ISSN: 1018-8851
e-ISSN: 2548-1207
Founded: 1964
Period: Quarterly
Publisher: Ege University
Cover Image
       

Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agricultural Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and e-ISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.


The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”

Journal of Agricultural Faculty of Ege University is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM and Clarivate Analytics-Zoological Record.
Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr
Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

2022 - Volume: 59 Issue: 1

Research Article

Determination of table olive characteristics of new olive varieties obtained by crossbreeding of Gemlik and Memecik variety

Research Article

Ot tipi yem şalgamı (Brassica rapa L.) silajında soldurmanın ve farklı katkıların fermantasyon ve aerobik stabilite üzerine etkileri

Research Article

Farklı sulama yöntemlerinin İtalyan çiminin (Lolium multiflorum) verim, bitki su tüketimi ve bazı yem kalitesi değerlerine etkileri

Research Article

Tavuk eti ekstraktı üretimine propolis ilavesi ve depolama sürecinde bazı özelliklerinin belirlenmesi

Research Article

Yumurta beyazı protein tozu ve farklı dissakkaritler ile zenginleştirilen badem sütünden fermente ürün üretimi

Research Article

Examination of the change of Kilis Cumhuriyet Square in the historical process

Research Article

Effects of different nitrogen doses and cultivars on some nutritive value of Italian ryegrass (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) silage

Research Article

Effects of different pruning intensities on growth and fruit quality in Sarılop fig varieties

Research Article

Determinants of Agricultural Insurance Patronage in Delta North Agricultural Zone, Delta State

Research Article

Giresun Kenti Parklarının Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından İncelenmesi

Research Article

Development of the non-grain spawn for edible mushroom (Pleurotus ostreatus): D-optimal mixture design approach

Research Article

Kırsal – tarımsal peyzajların korunmasında GIAHS Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri ve Akdeniz Selge örneği

Research Article

Estimation of partial lactation milk yields in Saanen goats raised in semi-intensive conditions

Research Article

Yaprak gübresinin buğday yapraklarında besin elementleri içeriğine etkisi

Research Article

Optimization of the performance of a metering unit for precision seeding of Coriander seeds (Coriandrum sativum L.) using Box-Behnken Design

Research Article

Etlik piliçlerde taşıma stresinin göğüs eti kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi: meta-analiz

Research Article

İzmir İli kırsalındaki hayvancılığın Çok Boyutlu Ölçekleme (MDS) ile analizi: Bornova İlçesi örneği

Research Article

Çekirdeksiz kuru üzümde fiyat analizi

Research Article

A study on the comparison of kinetic energies calculated with some formulas using Fulljet nozzle

Research Article

Mersin İli, Tarsus ve Akdeniz ilçeleri depolanmış buğday ve mısır zararlıları

Research Article

Cortical cells, xylem vessels, and chlorophyll biosynthesis improved by acetylsalicylic acid and sodium nitroprusside in peach leaves

Research Article

Türkiye’de koyun ırklarının mevcut durumu ve geleceği: Ege Bölgesi

Research Article

Sustainability of sheep farming: case of İzmir province

Research Article

Fındık üretiminde maliyet ve kârlılık analizi, Giresun İli örneği

Research Article

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya yönelik hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: Bergama ve Ödemiş ilçeleri örneği

Research Article

Presence of ‘Candidatus Phytoplasma trifolii’ in yellowing and bushy appearance-associated pepper plants from Iğdır Province of Turkey

Research Article

Bazı Apiaceae uçucu yağlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae)'ya karşı nematoksik etkisi

Research Article

Farklı bölgelerden toplanan Morchella sp. cinsi mantarların askokarplarında ve toprakta besin elementi kapsamları

Research Article

Isolation and expression analysis of ascorbate peroxidase (APX) gene in lentil (Lens culinaris Medik.) under drought stress conditions

Research Article

Üreticilerin iklim değişikliğine uyum çerçevesinde çevresel tutumlarının belirlenmesi: Küçük Menderes havzası örneği

Review

Kanatlı hayvanların beslenmesinde sürdürülebilirlik stratejileri

Research Article

Dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nun sap çelikleri ile çoğaltım olanakları üzerine araştırmalar

Research Article

Pompa istasyonunun kablosuz sensör ağı ile uzaktan yönetimi

Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter 

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.