Volume: 35 - Issue: 1, 01.02.2004

Year: 2004

Articles

2. Primer retroperitoneal pelvik kist hidatik olgu sunumu

5. Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi

6. Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi

7. Hipoksik iskemik ensefalopatide izlem

8. 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı

9. İki olgu nedeniyle miliyer tüberküloz