Year 2018, Volume 55 , Issue 4, Pages 111 - 120 2018-12-27

Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri

BÜLENT YAĞMUR [1] , Bülent OKUR [2]


Bu araştırmada kompost, ahır gübresi ve kükürt gibi bazı toprak düzenleyicilerin mısır bitkisinin gelişimi,  beslenmesi ve verimi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme sera koşullarında yürütülmüştür. Saksılara temel gübreleme amacıyla N, P, K, uygulaması ekimden önce toprağa karıştırılmak suretiyle uygulanmıştır. Test bitkisi olarak mısır bitkisi yetiştirilmiştir. Araştırmada deneme konularına dekara 2-4-8 ton olacak şekilde kompost, kompost+ahır gübresi (1/2+1/2), ahır gübresi uygulaması ve kontrol uygulaması olarak da mineral gübre (NPK) uygulamalarının mısır bitkisinin gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca her deneme konusuna eşit miktarda kükürt (80 kg.da-1 S) uygulaması da yapılmıştır.

Kompost ve ahır gübresi uygulamalarının mısır bitkisinin kuru madde, boy, toplam N, K, Ca, Cu ve Zn miktarı üzerine etkisi istatistiki yönden önemli bulunmuş, toplam P, Mg, Na Fe, Cu ve Mn miktarı üzerine etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Uygulamaların etkinliği Ahır gübresi>Kompost+ahır gübresi>kompost şeklinde belirlenmiş, en yüksek değerler genellikle dekara 8 ton (8 ton.da-1 Kompost; 4 ton.da-1 Kompost+4 ton.da-1 Ahır gübresi; 8 ton.da-1 Ahır gübresi) uygulamalarında elde edilmiştir. Kontrol uygulaması ise en düşük değerlere sahip uygulama olarak belirlenmiştir. Sorunlu olan topraklarda yapılan bitkisel üretimde mineral gübre ile birlikte bazı doğal toprak düzenleyicilerin verim ve beslenmeyi olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. 

Ahır gübresi, kompost, mısır, toprak düzenleyici
 • Alagöz Z, Yılmaz, E, Öktüren F, 2006. Organik materyal ilavesinin bazı fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19(2): s.245-254 Antalya.
 • Alpaslan M, Güneş A, İnal A, 1998. Deneme Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1501. Ders Kitabı No: 455. Ankara
 • Bergmann W, 1992. Ernahrungstörungen bei Kulturpflanzen. Gustav Fischer Verlag
 • Brohi A.R, Karaman M.R, İnal A, 1996. The residual effect of liquid poultry manure on the growth and N. P. K content of maize crop. Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt 2: s. 23–25.
 • Chang, C., Sommerfeldt, T.G. & Entz, T. (1991). Soil chemistry after eleven applications of cattle manure. Journal of Environmental Quality, Vol.20, No.2, (April-June 1991), pp. 475-480, ISSN 1537-2537.
 • Diacono M, Montemurro F. 2011 Long-Term effects of organic amendments on soil fertility. Sustainable Agriculture Volume 2: pp:761-786.
 • Eghball B, Power J.F, 1999. Phosphorus and nitrogen-based manure and compost application: Corn production and soil phosphorus. Soil Science Society of America Journal 63: pp:895–901.
 • Hakerlerler H, 1980. Kentsel atıkların gübre olarak değerlendirilmeleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17: s.113–131.
 • İbrikçi H, Gülüt K.Y, Güzel N, 1994. Gübrelemede Bitki Analiz Teknikleri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 95.
 • Jackson M.L, 1967. Soil Chemical Analysis. Our Garden Soils. The Macmillan Company. New York.
 • Jones J.B, Wolf B, Mills H.A, 1991. Plant Analysis. Handbook. Micro and Macro Publishing Inc.
 • Kacar, B. 1972. Bitki ve Toprağının Kimyasal Analizleri, II: Bitki Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 453, Ankara, s.646.
 • Kacar B , İnal. A, 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın No: 1241. s.892. Nobel Yayın Ltd. Şti. Ankara.
 • Khaleel R, Reddy K. R, Overcas M.R, 1980, Changes in soil physical properties due to oganic waste applications: A review. Journal of Environmental Quality Abstract Vol. 10 No. 2: p. 133-141.
 • Kütük C, Çaycı G. Baran A, 1995. Çay atıklarının bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılabilme olanakları. Tarım Bilimleri Dergisi 1: s.35–40.
 • Lott, W.L., Nery, J.P., Gall, J.R., Medcaff, J.C., 1956. Leaf Analysis Technique in Coffe Research, New York IBEC Res. Inst. Bulletin No:9.
 • Matsi T, Lithourgidis A.S, Gagianas A.A, 2003 . Effects of injected liquid cattle manure on growth and yield of winter wheat and soil characteristics. Agronomy Journal, Vol.95, No.3: pp. 592-596, ISSN 1435-0645.
 • Mehdizadeh M, EI DarbandiE.I, Naseri-Rad M, Tobeh A, 2013. Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as influenced by different organic fertilizers. International Journal of Agronomy and Plant Production, Vol., 4 (4): p.734-738.
 • Mordoğan, S.N., Ceylan, Ş., 2017. Organik gübrelemenin kumlu tın bünyeli toprakta yetişen zeytin ağaçlarının verim ve mikro element içeriğine etkisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,54(4): s.413-419 .
 • Neill M, Robinson K, 2001. NMSU Testing Organic Alternative to Chemical Fertilizers. New Mexica State University Research Bulletins. 6:p.2194.
 • Reuter DJ, Robinson JB, 1986. Plant Analysis. An Interpretation Manual. National Library of Australia. pp:159–161.
 • Richards, L.A., 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. U.S.D.A. Handbook, 60.
 • Riley H, 2007. Long-term fertilizer trials on loam soil at Møystad, SE Norway: Crop yields, nutrient balances and soil chemical analyses from 1983 to 2003. Acta Agriculturae Scandinavica Section B. Soil and Plant Science 57: pp.140–154.
 • Saltalı K, Brohi A.R. ve Bilgili. A.V, 2000. The effect of tobacco waste on the soil characteristics and plant nutrient contents of alkaline soils. Proceedings of Int. Symp.on Desertification. Konya. Turkey. p. 531–534.
 • Sánchez L, Díez JA, Polo A, Román R, 1997. Effect of timing of application of municipal solid waste compost on N availability for crops in central Spain. Biology and Fertility of Soils 25: pp.136-141.
 • Schlichling, E., Blume, H.P., 1966, Bodenkundliches Praktikum, Verlang Paul Parey, Hamburg-Berlin
 • Uyanöz R, Çetin Ü, Karaaslan E, 2004. Çeşitli organik materyallerin buğday bitkisinin mineral madde alımı üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): s. 20-27.
 • Yağmur B, Okur B, Eşiyok D, 2013. Topraktan ve yapraktan hümik asit uygulamalarının fasulye ve marul bitkilerinin verim ve besin maddesi alımı üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2008 ZRF 046 Proje Sonuç Raporu. İzmir.
 • Yağmur B, Okur B, 2017. Kompost, ahır gübresi ve kükürt uygulamalarının kireçli alkalin toprakta yetiştirilen fasulye bitkisinin gelişimi üzerine etkisi. Toprak Su Dergisi, 2017, Özel Sayı: s.13-25.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Published Date 55-4
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7645-8574
Author: BÜLENT YAĞMUR (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6829-3749
Author: Bülent OKUR
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { zfdergi419225, journal = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2018}, volume = {55}, pages = {111 - 120}, doi = {10.20289/zfdergi.419225}, title = {Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {YAĞMUR, BÜLENT and OKUR, Bülent} }
APA YAĞMUR, B , OKUR, B . (2018). Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 55 (4) , 111-120 . DOI: 10.20289/zfdergi.419225
MLA YAĞMUR, B , OKUR, B . "Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 (2018 ): 111-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/zfdergi/issue/36403/419225>
Chicago YAĞMUR, B , OKUR, B . "Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 (2018 ): 111-120
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri AU - BÜLENT YAĞMUR , Bülent OKUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.419225 DO - 10.20289/zfdergi.419225 T2 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 120 VL - 55 IS - 4 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.419225 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.419225 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri %A BÜLENT YAĞMUR , Bülent OKUR %T Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri %D 2018 %J Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1018-8851-2548-1207 %V 55 %N 4 %R doi: 10.20289/zfdergi.419225 %U 10.20289/zfdergi.419225
ISNAD YAĞMUR, BÜLENT , OKUR, Bülent . "Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 / 4 (December 2018): 111-120 . https://doi.org/10.20289/zfdergi.419225
AMA YAĞMUR B , OKUR B . Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 55(4): 111-120.
Vancouver YAĞMUR B , OKUR B . Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 55(4): 120-111.