Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 139 - 150 2019-03-19

Relationship between Stock Returns and Consumer Confidence Index: An Evaluation from Diagonal VECH Model
Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme

Bekir Tamer Gökalp [1]

81 125

There is a strong consensus among the economists that there is a strong relationship between the returns of stocks which are among the most important instruments of financial markets and the market confidence of consumers. However, the relationship between the two variables which is the variable from which the variable is explained in different ways in both theory and empirical writing. In this study, we examined the relationship between the stocks and the consumer confidence index in Turkey by employing a diagonal VECH model which allows to capture the variance-covariance matrices. The findings obtained from the data covering 2002:M12-2018:M12, there is a spillover effect from the consumer confidence index to Istanbul Stock Exchange BIST-100 Index in Turkey. In addition to this finding which obtained from the average equation, it is determined that there is a spillover effect between the uncertainty series obtained from the error terms of both models. These findings suggest that the consumer confidence index can be used in the modelling of the stock prices in Turkey. 

İktisatçılar arasında finansal piyasaların en önemli enstrümanları arasında yer alan hisse senetlerinin getirileri ile tüketicilerin piyasa güveni arasında oldukça sıkı bir ilişki olduğu yönünde kanı hâkimdir. Ancak iki değişken arasındaki bu ilişkinin hangi değişkenden hangi değişkene doğru olduğu, gerek teoride gerekse de ampirik yazında farklı biçimlerde açıklanmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de tüketici güven endeksi ile hisse senetleri arasındaki ilişkiyi, değişkenler arasındaki varyans-kovaryans ilişkisini kolayca tahmin etmeye olanak sağlayan diyagonal VECH modeli ile incelemektedir. 2002:M12-2018:M12 dönemini kapsayan verilerle yapılan tahmin sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye’de tüketici güven endeksinden Borsa İstanbul BIST-100 endeksine doğru bir yayılmanın mevcut olduğunu göstermektedir. Ortalama denkleminden elde edilen bu bulguya ilaveten iki değişkenli olarak oluşturulan her iki modelin hata terimlerinden elde edilen belirsizlik serileri arasında da bir yayılma ilişkisinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular Türkiye’de tüketici güven endeksinin hisse senedi fiyatlarının modellenmesinde kullanılabilecek bir değişken olduğunu, hisse senedi fiyatlarının ekonomik birimlerin ekonomi ile ilgili düşüncelerinden yakından etkilendiğini göstermektedir.

 • Akkaya, M. (2014). Beklenti ve güven anketlerinin finansal piyasalara etkisi: BIST 100 üzerine bir uygulama (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arısoy, İ. (2012). Türkiye ekonomisinde iktisadi güven endeksleri ve seçilmiş makro değişkenler arasındaki ilişkilerin VAR analizi. Maliye Dergisi, 162(1), 304-315. Erişim adresi: https://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/
 • Bollerslev, T., Engle, R. F., & Wooldridge, J. M. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. Journal of Political Economy, 96(1), 116-131. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Bremmer, D. (2008). Consumer confidence and stock prices. Paper presented at the 72nd Annual Meeting of the Midwest Economics Association Hyatt Regency. Chicago, Illinois. Retrieved from https://www.rose-hulman.edu/~bremmer/professional/bremmer_midwest2008.pdf
 • Çelik, S., Aslanoglu, E., & Uzun, S. (2010). The relationship between consumer confidence and financial market: Variables in Turkey during the global crisis. Topics in Middle Eastern and North African Economies, 12(1), 1-17. Retrieved from http://meea.sites.luc.edu/
 • Charoenrook, A. (2005). Does sentiment matter? (Washington University in St. Louis Working Paper No. 3301937). Retrieved from http://apps.olin.wustl.edu/workingpapers/pdf/2008-12-003.pdf
 • Dynan, K. E., & Maki, D. M. (2001). Does stock market wealth matter for consumption? (Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series, No. 2001-23). Retrieved from https://www.federalreserve.gov/PUBS/FEDS/2001/200123/200123pap.pdf
 • Eyüboğlu, K. ve Eyüboğlu, S. (2017). Ekonomik güven endeksi ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 603-614. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/ahbvuibfd
 • Fisher, L. K., & Statman, M. (2003). Consumer confidence and stock returns. The Journal of Portfolio Management, 30(1), 115-127. https://doi.org/10.3905/jpm.2003.319925
 • Görmüş, Ş., & Güneş, S. (2010). Consumer confidence, stock prices and exchange rates: The case of Turkey. Applied Econometrics and International Development, 10(2), 103-114. Retrieved from http://www.usc.es/economet/
 • Güneş, H., & Çelik, S. (2010). Consumer confidence and financial market variables in an emerging market: The case of Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 48(1), 169-186. Retrieved from https://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com
 • Jansen, W. J., & Nahuis, N. J. (2003). The stock market and consumer confidence: European evidence. Economics Letters, 79(1), 89-98. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(02)00292-6
 • Kale, S., & Akkaya, M. (2016). The relation between confidence climate and stock returns: The case of Turkey. Procedia Economics and Finance, 38(1), 150-162. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30186-1
 • Kandır, S. K. (2006). Tüketici güveni ve hisse senedi getirileri ilişkisi: İMKB mali sektör şirketleri üzerinde bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 217-230. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/cusosbil
 • Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ. (2009). Reel kesim güven endeksi ile İMKB 100 endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(1), 24-37. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/iuisletme
 • Lemmon, M., & Portniaguina, E. (2006). Consumer confidence and asset prices: Some empirical evidence. The Review of Financial Studies, 19(4), 1499-1529. https://doi.org/10.1093/rfs/hhj038
 • Matsusaka, J. G., & Sbordone, A. M. (1995). Consumer confidence and economic fluctuations. Economic Inquiry, 33(2), 296-318. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1995.tb01864.x
 • Otoo, M. W. (1999). Consumer sentiment and the stock market (Federal Reserve Board Finance and Economics, Discussion Series No. 60). Retrieved from https://www.federalreserve.gov/Pubs /feds/1999/199960/199960pap.pdf
 • Özsağir, A. (2007). Ekonomide güven faktörü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 46-62. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/esosder
 • Spreng, R. A., & Page, T. J. (2001).The impact of confidence in expectations on consumer satisfaction. Psychology & Marketing, 18(11), 1187–1204. https://doi.org/10.1002/mar.1049
 • Topuz, Y. V. (2011). Tüketici güveni ve hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 53-65. Erişim adresi: http://iibfdergi.ibu.edu.tr/
 • Uygur, U., & Taş, O. (2014). The impacts of investor sentiment on returns and conditional volatility of international stock markets. Quality & Quantity, 48(3), 1165-1179. Retrieved from https://www.springer.com/
 • Yıldırım, H. ve Alkan, B. (2018). Türkiye için bir makroekonomik belirsizlik endeksi önerisi. Bankacılar Dergisi, 104, 6-25. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/ arastirma-ve-yayinlar/bankacilar-dergisi/43?year=2018
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Nisan 2019
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9766-3577
Author: Bekir Tamer Gökalp (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { epfad528556, journal = {Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-151X}, address = {Ersan ERSOY}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {139 - 150}, doi = {10.30784/epfad.528556}, title = {Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Gökalp, Bekir Tamer} }
APA Gökalp, B . (2019). Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 139-150. DOI: 10.30784/epfad.528556
MLA Gökalp, B . "Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 139-150 <http://dergipark.org.tr/epfad/issue/43968/528556>
Chicago Gökalp, B . "Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 139-150
RIS TY - JOUR T1 - Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme AU - Bekir Tamer Gökalp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30784/epfad.528556 DO - 10.30784/epfad.528556 T2 - Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 150 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-151X M3 - doi: 10.30784/epfad.528556 UR - https://doi.org/10.30784/epfad.528556 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Research in Economics Politics and Finance Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme %A Bekir Tamer Gökalp %T Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme %D 2019 %J Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi %P -2587-151X %V 4 %N 1 %R doi: 10.30784/epfad.528556 %U 10.30784/epfad.528556
ISNAD Gökalp, Bekir Tamer . "Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (March 2019): 139-150. https://doi.org/10.30784/epfad.528556
AMA Gökalp B . Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 139-150.
Vancouver Gökalp B . Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 150-139.