Acid and Hydrogen Peroxide on Germination of ‘Fry’Muscadine (Vitis rotundifolia) Seed. Hortscience, 43, 3, 853–856.
 • Ellis R.H., Hong T.D., Roberts E.H. 1983. A Note on the Development of a Practical Procedure for Promoting the germination of Dormant Seed of Grape (Vitis spp.). Vitis, 22, 211-219.
 • Ergenoğlu F., Tangolar S. and Gök S. 1997. The Effects of Some Pre-treatments for Promoting Germination of Grape Seeds. Acta Horticulturae, 441, 207-212.
 • Gessler C., Pertot I. and Perazzoli M. 2011. Plasmopara viticola: a review of knowledge on downy mildew of grapevine and effective disease management. Phytopathol. Mediterr., 50, 3-44.
 • Pal R.N., Singh R., Vıj V.K. and Sharma J.N. 1976. Effects of Gibberellins GA3, GA4+GA7 and GA13 on Seed Germination and Subsequent Seedling Growth in Early Muscat Grape (Vitis vinifera). Vitis, 14, 265-268.
 • Ramming D.W., Emershad R.L., Spiegel-Roy P., Sahar N. and Baron I. 1990. Embryo culture of early ripening seeded grape(Vitis vinifera) genotypes. Hortscience, 25, 3, 339-342.
 • Rombough L.J. 2002a. Grape Breeding 101.Wine Maker Magazine, Feb/Mar, 1-4.
 • Rombough L.J.2002b. The Grape Grower: A Guide to Organic Viticulture. Chelsa Free Publishing, Vermont. 289 pp.
 • Rusdy M. 2012. Enhancing Germination in Seed of Centrosema pubescens. İnt. J. Sci. Res. Pub., 5, 10, 1-4.
 • Selim H.H., Ibrahim F.A., Fayek M.A., El-Deen S.A. and Gamal N.M. 1981. Effect of Different Treatments on Germination of Romi Red Grape Seeds. Vitis, 20, 115-121.
 • Yalvaç T. 2006. Bazı Uygulamaların Üzüm Çekirdeklerinin Çimlenme Oranı ve Hızına Etkileri Üzerine bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Isparta.
Primary Language en
Subjects Horticulture
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Halil İbrahim UZUN (Primary Author)
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE
Country: Turkey


Author: Nuray ÖZER
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE
Country: Turkey


Author: Murat AKKURT
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE

Author: Cengiz ÖZER
Institution: Viticultural Research Institute, Tekirdağ
Country: Turkey


Author: Serkan AYDIN
Institution: WESTERN MEDITERRANIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTUTITE, ANTALYA
Country: Turkey


Author: Burak AKTÜRK
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE

Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @research article { yyutbd464036, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {72 - 78}, doi = {}, title = {Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth}, key = {cite}, author = {Uzun, Halil İbrahim and Özer, Nuray and Akkurt, Murat and Özer, Cengiz and Aydın, Serkan and Aktürk, Burak} }
APA Uzun, H , Özer, N , Akkurt, M , Özer, C , Aydın, S , Aktürk, B . (2019). Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , Volume: 29 Number: Special Issue , 72-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/45363/464036
MLA Uzun, H , Özer, N , Akkurt, M , Özer, C , Aydın, S , Aktürk, B . "Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 72-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/45363/464036>
Chicago Uzun, H , Özer, N , Akkurt, M , Özer, C , Aydın, S , Aktürk, B . "Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 72-78
RIS TY - JOUR T1 - Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth AU - Halil İbrahim Uzun , Nuray Özer , Murat Akkurt , Cengiz Özer , Serkan Aydın , Burak Aktürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 78 VL - 29 IS - SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth %A Halil İbrahim Uzun , Nuray Özer , Murat Akkurt , Cengiz Özer , Serkan Aydın , Burak Aktürk %T Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N %R %U
ISNAD Uzun, Halil İbrahim , Özer, Nuray , Akkurt, Murat , Özer, Cengiz , Aydın, Serkan , Aktürk, Burak . "Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / (May 2019): 72-78 .
AMA Uzun H , Özer N , Akkurt M , Özer C , Aydın S , Aktürk B . Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29: 72-78.
Vancouver Uzun H , Özer N , Akkurt M , Özer C , Aydın S , Aktürk B . Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29: 72-78.
IEEE H. Uzun , N. Özer , M. Akkurt , C. Özer , S. Aydın and B. Aktürk , "Crossing of Alphonse Lavallee and Regent Grape Cultivars for Downy Mildew Resistant Genotypes. 1. Seed Germination and Seedling Growth", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 29, pp. 72-78, May. 2019