Volume: 38 - Issue: 2, 01.03.2007

Year: 2007

Articles

1. Sezaryen doğumlarının seçiminde etkili faktörler

2. Kızlarda puberte

4. Uterusun kavernöz hemangiomu

5. Doğumsal metabolik hastalıklar: Üç yıllık retrospektif değerlendirme

6. Üç yıl içinde çocuk kliniğinden izole edilen 69 Klebsiella suşunun antibiyotik duyarlılıkları ve ampirik tedaviyi yönlendirmedeki önemi