Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 57 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. Üzüm Üreticilerinin Biyolojik Mücadele Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Honaz İlçesi Örneği
  Pages 313 - 322
  Yunus Aslan , Mustafa NOTHVOGEL , Murside Cagla ÖRMECİ KART , Nevin DEMİRBAŞ
 2. Gül Yetiştiricilerinin Sosyo-ekonomik Nitelikleri ve Kullandıkları Bilgi Kaynakları: Isparta İli Örneği
  Pages 323 - 331
  Hacer ÇELİK ATEŞ , Ahmet Umut DOĞUTAŞ
 3. Kınık (İzmir) İlçesi Kavun Ekiliş Alanlarında Aulacophora foveicollis (Lucas) (Coleoptera: Chrysomelidae)’in Bulaşma Oranı ve Populasyon Değişimi Üzerinde Araştırmalar
  Pages 333 - 342
  Sumru ELTEZ , Raşit Zeki ELTEZ , Erkan EREN , Mehmet ÇETİN , Yusuf KARSAVURAN
 4. Adoption of Smart Strategies for Enhancing Productivity and Income of West African Dwarf (WAD) Goat Farmers in Southern Nigeria
  Pages 343 - 350
  Felix ACHOJA
 5. Comparing of the Effects of Liquated Humic Substance (LHS), Polyacrylamide (PAM) and Polyvinylalcohol (PVA) on Runoff and Soil Losses
  Pages 351 - 358
  Gökçen YÖNTER , Marius H. HOUNDONOUGBO
 6. Erkenci Bölgede Üretilen Kiraz Çeşitlerinin Depo ve Raf Ömrünün Belirlenmesi
  Pages 359 - 366
  Deniz EROĞUL , Birkan ÖZMEN
 7. Sürdürülebilir Yerleşke Kavramı Farkındalığının Ege Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde İrdelenmesi
  Pages 367 - 379
  Ahenk KARCI DEMİRKOL , Tanay BİRİŞÇİ
 8. Aksu Ovasında Farklı Flüviyal Depozitler Üzerinde Gelişen Toprakların Özelliklerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi
  Pages 381 - 391
  Sevda ALTUNBAŞ , Gafur GÖZÜKARA , Bayram Çağdaş DEMİREL
 9. Polen Kaynağı Olarak Kokulu Gül Genotipleri İle Yapılan Tozlama Tohum Oluşumunu Etkiler Mi?
  Pages 393 - 399
  Soner KAZAZ , Ezgi DOĞAN , Tuğba KILIÇ , Elçin Gözde Ergür ŞAHİN , Hilal DURSUN , Gülsemin Savaş TUNA
 10. Examination of Urban Values of Kaleiçi Old Town In Terms Of Landscape Architecture and Suggestions for Effective Use of Historical Sites
  Pages 401 - 411
  Orhun SOYDAN
 11. Quality Problems in Wheat Varieties and Solutions: The Case of Central Anatolia
  Pages 413 - 423
  Celal CEVHER
 12. Bazı Kantaron Ekstraktlarının Gerberanın Vazo Ömrü Üzerine Etkileri
  Pages 425 - 432
  Tuğba KILIÇ , Cennet YAMAN
 13. Farklı Organik ve İnorganik Azotlu Gübre Uygulamalarının Roka Bitkisininin (Eruca sativa Mill.) Azot Fraksiyonları ve Bitki Besin Maddesi İçeriği Üzerine Etkileri
  Pages 433 - 440
  Bülent YAĞMUR , Bülent OKUR , Özlem TUNCAY , Dursun EŞİYOK
 14. İzmir Tulum Peyniri Üretiminde Peynir Altı Suyu Kültürünün Kullanımı
  Pages 441 - 453
  Gizem Başak TULUKOĞLU , Özer KINIK , Ecem AKAN
 15. Tarımsal Üretim Kararlarında Kullanılabilecek Yeni Matematiksel Modeller
  Pages 455 - 465
  Gerçek BUDAK
Indexes and Platforms
Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter