Year 2020, Volume 30 , Issue 2, Pages 379 - 385 2020-06-30

Kardelen Soğan Çoğaltımında Sakkaroz Kullanımı
Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb

Özgür KAHRAMAN [1]


Toros kardeleni ihracatı kota sınırlaması ile yapılan türlerden birisidir. Soğanın kısa süre içinde büyütülmesi üretim yönünden önemli bir konudur. Bu çalışma Toros kardeleni çoğaltmada değişik sakkaroz düzeylerinin yavru soğan oluşum ve gelişimindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede özel bir firmadan temin edilen 4 cm çevre uzunluğuna sahip Galanthus elwesii Hook. (Toros kardeleni) soğanları kullanılmıştır. Soğanlar temizlendikten sonra dikey olarak dört dilime ayrılmış ve dilimler perlit dolu torbalara yerleştirilmiştir. Torbalara perlit ilave edildikten sonra, Toros kardeleni dilimlerinden inkübasyonda yavru soğan oluşturması için perlit dolu torbaların içine çeşme suyu (kontrol), %1 sakkaroz ve %2 sakkaroz çözeltisi verilmiştir. İnkübasyon 18-20 oC sıcaklıkta adi depoda yapılmış. İnkübasyon bitiminde torbalar boşaltılmış ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizlere göre; farklı sakkaroz düzeylerinin yavru soğan sayısı, yavru soğan ve parçacık ağırlığı, yavru soğan yüksekliği ve yavru soğan ağırlığı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Yavru soğan sayısı 1.00 - 1.33 adet arasında, yavru soğan ağırlığı 0.16 - 0.33 g arasında değişmiştir. Artan sakkaroz dozları ile yavru soğan çapı artış göstermiştir. Farklı sakkaroz düzeylerinin yavru soğan çapı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli olmuştur (p < 0.05). En yüksek yavru soğan çapı %2 sakkaroz (6.28 g) ve %1 sakkaroz (5.54 g) uygulamalarından elde edilmiştir.
Taurus snowdrop is one of the species exported with the quota limitation. Growing bulb in a short time is an important issue in terms of production. This research was performed so as to specify impressions of varied sucrose rates on the bulblet formation and growing. Galanthus elwesii Hook. (Taurus snowdrop) bulbs with a circumference of 4 cm obtained from a private company were used in this study. After the bulbs were cleaned, they were vertically divided into four segments (chips) and the chips were put on plastics bags with perlite. After adding perlite to the bag, city water (control), 1% sucrose and 2% sucrose solution were given to the bags filled with perlite to form bulblet from Taurus snowdrop chips in incubation. Incubation was done in storeroom at 18-20 oC temperature. At the end of the incubation, the bags were emptied and measurements were performed. According to statistical analysis; the impression of varied sucrose levels on the number of bulblet, bulblet and segment weight, bulblet height and bulblet weight was insignificant. The bulblet number ranged from 1.00 to 1.33 piece and the bulblet weight ranged from 0.16 to 0.33 g. As sucrose dose increased, bulblet diameter increased. The impression of varied sucrose levels on bulblet diameter was statistically significant (p < 0.05). The highest bulblet diameter was obtained in 2% sucrose (6.28 g) and 1% sucrose (5.54 g) treatments.
  • Aksu, E., Görür, G., & Çelikel, F.G. (1998, Ekim). Kardelenin (Galanthus elwesii Hook.) bölme (chipping) yöntemi ile üretilmesi üzerinde bir araştırma. I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
  • Aksu, E., & Çelikel, F.G. (2003). The effect of initial bulb size on snowdrop (Galanthus elwesii Hook. f.) bulb propagation by chipping. Acta horticulturae, 598, 69-72. doi: 10.17660/actahortic.2003.598.9
  • Avcı, M. (2014). Türkiyenin doğal-egzotik ağaç ve çalıları I, edition: I., chapter: Türkiyenin bitki çeşitliliği ve coğrafi açıdan değerlendirmesi. Orman Genel Müdürlüğü Yayını, editör: Akkemik Ü, 28-53, Ankara.
  • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (2012). Türkiye bitkileri listesi damarlı bitkiler. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, Flora Dizisi 1, s1290, İstanbul.
  • Kahraman, Ö., & Özzambak, M.E. (2006, Kasım). Kardelen soğanlarının vegetatif yöntemlerle üretim olanakları ve topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilmesi. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir.
  • Kahraman, Ö. (2019). Göl soğanı çoğaltımında sakkaroz oranlarının etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(3), 399-406. doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.494389
  • Karagüzel, O. (2010, Ekim). Bitki genetik kaynaklarımızın peyzaj açısından değerlendirilmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Erdemli, Mersin.
  • Özhatay, N. (2013, Mayıs). Türkiye’nin süs bitkileri potansiyeli: doğal monokotil geofitler. V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiriler Cilt:1, Yalova.
  • Resmi Gazete. (2018). Doğal çiçek soğanlarının 2019 yılı ihracat listesi hakkında tebliğ (tebliğ no: 2018/49). Resmi Gazete, Sayı:30623, 12 Aralık.
  • Seyidoğlu, N. (2009). Leucojum aestivum L’nin parçacık tekniği ile üretimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16), 7-11.
Primary Language en
Subjects Agriculture, Horticulture, Plant Science, Agricultural, Engineering, Agriculture, Multidisciplinary
Published Date Haziran 2020
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1336-9942
Author: Özgür KAHRAMAN (Primary Author)
Institution: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { yyutbd680442, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2020}, volume = {30}, pages = {379 - 385}, doi = {10.29133/yyutbd.680442}, title = {Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb}, key = {cite}, author = {Kahraman, Özgür} }
APA Kahraman, Ö . (2020). Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 30 (2) , 379-385 . DOI: 10.29133/yyutbd.680442
MLA Kahraman, Ö . "Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2020 ): 379-385 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/54991/680442>
Chicago Kahraman, Ö . "Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2020 ): 379-385
RIS TY - JOUR T1 - Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb AU - Özgür Kahraman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.680442 DO - 10.29133/yyutbd.680442 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 379 EP - 385 VL - 30 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.680442 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.680442 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb %A Özgür Kahraman %T Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb %D 2020 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 30 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.680442 %U 10.29133/yyutbd.680442
ISNAD Kahraman, Özgür . "Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 / 2 (June 2020): 379-385 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.680442
AMA Kahraman Ö . Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb. YYÜ TAR BİL DERG. 2020; 30(2): 379-385.
Vancouver Kahraman Ö . Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2020; 30(2): 379-385.