Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 56 - Issue 4 - Dec 31, 2019
 1. Bakteri ve Kompost Çayı Uygulamalarının Salihli Kiraz Çeşidinde Meyve Özellikleri, Verim ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri
  Pages 409 - 415
  Nihal ACARSOY BİLGİN
 2. The use of phenolic-rich agricultural wastes for Hericium erinaceus and Lentinula edodes cultivation and its effect on yield performance
  Pages 417 - 425
  Funda ATİLA
 3. Meyve Yumuşamasından Sorumlu Olan Bazı Genlerin Çaprazlanan Domates Hatlarında İncelenmesi
  Pages 427 - 435
  Selman ULUIŞIK
 4. Tam Spektrumlu Gün Işığı Floresan Lamba ile Yapay Işıklandırmanın Marulda Fide Kalitesine Etkisi
  Pages 437 - 445
  Gölgen Bahar ÖZTEKİN , Kevser TÜRE
 5. Uzun Yıllık Organik Ekim Nöbeti Uygulamasında Kabak (Cucurbita pepo cv. Sakız) Üretim Performansının Değerlendirilmesi
  Pages 447 - 453
  Gyulsyum İBRAHİM , İbrahim DUMAN
 6. Sustainability in Green Structure: Ege University Campus
  Pages 455 - 463
  İpek ALTUĞ TURAN
 7. Elmanın Bazı Geometrik ve Hidrodinamik Özellikleri ile Zedelenme Parametrelerinin Belirlenmesi
  Pages 465 - 474
  Tuğçe AKÇAKAL , Türker SARAÇOĞLU
 8. Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Serin İklim Çim Bitkilerinde Fusarium Yanıklığı (Fusarium spp.) Hastalığının Kontrolünde Etkililiklerinin Belirlenmesi
  Pages 475 - 485
  Necip TOSUN , İrfan SÜRER
 9. Mevlana Üzüm Çeşidi Yetiştiren Üretici ve İşletmelerin Bazı Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 487 - 495
  Burçak İŞÇİ , Kemal SÖYLER , Ahmet ALTINDİŞLİ , Murat BOYACI
 10. Teksel Seleksiyon Yoluyla Elde Edilen Börülce (Vigna unguiculata L. Walp) Genotiplerinin Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 497 - 504
  Mehmet Kadri BOZOKALFA , Ferdi SÜRMELİ
 11. N-Fikser İçeren Biyolojik Gübrenin Akdeniz İklimi Koşullarında Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Toprak Özellikleri ile Mısır Verimine Etkisi
  Pages 505 - 521
  Sevde AYYILDIZ , Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU
 12. Border of What: Ecology or Human?
  Pages 523 - 533
  Sahar POUYA , Meltem ERDEM KAYA
 13. Bakırçay Havzası Seralarında Bitki Koruma Uygulamaları
  Pages 535 - 544
  Sumru ELTEZ , Raşit Zeki ELTEZ
 14. Ege ve Akdeniz Bölgesinde Pamuk Çökerten Hastalığının Kontrolünde Tohuma Uygulanan Bazı Fungisitlerin Etkililiklerinin Belirlenmesi
  Pages 545 - 552
  Necip TOSUN , Önder YILMAZ
 15. Yumurta Tavukçuluğunda Kanatlı Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae) Problemi ve Mücadele
  Pages 553 - 560
  Zümrüt AÇIKGÖZ , Hilal YAZAR GÜNEŞ
Indexes and Platforms
Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter