Volume: 39 - Issue: 3, 01.04.2008

Year: 2008

Articles

1. Ütiner inkontinansın anal inkontinans ile birlikteliğinin değerlendirilmesi

2. Üriner stres inkontinans tedavisinde kullanılan cerrahi tedavi yöntemlerinin tedavi etkinliğinin karşılaştırılması

3. İnfentil hastalarda diagnostik histeroskopinin rutin kullanımı

4. Yardımcı üreme tekniklerinde iki farklı luteal faz progesteron kullanımı karşılaştırılması

5. Endometrium kalınlığı ICSI sonrası gebeliğin belirlenmesinde predikdif midir?

6. Epitelyal over tümörlerinde serum Ca 125 değerlerinin prognostik önemi

7. Semende reaktif oksijen türevleri ve antioksidanlar

8. Mirror sendromu: Olgu sunumu

9. Bilateral tubal ligasyon sonrası ektopik gebelik; olgu sunumu

10. Sol akciğer ve safra kesesi agenezisi ile birlikte bilateral diyafragma agenezisi