Year 2020, Volume 30 , Issue 2, Pages 289 - 298 2020-06-30

Determining the Structural Properties and Approaches to Agricultural Applications of Existing Vineyards in Some Towns of Siirt Province
Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY [1] , Gani KISACA [2] , Ethem Ömer BAŞ [3] , Yağmur YILMAZ [4]


This study was carried out the grape producers representing some villages of Şirvan, Tillo, Pervari, and Central town of Siirt Province; With the 37 questions directed within the scope of the survey, the current situation and problems of the region in viticulture applications were determined in 2019. The data were obtained by surveying 100 producers. Within the scope of the study, producers were asked questions in order to determine the structural properties of current viticulture enterprises and their approaches to agricultural practices; the results were determined as percentage values. It was observed that the average age of the producers participating in the survey was between 40-60 years of age, the overall education level was low; the majority of the land belonged to the producer and passed through the inheritance. In addition, according to the results of the survey, it was determined that the most common cultivar was the local cv. Tayifi and that the producers were not satisfied with their earnings levels. It is observed that there is not enough level of awareness about soil analysis; therefore, plant fertilizing activities are done irregularly. Local viticulture is in the form of family business. Producers stated that they are not members of cooperatives or unions and stated that they often consult with other farmers when they encounter any problems in their production stages. The level of utilization of agricultural subsidies and other social incentives by the state also appears at lower levels. With this research, the problems encountered in the region have been tried to be identified and solutions to solve these problems are presented. The study is the first study in the region obtained directly from the viticulture producers by using the survey method.

Çalışma 2019 yılı üretim döneminde, Siirt İl Merkezine ait bağcılığın yoğun yapıldığı bazı köyler ile Şirvan, Tillo ve Pervari İlçelerine ait bazı köyleri temsil eden bağcılık işletmelerinde yürütülmüş; anket kapsamında yöneltilen 37 soru ile yörenin bağcılık uygulamalarındaki mevcut durumu ve sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler 100 üretici ile yapılan anket yoluyla elde edilmiştir. Çalışma kapsamında üreticilere mevcut bağcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve tarımsal uygulamalara yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla sorular sorulmuş; sonuçlar yüzde değer olarak ifade edilmiştir. Ankete katılan üreticilerin yaş ortalamasının 40-60 yaş aralığında olduğu, eğitim durumunun genelinde düşük olduğu, arazilerin büyük çoğunluğunun mülkiyetinin işletmeciye ait olduğu ve miras yoluyla geçtiği görülmüştür. Ayrıca anket sonuçlarına göre en yaygın yetiştiriciliği yapılan çeşidin, Yöresel Tayifi çeşidi olduğu ve üreticilerin büyük çoğunluğunun kazanç seviyelerinden memnun olmadığı tespit edilmiştir. Toprak analizi yaptırma konusunda yeterli bir bilinç düzeyine ulaşılmadığı, bu nedenle bitki besleme faaliyetlerinin düzensiz yapıldığı görülmüştür. Yörede aile işletmeciliği şeklinde yürütülen bağcılık faaliyetlerinde üreticiler, kooperatif ya da birlik üyesi olmadıkları belirtmiş, üretim aşamalarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, çoğunlukla diğer çiftçilere danıştıklarını ifade etmişlerdir. Devlet tarafından verilen tarımsal desteklemelerden ve diğer sosyal desteklerden yararlanma seviyesi de alt seviyelerde görünmektedir. Bu araştırma ile yörede genel olarak karşılaşılan sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve bu sorunların çözülmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma, yörede anket yöntemiyle direkt olarak üreticilerden bilgi alınarak yapılmış ilk çalışma olma özelliğine sahip bulunmaktadır.
 • Altıncı, N. T., Cangi, R. (2017). Tokat ili bağcılık yapısı ve yabancı otlarla mücadelede üretici davranışlarının belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 17-24.
 • Anonim, 2020a. TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (www.tuik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 05.01. 2020).
 • Anonim, 2020b. Siirt İl Tarım Müdürlüğü kayıtları
 • Çakır, A., Karaca Sanyürek, N., Karakaya, E., & Ay, Ş. (2017). Nusaybin (Mardin) ilçesi bağcılığı sorunları ve çözüm önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 15-25. Çakır, A., Karakaya, E., & Uçar, H. K. (2015). Mardin ili Savur ilçesi bağ işletmelerinin mevcut durumu ve potansiyeli. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 9-19.
 • Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasallı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, Ankara. 253.
 • Çelik, S., 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt: 1, Trakya Üni., Tekirdağ Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri, Tekirdağ, 425s.
 • Gazioglu Şensoy, R. İ., & Akcan, E., (2014). Mardin İli ve Çevresinde, Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin Değerlendirilme Şekilleri. International Mesopotamia Agriculture Congress. 749-753.
 • Karataş, D. D., Karataş, H., & Özdemir, G. (2016). Diyarbakır İli Bağcılık Potansiyelinin İlçeler Bazında Değerlendirilmesi. Uluslararası Diyarbakır sempozyumu 2-5 Kasım. Cilt:3, 2061-2067.
 • Karataş, H., Karataş, D. D., & Aslan, A., (2018). Siirt İli Bağcılık Potansiyeli. Bahçe 47 (Özel Sayı 1: Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu), 311–314
 • Korkutal, İ., Bahar, E., & Dündar, D. G. (2019). edirne ili uzunköprü ilçesi bağcılık yapısının incelenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 127-136.
 • Miran, B., (2002). Temel İstatistik. Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir.
 • Oraman, M.N., (1970). Bağcılık Tekniği I. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fak., Yayın No: 415, Ankara. 283.
 • Özdemir, G., & Çakır A. (2018). GAP bölgesinde organik üzüm yetiştiriciliği, Bahçe 47 (Özel Sayı 1), 249-255
 • Sabır, A., (2008). Bazı Üzüm Çeşit ve Anaçlarının Ampelografik ve Moleküler Karekterizasyonu (Doktora tezi). ÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Yüksel, S., Karabat, S. & Uysal Ş. (2018). Bağcılık yapılan illerde bağcılık potansiyeli ve hâkim üzüm çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma/ Bahçe 47 (Özel Sayı 1), 633-641
 • Uyak, C., Doğan, A., & Kazankaya, A. (2011). Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(3), 225-234.
 • Uyak, C., Doğan, A., & Kazankaya, A. (2016). Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 27.
 • Yener, H., & Cebeci, A. N. (2013). Manisa ili Sarıgöl ilçesi bağ işletmelerinin yapısal özellikleri ve bazı kültürel işlemlerin uygulanma durumları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(3).
Primary Language tr
Subjects Horticulture
Published Date Haziran 2020
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2379-0688
Author: Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1885-8465
Author: Gani KISACA
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5729-5191
Author: Ethem Ömer BAŞ
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0769-9171
Author: Yağmur YILMAZ
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BAHÇE BİTKİLERİ (DR)
Country: Turkey


Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { yyutbd694930, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2020}, volume = {30}, pages = {289 - 298}, doi = {10.29133/yyutbd.694930}, title = {Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Gazi̇oglu Şensoy, Ruhan İlknur and Kısaca, Gani and Baş, Ethem Ömer and Yılmaz, Yağmur} }
APA Gazi̇oglu Şensoy, R , Kısaca, G , Baş, E , Yılmaz, Y . (2020). Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 30 (2) , 289-298 . DOI: 10.29133/yyutbd.694930
MLA Gazi̇oglu Şensoy, R , Kısaca, G , Baş, E , Yılmaz, Y . "Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2020 ): 289-298 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/54991/694930>
Chicago Gazi̇oglu Şensoy, R , Kısaca, G , Baş, E , Yılmaz, Y . "Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2020 ): 289-298
RIS TY - JOUR T1 - Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi AU - Ruhan İlknur Gazi̇oglu Şensoy , Gani Kısaca , Ethem Ömer Baş , Yağmur Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.694930 DO - 10.29133/yyutbd.694930 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 298 VL - 30 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.694930 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.694930 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi %A Ruhan İlknur Gazi̇oglu Şensoy , Gani Kısaca , Ethem Ömer Baş , Yağmur Yılmaz %T Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi %D 2020 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 30 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.694930 %U 10.29133/yyutbd.694930
ISNAD Gazi̇oglu Şensoy, Ruhan İlknur , Kısaca, Gani , Baş, Ethem Ömer , Yılmaz, Yağmur . "Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 / 2 (June 2020): 289-298 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.694930
AMA Gazi̇oglu Şensoy R , Kısaca G , Baş E , Yılmaz Y . Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2020; 30(2): 289-298.
Vancouver Gazi̇oglu Şensoy R , Kısaca G , Baş E , Yılmaz Y . Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2020; 30(2): 289-298.