Volume: 38 - Issue: 4, 01.05.2007

Year: 2007

Articles

1. Nörojenik ve idiopatik detrusör aşırı aktivitesinin ürodinami ölçümlerindeki farklılıkları

5. Ovarian endometriomalı hastalarda preoperatif ve postoperatif anti müllerin hormon seviyeleri