Year 2019, Volume 29 , Issue , Pages 24 - 33 2019-05-31

Kırsal Alanda Yerel Tohum Kullanımı ve Önemi; Konya İli Örneği
Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province

Cennet OGUZ [1] , Hatice SARI [2]


Kırsal alanlar tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi açısından ve kaynakların sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Tarımsal üretimin temelini ve önemli bir girdisini oluşturmasının yanı sıra üretimde ortalama %25-40 oranında artış sağlayan tohumun özellikle yerel kaynaklardaki muhafazası bitkisel üretim için büyük önem teşkil etmektedir. Araştırma ile tarımsal sürdürülebilirlik için biyolojik çeşitliliğin devamı ve gen kaynağı olan yerel tohum çeşitlerin belirlenmesi, korunması ve muhafazası yöntemleri belirlenmiştir. Veriler 20 köyden “Ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmemiş tek aşamalı basit tesadüfi olasılık örneklemesi” yöntemi ile 68 yerel tohum ile üretim yapan aile işletmelerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler frekans dağılımları ve yüzde oranlar üzerinden tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Ayrıca, ikili ilişkilerde ki-kare analizi yapılmıştır.  Araştırma sonucunda 49 adet yerel tohum çeşidi tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre genç nüfusun tarımsal faaliyetlere yöneltilmesi amacıyla teşvik edilmesi gerektiği, konuyla ilgili paydaşlar arasında daha iyi bilgi aktarımına ihtiyaç duyulduğu ve yerel tohumlukların muhafazası için çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Rural areas are important for the realization of agricultural production and sustainability of resources. Providing to sustainable usage of resources is possible by conservation of local originated seeds, which act on principle of agriculture and inputs besides cause to an increase in ratio of 25-40% in production. The data were obtained from the family farms making production with 68 local seeds using the "Unclassified single-step simple random probability sampling based on ratios" method in 20 villages. The obtained table were created and the chi-square analysis was performed on the percentage ratios and the bilateral relations. As a result of the research, 49 local seed varieties were identified. Consequently, it is necessary to encouragement of young people for agricultural activities, a better data transfer among the stakeholders and project production for conservation of local originated seeds.

 • Agong S, Schittenhelm S, Friedt W, (2001). Genotypic variation of Kenyan tomato (Lycopersicon esculentum L.) germplasm, Journal of food technology in Africa, 6 (1), 13-17.
 • Çelik Z, (2013). Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunmasında Yerel Tohum Bankalarının Rolü Üzerine Bir Araştırma: Karaot Köyü Tohum Derneği ve Yöresi Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Çepel N, (2003). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri, Ankara, TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları, 183s.
 • Işık K, (2008). Ekoloji’nin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara, 598s
 • MEB, (2007). Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bahçecilik- Sebzecilik, Ankara
 • Karagöz A, Zencirci N, Tan A, Taşkın T, Köksel H, Sürek M, Toker C, Özbek K., (2010). Bitki genetik kaynaklarının korunması ve kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası VII. Teknik Kongresi, 11-15.
 • Kaya S, ve Düzyaman E, (2012). Yerel Sofralik Domates Populasyonlarinin Organİk Tarima Uygunluklari Ve Organİk Çeşİt Gelİştİrme Amaciyla Kullanim Olanaklari Üzerİne Araştirmalar, Ege Üniversitesi.
 • Kutlay A, Darıcı C, Sağlıker H, (2010). Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Capparis Spinosa l.Topraklarında Organik Madde Mineralizasyonu, TÜBAV Bilim Dergisi, 3 (3), 259-263.
 • Salalı E A E, (2012). Yerel Buğday Çeşitlerinin Korunması, Çevre ve Yoksulluk İlişkisi: Ege Bölgesi Örneği, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ,5-7 Eylül 2012, Konya S.1293- 1299.
 • Song Y Li J, (2011). The role of biodiversity, traditional knowledge and Participatory Plant Breeding in climate change adaptation in karst mountain areas in SW China, Center for Chinese Agricultural Policy (CCAP).
 • Şehirali S, Özgen M, Karagöz A, Sürek M, Adak S, Güvenç İ, Tan A, Burak M, Kaymak H, Kenar D, (2005). Bitki genetik kaynaklarının koruma ve kullanımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi, 1,
Primary Language en
Subjects Science
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7846-4866
Author: Cennet OGUZ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hatice SARI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @research article { yyutbd467601, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {24 - 33}, doi = {10.29133/yyutbd.467601}, title = {Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province}, key = {cite}, author = {Oguz, Cennet and Sarı, Hatice} }
APA Oguz, C , Sarı, H . (2019). Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , Volume: 29 Number: Special Issue , 24-33 . DOI: 10.29133/yyutbd.467601
MLA Oguz, C , Sarı, H . "Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 24-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/45363/467601>
Chicago Oguz, C , Sarı, H . "Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 24-33
RIS TY - JOUR T1 - Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province AU - Cennet Oguz , Hatice Sarı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.467601 DO - 10.29133/yyutbd.467601 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 33 VL - 29 IS - SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.467601 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.467601 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province %A Cennet Oguz , Hatice Sarı %T Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N %R doi: 10.29133/yyutbd.467601 %U 10.29133/yyutbd.467601
ISNAD Oguz, Cennet , Sarı, Hatice . "Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / (May 2019): 24-33 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.467601
AMA Oguz C , Sarı H . Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29: 24-33.
Vancouver Oguz C , Sarı H . Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29: 24-33.
IEEE C. Oguz and H. Sarı , "Local Seed Usage and Its Importance of Rural Area; Case Study of Konya Province", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 29, pp. 24-33, May. 2019, doi:10.29133/yyutbd.467601