Year 2019, Volume 29 , Issue , Pages 41 - 53 2019-05-31

Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü
Trends in Foreign Trade of Cherry and Turkey’s Comparative Advantage

Zerrin ÇELİK [1] , Hakan SAÇTI [2] , Hakan ADANACIOĞLU [3]


Küresel kiraz talebi artmaktadır ve pazar büyümektedir. Türkiye kiraz ihracatında genellikle üçüncü en büyük ülke konumundadır. Bu çalışmanın amacı, uluslararası ticarette Türk kiraz sektörünün rekabet gücünü analiz etmektir. Çalışmada Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) endeksi ve Vollrath’ın endeksleri kullanılmıştır. 2001-2017 dönemini kapsayan analizler için kullanılan kiraz ticaret verileri, Uluslararası Ticaret Merkezi veri tabanından elde edilmiştir. Bu amaçla dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri olan Şili, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hong Kong, Türkiye, İspanya, Avusturya, Özbekistan, Yeni Zelanda, Kanada, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Avustralya incelenmiştir. 2001-2017 döneminde Türkiye kiraz ihracatı ortalama 124 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapılan ülkelerin payları incelendiğinde; AB ülkeleri önemli bir pazardır. Ayrıca son on yıldır Rusya Federasyonu da Türkiye için önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Hesaplanan Balassa ve Vollrath endekslerine göre; Türkiye kiraz ihracatında büyük bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Bununla birlikte, Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğü son yıllarda nispeten azalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, mevcut pazar taleplerinin yanında yeni pazarlara ulaşmak da çok önemlidir.

Global cherry demand has increased and the market has grown. Turkey is the third largest exporter country in the world for cherry. The objective of this study is to analyze the Turkish cherry sector’s competitive power in international trade. In the study, Balassa’s Revealed Comparative Advantage (RCA) and Vollrath’s indexes were used. The cherry trade data is obtained from the International Trade Center (ITC-TRADEMAP) database and calculated for the years between 2001-2017. For this purpose, the Chile, USA, Hong Kong, China, Turkey, Spain Austria, Uzbekistan, New Zealand, Canada, Greece, Netherlands, Italy and Australia were taken into account as the most exporter countries in the world. Turkey’s world cherry export is around 124 million dollars on avarage for the period of 2001-2017. When the shares of the exporting countries are examined; EU countries seem to be a significant market. At the same time, The Russian Federation for the last ten years has become an important country for Turkey. According to calculated Balassa’s and Vollrath’s indexes, Turkey has a significant comparative advantage in the cherry export. However, Turkey’s comparative advantage has relatively been decreasing in recent years. From this point of view, it is very important to develop new markets for existing market demands.

 • Akhtar W, Akmal N, Shah H, Niazi MA Tahir A (2013). Export competitiveness of Pakistani horticultural products. Pakistan J. Agric. Res. 26 (2), 87-96.
 • Anonim (2014). Onuncu kalkınma planı 2014-2018 bitkisel üretim özel ihtisas komisyonu raporu 2013. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yayın No: KB: 2877-ÖİK: 726, Ankara. tarim.kalkinma.gov.tr. (Erişim tarihi: 28 Mart 2017).
 • Aynagöz Çakmak Ö (2005). AKÜ ve rekabet gücü: Türkiye tekstil ve hazır giyim endüstrisi üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 5:1-2,65-76.
 • Balassa B (1965). Trade liberalization and revealed comparative advantage. Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 99–124.
 • Çelik Z, Gökkür S (2018). The role of cherry in fresh fruit production and trade. 1. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, Turkey.
 • FAO (2018). United Nations Food and Agriculture Organization, http://www.fao.org/faostat. (Erişim tarihi: 28 Şubat 2018).
 • Frohberg K, Hartmann M (1997). Comparing measures of competitiveness. Institute of Agricultural Development in Central and Europe Discussion Paper, No:2, 7.
 • Laursen K (1998). Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialization. Danish Research Unit for Industrial Dynamics, DRUID Working Paper No:98-30.
 • Saçtı H, Dellal İ (2018). Revealed comparative advantage index: an application on cherry sector in Turkey and the competing countries. 1. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, Turkey.
 • TRADE MAP (2018). Trade statistics for international business development https://www.trademap.org. (Erişim tarihi: 30 Nisan 2018).
 • Vollrath T (1991). A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschafliches Archiv, 127, 265–279.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Zerrin ÇELİK (Primary Author)
Institution: Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Menemen, İzmir
Country: Turkey


Author: Hakan SAÇTI
Institution: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara
Country: Turkey


Author: Hakan ADANACIOĞLU
Institution: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @conference paper { yyutbd474794, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {41 - 53}, doi = {10.29133/yyutbd.474794}, title = {Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü}, key = {cite}, author = {Çelik, Zerrin and Saçtı, Hakan and Adanacıoğlu, Hakan} }
APA Çelik, Z , Saçtı, H , Adanacıoğlu, H . (2019). Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , Volume: 29 Number: Special Issue , 41-53 . DOI: 10.29133/yyutbd.474794
MLA Çelik, Z , Saçtı, H , Adanacıoğlu, H . "Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 41-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/45363/474794>
Chicago Çelik, Z , Saçtı, H , Adanacıoğlu, H . "Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 41-53
RIS TY - JOUR T1 - Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü AU - Zerrin Çelik , Hakan Saçtı , Hakan Adanacıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.474794 DO - 10.29133/yyutbd.474794 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 53 VL - 29 IS - SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.474794 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.474794 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü %A Zerrin Çelik , Hakan Saçtı , Hakan Adanacıoğlu %T Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N %R doi: 10.29133/yyutbd.474794 %U 10.29133/yyutbd.474794
ISNAD Çelik, Zerrin , Saçtı, Hakan , Adanacıoğlu, Hakan . "Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / (May 2019): 41-53 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.474794
AMA Çelik Z , Saçtı H , Adanacıoğlu H . Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29: 41-53.
Vancouver Çelik Z , Saçtı H , Adanacıoğlu H . Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29: 41-53.
IEEE Z. Çelik , H. Saçtı and H. Adanacıoğlu , "Kiraz Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Üstünlüğü", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 29, pp. 41-53, May. 2019, doi:10.29133/yyutbd.474794