ISSN: 1018-8851
e-ISSN: 2548-1207
Founded: 1964
Period: Quarterly
Publisher: Ege University
Cover Image
       

Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agricultural Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and e-ISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.


The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”

Journal of Agricultural Faculty of Ege University is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM and Clarivate Analytics-Zoological Record.
Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr
Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

2021 - Volume: 58 Issue: 3

Research Article

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Başarısı ve Kente Katkıları: Karşıyaka Bostanlı Mahallesi Örneği (İzmir)

Research Article

Eskişehir İli Kabakgil Ekim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi

Research Article

Türkiye Etçi Civciv Üretiminin Zaman Serisi Yöntemi ile Modellenmesi

Research Article

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Rus Buğday Afidine Dayanıklılık Geninin Ayrıntılı Genetik Haritalaması

Research Article

The Effects of Different Girdling Treatments on Fruit Yield and Pomological Characteristics of Persimmon (Diospyros kaki L. cv. Hachiya)

Research Article

Samsun ili tarım işletmelerinin sigortalanabilir risklerinin belirlenmesi ve tarım sigortası yaptırma durumu

Research Article

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Gıda Güvenliği Kriterlerine Uyum Düzeyi: İzmir ve Afyonkarahisar İlleri Örneği

Research Article

DETERMINATIONS OF VOLATILE COMPOUNDS IN BOZCAADA CAVUSU GRAPE VARIETY CULTIVATED IN DIFFERENT LOCATIONS OF BOZCAADA

Research Article

Çeltik (Oryza sativa L.) Tohumlarına Uygulanabilecek Vigor Test Yöntemlerinin Optimizasyonu

Research Article

Tefenni (Burdur) Yöresi Doğal Popülasyonundan Seçilen Ceviz Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Agrofenolojik Özellikleri

Review

Süt Sığırlarında Topallık: Hayvan Refahı ve Davranışı Üzerine Etkileri

Research Article

Türkiye’nin pamuk ve pamuklu dokumada uluslararası rekabet gücü: sabit pazar payı ve açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük analizi

Research Article

Blue LED lighting improves the postharvest quality of tomato (Solanum lycopersicum L. cv. Zahide F1) fruits

Research Article

Assessing Ecosystem Services of Urban Green Spaces: The Case of Eugene Pioneer Cemetery, Eugene, OR (USA)

Research Article

The effects of different harvest maturity and methods on fruit and oil quality of olive (Olea europea L. cv. Ayvalık Yağlık)

Research Article

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Ferit Melen Havaalanı Karayolu Güzergahı Örneğinde Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirilmesi

Research Article

Farklı biçim yüksekliği ve azot seviyelerinin dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nda yem verimi ve kalitesine olan etkileri

Research Article

Comparison of different fulljet nozzles used in laboratory type rain simulator in terms of some rainfall characteristics

Research Article

Tüketicilerin fast food ürünlerine yönelik tüketim tercihleri: İzmir İli örneği

Research Article

Factors affecting the adaptation of farmers to innovations according to extension workers: The case of Aegean Region

Research Article

Ege Üniversitesi öğrencilerinin arı ürünlerine yönelik farkındalığı ve tüketim tercihleri

Research Article

Investigation of agricultural subsidies on forage crop production: perspective of the effects of subsidies on the basis of regions

Research Article

Pruning residuals: their role in the micronutrient budget of Clementine mandarin (Citrus reticulata Blanco)

Research Article

Farklı piroliz sıcaklıklarında elde edilen biyokömürün mısır bitkisinin bitki besin elementleri üzerine etkisi

Research Article

Tüketicilerin organik gıda ürün reklamından etkilenme faktörleri: Iğdır ili örneği

Research Article

Tarımda kullanılan büyük çaplı tavan tipi vantilatörde hava akışının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

Research Article

Süt sığırcılığı işletmelerinde üretim yapılarının bilgisayar yardımıyla en uygun biçimde konumlandırılması

Research Article

Mikro jet yağmurlama sulama başlığında akış özelliklerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

Research Article

Effects of thermal manipulation and photoperiodic lighting during incubation on hatching performance, hatching time, chick quality and organ growth

Research Article

Probiotics dairy drink for patients with Galactosemia

Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter 

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.