Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 57 - Issue 4 - Dec 30, 2020
 1. Examination in terms of accessibility and use of place of Unimpeded Wellness Center: The Case of Ankara
  Pages 467 - 478
  Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN
 2. Etlik Piliç Üretiminde Simbiyotik İlaveli Civciv Maması (Sulandırılmış Besin Takviyesi) Kullanımının Performans, Besin Madde Sindirilebilirliği, Bağışıklık Sistemi ve Kesim Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 479 - 491
  Hilal YAZAR GÜNEŞ, Zümrüt AÇIKGÖZ
 3. Evaluation of Fall Pear Variety Candidates Obtained by Hybridization in Terms of Fire Blight Disease Resistance, Pomological and Commercial Values
  Pages 493 - 500
  Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU, Mücahit Furkan YEŞİLBAŞ, Emre AKKURT, Ahmet Kürşat ÖLMEZ
 4. Tuz Stresi Altındaki Biberde (Capsicum annuum L.) Mikoriza ve Rizobakteri Uygulamasının Bitki Gelişimi ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Pages 501 - 510
  Hakan ALTUNLU
 5. Tuzlu Koşullarda Mikoriza Uygulamalarının Cupressus arizonica "Glauca" Çeşidinde Bitki Gelişimi ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkisi
  Pages 511 - 517
  Hülya AKAT, Hakan ALTUNLU, Özlem AKAT SARÇOĞLU, Bülent YAĞMUR
 6. Estimation of some Nutrient Values of Quinoa, Chia, Teff, Mung Bean and Buckwheat Seeds for Ruminants by In Vitro Methods
  Pages 519 - 527
  Engin İKİZOĞLU, Sibel SOYCAN ÖNENÇ
 7. Bazı Sebze Tohumlarında Viral Enfeksiyonların Bulunma Durumu
  Pages 529 - 536
  İsmail Can PAYLAN, Ayşe ÇANDAR
 8. Farklı Potasyum Dozlarının Yulaf Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Bazı Tane Kalite Özellikleri ile Yağ Asitleri Dağılımı Üzerine Etkisi
  Pages 537 - 544
  Aydan ÇOTAOĞLU, Yakup Onur KOCA
 9. İnsan Odaklı Aydınlatmanın Kent Ölçeğinde İrdelenmesi: Çanakkale
  Pages 545 - 554
  Yavuz ALKAN
 10. Mikroalg Uygulamalarının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) ve Marul Çeşitlerinin (Lactuca sativa L. var. longifolia) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 555 - 562
  Mert ACUN, Mehmet Kadri BOZOKALFA
 11. ‘Red Globe’ Üzüm Çeşidinin Depolanmasında Farklı Ambalaj Açıklıklarının Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 563 - 570
  Ayşe BAYRAMOĞLU, Fatih ŞEN
 12. Nane türlerinde (Mentha arvensis L. ve Mentha x piperita L.) Destilasyon Atıklarının Yün Boyama Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 571 - 577
  Selma YASAK, İsa TELCİ
 13. Su Ögesi ve Peyzaj Tasarımında Kullanımlarının İzmir’deki Alışveriş Merkezleri Örneğinde İrdelenmesi
  Pages 579 - 589
  Deniz KARADAN, Tanay BİRİŞÇİ
 14. Stereo Foto Yorumlama Teknikleri İle Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarında Multispektral Verilerin Katkısı
  Pages 140 - 150
  Mustafa Tolga ESETLİLİ, Yusuf KURUCU, Nejat ÖZDEN, Füsun Balık ŞANLI, Fulsen ÖZEN, Mustafa BOLCA
 15. Growing Media in Organic Seedling Production
  Pages 603 - 610
  Yüksel TÜZEL, Gölgen ÖZTEKİN, İ̇.hakkı TÜZEL, Hale DUYAR
Indexes and Platforms
Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter