Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 56 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Asma(Vitis vinifera var. Sultani çekirdeksiz) Yapraklarında Farklı Salamura Ortamlarının Pestisit Kalıntı Düzeylerine Etkisi
  Pages 267 - 272
  Esen KUTLU KUŞAKSIZ , Hüseyin ÇİMER
 2. Farklı Fosfor Seviyelerinin Tef (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) Bitkisinde Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma
  Pages 273 - 279
  Hakan Geren , ASLI SILA GÜRÜN
 3. Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşlarında İnovasyon Süreci ve Kültürü: Ege Bölgesi Örneği
  Pages 281 - 295
  Murat BOYACI
 4. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisi
  Pages 297 - 302
  Seyithan Seydoşoğlu
 5. Uç alma ve Üre Uygulamalarının Safari Sunset ve Gold Strike Protea Çeşitlerinin Fenolojik, Morfolojik ve Çiçek Verimi Özelliklerine Etkileri
  Pages 301 - 311
  Oğuzhan Çalışkan
 6. Pollen Performance of ‘Red Lake’ and ‘Rosenthal’ Currant (Ribes rubrum) Cultivars
  Pages 313 - 317
  Sultan Filiz Güçlü , Mehmet POLAT , Volkan OKATAN
 7. Farklı Bal Kabağı Anaç Adayları ile Aşılı Hıyar Çeşitlerinin Küçük Menderes Havzasındaki Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi
  Pages 319 - 326
  FUNDA YOLDAŞ , Dilek KANDEMİR , Nur Kobal BEKAR Kobal BEKAR , Ahmet BALKAYA , Münevver GÖÇMEN
 8. Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Farklı Süzme Geometrisine Sahip Disk Filtre Elemanlarında Yük Kayıplarının İncelenmesi
  Pages 327 - 335
  Hüseyin YÜRDEM , Arzu YAZGI , Vedat DEMİR
 9. Sanayi Domatesi Üretiminde Toprak Tipi ve Çeşit Seçiminin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 337 - 343
  Bilge Türk , Yahya Nas , İbrahim Duman , Fatih Şen , Özlem Tuncay
 10. Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 345 - 358
  Görkem Öztürk , Sait Engindeniz
 11. Söke (Aydın) İlçesi pamuk alanlarında Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) populasyonlarının bazı insektisitlere karşı LC değerleri ve toplam esteraz miktarlarının belirlenmesi
  Pages 359 - 365
  Ahmet Hatipoğlu , Enver Durmuşoğlu , Selahattin Balcı
 12. Effect of Oregano, Cumin and Cinnamon Essential Oils on Fermentation Quality in Alfalfa Silages
  Pages 367 - 373
  Sibel SOYCAN ÖNENÇ , Firdevs KORKMAZ TURGUD
 13. Gama Işını Uygulamasıyla Geliştirilen Robinson Mutant Popülasyonunun Değerlendirilmesi
  Pages 375 - 381
  Berken Çimen , Turgut Yeşiloğlu , Meral İncesu , Bilge Yılmaz , Önder Tuzcu
 14. Çocukların Peyzaj Tasarım Sürecine Katılım Deneyimleri
  Pages 383 - 394
  Ayşe Özdemir
 15. Goat Meat Production and Evaluation of Its Sustainability in Turkey
  Pages 395 - 407
  Nedim Koşum , Turğay Taşkın , Sait Engindeniz , Çağrı Kandemir
Indexes and Platforms
Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter