Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image


Journal of Agriculture Faculty of Ege University       


Journal of Agriculture Faculty of Ege University research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, English - Turkish, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 57 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi
  Pages 157 - 164
  Necip TOSUN , Fikriye Candan AKATLAR
 2. Farklı azot seviyelerinin dallıdarı (Panicum virgatum)’da yem verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi üzerine bir ön çalışma
  Pages 165 - 172
  Hakan GEREN , Galip Çağlar CANDOĞAN
 3. Milli Koleksiyon Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Budama Şekli ve Abiyotik Etmenlerin Fizyolojik Aktiviteler Üzerine Etkileri
  Pages 173 - 184
  Serkan CANDAR , Tezcan ALÇO , Mümtaz EKİZ , İlknur KORKUTAL , Elman BAHAR
 4. Biber (Capsicum annuumL.) Genotiplerinin SSR Markörleri ile Genetik Karakterizasyonu
  Pages 185 - 191
  Yaşar KARAKURT , Damla GÜVERCİN , Ezgi CESUR
 5. EGE BÖLGESİNDE TARIMSAL YAYIM ve İNOVATİF KÜLTÜR
  Pages 191 - 208
  Murat BOYACI
 6. Farklı Basınçlarda Veejet ve Fulljet Tipi Başlıkların Yağış Yoğunluğu, Christiansen Katsayısı, Yüzey Akış ve Toprak Kayıpları Üzerine Etkileri
  Pages 209 - 218
  Marius H. HOUNDONOUGBO , Gökçen YÖNTER
 7. Orhangazi Yöresi Kivi (Actinidia deliciosa Hayward) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Toprak, Yaprak ve Meyve Analizleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 219 - 228
  Hakan ÇELİK , Oğuz BATMAZ
 8. Akdeniz Bölgesi Tarım Alanlarında Bulunan Akşam Sefası (Ipomoea spp.) İle Tarla Sarmaşığı (Convolvulus spp.) Türlerinin, Yaygınlık Ve Yoğunluk Durumları
  Pages 229 - 238
  Mine ÖZKİL , İlhan ÜREMİŞ
 9. Şiraz Üzüm Çeşidinde Yaprak Alma ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Pages 239 - 248
  Mustafa ÇELİK , Fatih ILGAZ
 10. Ergonomic Evaluation of Simulated Apple Hand Harvesting by Using 3D Motion Analysis
  Pages 249 - 256
  Erdal ÖZ , Martina JAKOB
 11. İzmir Piyasasında Satışa Sunulan Tereyağı Ve Peynir Örneklerinin β-Sitosterol İçeriklerinin Tespiti İle Tağşiş Belirlenmesi
  Pages 257 - 266
  Cem KARAGÖZLÜ , Aybike ÖNER YILMAZ
 12. Trialeurodes vaporariorum ve Macrosiphum euphorbiae ile Bulaşma Seviyesine Göre Tuta absoluta’nın Yumurta Bırakma Tercihi
  Pages 267 - 276
  Ali Kemal BİRGÜCÜ , Hasan BİLGİÇ , İsmail KARACA
 13. Zamansal ve mekansal değişimlerin farklı fizyograflardaki toprakların oluşumu, gelişimi ve morfolojisi üzerine etkisi
  Pages 277 - 288
  Gafur GÖZÜKARA , Sevda ALTUNBAŞ , Mustafa SARI
 14. Sodyum Diesatat ve Sodyum Benzoat İlavesinin Yüksek Nemli Mısır Silajlarının Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 289 - 302
  Fisun KOC
 15. Yeşil Altyapı ve Yeşil Bina Bileşeni Olarak Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları
  Pages 303 - 311
  Ayşenur KAYLI , Aslı GÜNEŞ GÖLBEY GÖLBEY
Indexes and Platforms
Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter