About

1-  Zeugma Biological Science her sayısında en fazla 8 adet araştırma makalesi yayınlanacaktır

2 -  Zeugma Biological Science her sayısında en fazla 4 adet kısa makale yayınlanacaktır

3-  Zeugma Biological Science her sayısında en fazla 4 adet vaka takdimi  yayınlanacaktır

4-   Zeugma Biological Science her sayısında yeter sayıda derleme  yayınlanacaktır

5-  Zeugma Biological Science  yılda 1 cilt ve her cilt de 3 sayı halinde  yayınlanacaktır

6- Zeugma Biological Science kongrelerin tam metin bildirilerini ilgili kongre düzenleme kurulu ile anlaşarak yayınlayabilecektir.