PDF EndNote BibTex RIS Cite

Epidemiology and preventive measurements of sharps injuries in a state hospital during the last three years

Year 2009, Volume 40, Issue 1, 11 - 15, 01.02.2009

Abstract

Aim: To determine epidemiology and efficacy of the preventive measurement of sharps injuries in one special branch education and research hospital during the last three years. Material and method: This retrospective study is carried out by reviewing the medical records of medical staffs working in one special branch education and research hospital between 2006 and 2008. Chi-squared and percentage distribution were used to evaluate the datas. Findings: The distribution of duties of medical staff that included and had sharp injuries; Cleaners were the first one with 71,9 % and nurses were the second with 22,8 %. When the ways of having shary injury were evaluated the most common one was at the time of' 'picking up wastes'' in each of three years with 59,6 %. The study showed that 59,6 % of the medical staff who had sharp injury used preventive barrier at the time of injury, 43,0 % of them were vaccinated against Hepatitis B and 77,2 % of them had an education about sharp injury. Although there has been an important decrease in sharp injury incidence in our hospital since beginning of taking preventive measurements in 2006. But the difference among those years (2006, 2007 and 2008) were not statistically different (p>0,05).

References

 • 1-Akbulut A. (2004), "Sağlık Personelinde înfeksiyon Riski ve Korunma Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar" , Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 8, sayfa 9-12
 • 2-Akova M. (1997), "Sağlık Personeline Kan Yoluyla Bulaşan înfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak İçin Alınacak Önlemler", Hastane 3-Aiken LH, Sloane DM., Klocinski JL. (1997), "Hospital Nurses' Occupational Exposure To Blood: Prospective, Retrospective, And Institutional Reports ", Am JPublic Health, Vol. No 7, pp. 87-103
 • 4-Atalay M., UzmanselD., Taşdemir A., Topaloğlu C,Güzel H, İbrahim YenerHİ, Ergül O. (2005), "Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiyolojisi Ve Korunmaya Yönelik Tutum Ve Davranışlar", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 4, sayfa 22
 • 5-Centers For Disease Control And Prevention (2004), Workbook For Designing, implementing, And Evaluating A Sharps injury Prevention Program
 • 6-Centers For Disease Control And Prevention (1998), Recommendations For Prevention And Control Of Hepatitis C Virus (HCV, (RR-19):l-39
 • 7-Chhokara R, Engsta C, Millera A, Robinsona D,Tatea RB, Yassia A (2005), "The Three-Year Economic Benefits Of A Ceiling Lift intervention Aimed To Reduce Healthcare Worker injuries", Applied Ergonomics, Vol. 36, pp. 223-229
 • 8-Dokuzoğuz B. (1999), "Kontamine Kesici Ve Delici Tıbbi Aletlerle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Önlemler", Hastane İnfeksiyonları Dergisi; Cilt 3, sayfa 9
 • 9-Epınet (1999), Exposure Prevention information Network Data Reports, University Of Virginia
 • 10-Erol S., Özkurt Z., Ertek M., Kadanah A., Taşyaran A. (2005), "Sağlık Çalışanlarında Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Olan Mesleki Temaslar", Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 9, sayfa 6
 • 11-Heptonstall J., Turnbull S., Henderson D., Morgan D., HarlingK, Scott G (1999), "Sharps injury! A Review Of Controversial Areas İn The Management Of Sharps Accidents ", JHosp Infect, Vol. 43, pp. 23
 • 12-Holden C. (2005), "Privatization And Trade İn Health Services: A Review Of The Evidence ", International Journal Of Health Services, Vol. 35, pp. 675-689
 • 13-Moloughney BW. (2001), "Transmission And Postexposure Management OfBloodborne Virus infections İn The Health Care Setting", Where Are We Now?, Vol. 165 pp. 51
 • 14-NIOSHALERT (1999), Preventing Needlestick injuries İn Health Care Settings, NIOSH, Publication No: 108
 • 15-Özen M., Özen N.M., Kayabaş Ü, Köroğlu M., Topaloğlu B. (2006), "Biyokimya Laboratuarı Personelinin İş Kazaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, sayfa 87-90
 • 16-Patterson JM., Novak CB., Mackinnon SE., Ellis RA. (2003), "Needlestick injuries Among Medical Students", Am J Infect Control, Vol. 31, sayfa 30
 • 17-Smith DR., Leggat PA. (2005), "Needlestick And Sharps injuries Among Australian MedicalStudents", JUOEH, Vol 27, pp. 42
 • 18-Shiao JS, Mclaws ML., Huang KY, Guo YL. (2002), "Student Nurses İn Taiwan At High Risk For Needlestick injuries ", Ann Epidemiol, Vol. 12, pp. 197-201
 • 19-Waterman J., Jankowski R., Madan I. (1994), "Under-Reporting Of Needlestick injuries By

Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler

Year 2009, Volume 40, Issue 1, 11 - 15, 01.02.2009

Abstract

Amaç: Bu çalışma, bir özel dal eğitim ve araştırma hastanesinde 3 yıl içinde görülen kesici-delici yaralanmalarının epidemiyolojisini ve korunmaya yönelik önlemlerin etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: 2006-2008 yılları arasında hastanemizde sağlık personellerinde meydana gelen kesici-delici alet yaralanmalarına ait kayıtlardan retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yüzdelik hesaplama ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma grubunda yer alan ve yaralanmaya maruz kalan sağlık personellerinin görev dağılım sıralamasına baktığımızda; %71.9 oranıyla temizlik personellerinin ilk sırada ve %22.8 oranıyla hemşirelerin ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmamızda perkütan yaralanma şekilleri incelendiğinde %59.6 oranıyla atıkların toplanması sırasında yaralanma şekli her üç yılda da ilk sırada yer almıştır. Araştırmamızda kesici-delici alet yaralanması olan sağlık personellerinin, % 59.6 sının yaralanma sırasında koruyucu bariyer kullandığı, %43.9'ünün önceden HBV aşısı yaptırdığı ve %77.2'sinin yaralanmalara yönelik önceden eğitim aldığı tespit edilmiştir. 2006yılından itibaren hastanemizde gerçekleştirilen yaralanmaları önlemeye yönelik uygulamalar sonrasında yaralanma oranlarında azalmalar dikkati çekse de yaralanma oranları arasındaki fark istatitiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (P>0.05).

References

 • 1-Akbulut A. (2004), "Sağlık Personelinde înfeksiyon Riski ve Korunma Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar" , Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 8, sayfa 9-12
 • 2-Akova M. (1997), "Sağlık Personeline Kan Yoluyla Bulaşan înfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak İçin Alınacak Önlemler", Hastane 3-Aiken LH, Sloane DM., Klocinski JL. (1997), "Hospital Nurses' Occupational Exposure To Blood: Prospective, Retrospective, And Institutional Reports ", Am JPublic Health, Vol. No 7, pp. 87-103
 • 4-Atalay M., UzmanselD., Taşdemir A., Topaloğlu C,Güzel H, İbrahim YenerHİ, Ergül O. (2005), "Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiyolojisi Ve Korunmaya Yönelik Tutum Ve Davranışlar", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 4, sayfa 22
 • 5-Centers For Disease Control And Prevention (2004), Workbook For Designing, implementing, And Evaluating A Sharps injury Prevention Program
 • 6-Centers For Disease Control And Prevention (1998), Recommendations For Prevention And Control Of Hepatitis C Virus (HCV, (RR-19):l-39
 • 7-Chhokara R, Engsta C, Millera A, Robinsona D,Tatea RB, Yassia A (2005), "The Three-Year Economic Benefits Of A Ceiling Lift intervention Aimed To Reduce Healthcare Worker injuries", Applied Ergonomics, Vol. 36, pp. 223-229
 • 8-Dokuzoğuz B. (1999), "Kontamine Kesici Ve Delici Tıbbi Aletlerle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Önlemler", Hastane İnfeksiyonları Dergisi; Cilt 3, sayfa 9
 • 9-Epınet (1999), Exposure Prevention information Network Data Reports, University Of Virginia
 • 10-Erol S., Özkurt Z., Ertek M., Kadanah A., Taşyaran A. (2005), "Sağlık Çalışanlarında Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Olan Mesleki Temaslar", Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 9, sayfa 6
 • 11-Heptonstall J., Turnbull S., Henderson D., Morgan D., HarlingK, Scott G (1999), "Sharps injury! A Review Of Controversial Areas İn The Management Of Sharps Accidents ", JHosp Infect, Vol. 43, pp. 23
 • 12-Holden C. (2005), "Privatization And Trade İn Health Services: A Review Of The Evidence ", International Journal Of Health Services, Vol. 35, pp. 675-689
 • 13-Moloughney BW. (2001), "Transmission And Postexposure Management OfBloodborne Virus infections İn The Health Care Setting", Where Are We Now?, Vol. 165 pp. 51
 • 14-NIOSHALERT (1999), Preventing Needlestick injuries İn Health Care Settings, NIOSH, Publication No: 108
 • 15-Özen M., Özen N.M., Kayabaş Ü, Köroğlu M., Topaloğlu B. (2006), "Biyokimya Laboratuarı Personelinin İş Kazaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, sayfa 87-90
 • 16-Patterson JM., Novak CB., Mackinnon SE., Ellis RA. (2003), "Needlestick injuries Among Medical Students", Am J Infect Control, Vol. 31, sayfa 30
 • 17-Smith DR., Leggat PA. (2005), "Needlestick And Sharps injuries Among Australian MedicalStudents", JUOEH, Vol 27, pp. 42
 • 18-Shiao JS, Mclaws ML., Huang KY, Guo YL. (2002), "Student Nurses İn Taiwan At High Risk For Needlestick injuries ", Ann Epidemiol, Vol. 12, pp. 197-201
 • 19-Waterman J., Jankowski R., Madan I. (1994), "Under-Reporting Of Needlestick injuries By

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yeliz Doğan MERİH This is me


Meryem Yaşar KOCABEY This is me


Fatma ÇIRPI This is me


Zühal BOLCA This is me


Ayşenur Cerrah CELAYİR This is me

Publication Date February 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 40, Issue 1

Cite

Bibtex @ { zktipb236958, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2009}, volume = {40}, number = {1}, pages = {11 - 15}, doi = {10.16948/zktb.34381}, title = {Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler}, key = {cite}, author = {Merih, Yeliz Doğan and Kocabey, Meryem Yaşar and Çırpı, Fatma and Bolca, Zühal and Celayir, Ayşenur Cerrah} }
APA Merih, Y. D. , Kocabey, M. Y. , Çırpı, F. , Bolca, Z. & Celayir, A. C. (2009). Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 40 (1) , 11-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zktipb/issue/22071/236958
MLA Merih, Y. D. , Kocabey, M. Y. , Çırpı, F. , Bolca, Z. , Celayir, A. C. "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 11-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/zktipb/issue/22071/236958>
Chicago Merih, Y. D. , Kocabey, M. Y. , Çırpı, F. , Bolca, Z. , Celayir, A. C. "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 11-15
RIS TY - JOUR T1 - Epidemiology and preventive measurements of sharps injuries in a state hospital during the last three years AU - Yeliz DoğanMerih, Meryem YaşarKocabey, FatmaÇırpı, ZühalBolca, Ayşenur CerrahCelayir Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 15 VL - 40 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Medical Bulletin of Zeynep Kamil Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler %A Yeliz Doğan Merih , Meryem Yaşar Kocabey , Fatma Çırpı , Zühal Bolca , Ayşenur Cerrah Celayir %T Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler %D 2009 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 40 %N 1 %R %U
ISNAD Merih, Yeliz Doğan , Kocabey, Meryem Yaşar , Çırpı, Fatma , Bolca, Zühal , Celayir, Ayşenur Cerrah . "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 / 1 (February 2009): 11-15 .
AMA Merih Y. D. , Kocabey M. Y. , Çırpı F. , Bolca Z. , Celayir A. C. Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 11-15.
Vancouver Merih Y. D. , Kocabey M. Y. , Çırpı F. , Bolca Z. , Celayir A. C. Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 11-15.
IEEE Y. D. Merih , M. Y. Kocabey , F. Çırpı , Z. Bolca and A. C. Celayir , "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol. 40, no. 1, pp. 11-15, Feb. 2009, doi:10.16948/zktb.34381