PDF EndNote BibTex RIS Cite

İznik Gölü Havzasında Çevre Sorunları

Year 2010, Issue 14, 134 - 148, 01.06.2010

Abstract

İznik Gölü Marmara bölgesinin güneydoğusunda yer alır. Tektonik kökenli bir göl olan İznik gölü, Türkiye’nin 6. büyük tatlısu gölüdür. Göl alanı kuzeyden Samanlı dağları, güneyden Avdan ve Gürle dağları tarafından çevrelenmiştir. En fazla yağışın kış ve ilkbahar aylarında düştüğü, kışları ılık yazları ise fazla sıcak olmayan geçiş tipi bir iklimin görüldüğü araştırma alanında orman, maki ve psödo maki türünde doğal bitki örtüsü vardır. Önemli bir sulak alan durumundaki İznik gölü ve çevresinde başta su kirliliği olmak üzere, hava kirliliği, aşırı tarım ilacı ve gübre kullanımına bağlı toprak kirliliği ve katı atık kirliliği yaşanmakta ve sözü edilen kirlilik her geçen yıl hissedilir derecede artmaktadır. Göl çevresinde özellikle gölün batı kıyılarında Orhangazi yöresinde sulu tarım faaliyetlerine uygun 1.sınıf tarım arazilerinin amacı dışında yanlış kullanımı İznik gölü ve çevresinin geleceğini tehlikeye sokmaktadır

References

 • Ardel, A. (1954). “İznik Depresyonu ve Gölü.” İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi Cilt:2, S:5-6, s:225-230, İstanbul.
 • Arı, Y. (2003). “Manyas Gölü’nün Kültürel Ekolojisi: Tarihi Süreçte Adaptasyon ve Değişim.”Türk Coğrafya Dergisi S:40,s:75-97, İstanbul.
 • Başar,H.-Gürel,S.-Katkat, A.V. (2004). “İznik Gölü Havzasında Değişik Su Kaynaklarıyla Sulanan Toprakların Ağır Metal İçerikleri.” Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi S:18, s:93-104 Bursa
 • Berkes, F.-Kışlalıoğlu, M. (1994). Ekoloji ve Çevre Bilimleri. Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Bilgin,T. (1967). Samanlı Dağları. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yay.No:50, İstanbul.
 • Darkot,B.-Tuncel,M. (1981). Marmara Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yay. No:18 İstanbul.
 • Dura, C. (1991). “Çevre Sorunları ve Ekonomi.” Çevre Üzerine… Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay.No:91 s:68-90 Ankara.
 • Güney, E. (2004). Türkiye Hidrocoğrafyası. Çantay Yayınları, İstanbul.
 • Güney, E. (2004). Türkiye Çevre Sorunları. Nobel Yayınları, İstanbul.
 • Gürpınar, E. (1993). Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış. Der Yayınları, Yay No:108, Ankara.
 • Hoşgören, Y. (1994). “Türkiye’nin Gölleri” Türk Coğrafya Dergisi S: 29, s:19-52, İstanbul.
 • İnandık, H. (1965). Türkiye’nin Gölleri. İstanbul Üniversitesi Yay.No:1155,Coğrafya Enstitüsü Yay.No:44, İstanbul.
 • Keleş, R. (1991). “Kentleşme Nüfus ve Çevre.” Çevre Üzerine… Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay.No:91 s:179-199, Ankara.
 • ------- ,2008; Bursa İli Çevre Durum Raporu .Bursa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yay. Bursa.
 • Pearson, C.S. (1991). “Yabancı Sermaye Yatırımları, Çevre ve Ekonomik Kalkınma.” Çevre Üzerine…Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay.No:91 s:91-109 Ankara.
 • Sonal, S. (1995). “İznik ve Uluabat Göllerindeki Bazı Balık Türlerinde Ağır Metallerle Kirlenmenin Araştırılması.” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1.2.3), 75-84 Bursa.
 • Yılmaz, O., Sonal, S., .Ceylan, S. (1993). “Bursa Yöresi Tavuk Çiftliklerinin İçme Sularındaki Nitrat Düzeyleri.” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(3), 20-23, Bursa
 • ------, (1993). Türkiye'nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay. Ankara.
 • ------, (2004). Bursa İli Çevre Durum Raporu .Bursa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yay. Bursa.
 • ------, (2006). Erozyon, Doğa ve Çevre. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Yay. No:51, İstanbul.
 • -------, (2008). Bursa İli Çevre Durum Raporu .Bursa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yay. Bursa.

Environmental Problems in the Lake İznik Basin

Year 2010, Issue 14, 134 - 148, 01.06.2010

Abstract

Lake Iznik is a lake in the southeastern part of the Marmara Region. Lake Iznik, which is of tectonic origin, is the sixth biggest freshwater lake in Turkey. The lake area is surrounded by Samanlı Mountains in the north, and Avdan and Gürle Mountains in the south. In the research area, where precipitation occurs in Spring and Winter most, Winters are warm, and a transitional climate type in which the Summers are not too hot is seen, there are floras in the form of forests, makis (a type of Mediterranean shrub) and pseudomakis. In Lake Iznik, which is an important wetland, and its surroundings there are primarily water pollution, air pollution, soil pollution and solid waste pollution as a result of excessive use of agricultural medicine and fertilizers, and the above mentioned pollution is increasing in a noticeable way year by year. Around the lake, especially in Orhangazi region in the west banks of the lake, the targetlessly misuse of 1st class farming lands, which are appropriate for watery farming, puts the future of the Lake Iznik in danger

References

 • Ardel, A. (1954). “İznik Depresyonu ve Gölü.” İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi Cilt:2, S:5-6, s:225-230, İstanbul.
 • Arı, Y. (2003). “Manyas Gölü’nün Kültürel Ekolojisi: Tarihi Süreçte Adaptasyon ve Değişim.”Türk Coğrafya Dergisi S:40,s:75-97, İstanbul.
 • Başar,H.-Gürel,S.-Katkat, A.V. (2004). “İznik Gölü Havzasında Değişik Su Kaynaklarıyla Sulanan Toprakların Ağır Metal İçerikleri.” Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi S:18, s:93-104 Bursa
 • Berkes, F.-Kışlalıoğlu, M. (1994). Ekoloji ve Çevre Bilimleri. Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Bilgin,T. (1967). Samanlı Dağları. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yay.No:50, İstanbul.
 • Darkot,B.-Tuncel,M. (1981). Marmara Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yay. No:18 İstanbul.
 • Dura, C. (1991). “Çevre Sorunları ve Ekonomi.” Çevre Üzerine… Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay.No:91 s:68-90 Ankara.
 • Güney, E. (2004). Türkiye Hidrocoğrafyası. Çantay Yayınları, İstanbul.
 • Güney, E. (2004). Türkiye Çevre Sorunları. Nobel Yayınları, İstanbul.
 • Gürpınar, E. (1993). Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış. Der Yayınları, Yay No:108, Ankara.
 • Hoşgören, Y. (1994). “Türkiye’nin Gölleri” Türk Coğrafya Dergisi S: 29, s:19-52, İstanbul.
 • İnandık, H. (1965). Türkiye’nin Gölleri. İstanbul Üniversitesi Yay.No:1155,Coğrafya Enstitüsü Yay.No:44, İstanbul.
 • Keleş, R. (1991). “Kentleşme Nüfus ve Çevre.” Çevre Üzerine… Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay.No:91 s:179-199, Ankara.
 • ------- ,2008; Bursa İli Çevre Durum Raporu .Bursa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yay. Bursa.
 • Pearson, C.S. (1991). “Yabancı Sermaye Yatırımları, Çevre ve Ekonomik Kalkınma.” Çevre Üzerine…Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay.No:91 s:91-109 Ankara.
 • Sonal, S. (1995). “İznik ve Uluabat Göllerindeki Bazı Balık Türlerinde Ağır Metallerle Kirlenmenin Araştırılması.” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1.2.3), 75-84 Bursa.
 • Yılmaz, O., Sonal, S., .Ceylan, S. (1993). “Bursa Yöresi Tavuk Çiftliklerinin İçme Sularındaki Nitrat Düzeyleri.” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(3), 20-23, Bursa
 • ------, (1993). Türkiye'nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay. Ankara.
 • ------, (2004). Bursa İli Çevre Durum Raporu .Bursa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yay. Bursa.
 • ------, (2006). Erozyon, Doğa ve Çevre. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Yay. No:51, İstanbul.
 • -------, (2008). Bursa İli Çevre Durum Raporu .Bursa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yay. Bursa.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Aydoğan MEŞELİ This is me

Publication Date June 1, 2010
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 14

Cite

APA Meşeli, A. (2010). İznik Gölü Havzasında Çevre Sorunları . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (14) , 134-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47952/606718