Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2587-151X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı DEKAPAR Yazılım Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.epfjournal.com


Peer Reviewed International Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir. 

https://scholar.google.com/citations?user=jbw-LXcAAAAJ&hl=tr&authuser=1 

Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (10.01.2021)

Gelen Makale Sayısı: 343     Kabul Edilen Makale Sayısı: 122


Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-151X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı DEKAPAR Yazılım Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.epfjournal.com
Kapak Resmi


Peer Reviewed International Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir. 

https://scholar.google.com/citations?user=jbw-LXcAAAAJ&hl=tr&authuser=1 

Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (10.01.2021)

Gelen Makale Sayısı: 343     Kabul Edilen Makale Sayısı: 122


Cilt 5 - Sayı 3 - 31 Ara 2020
 1. Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Enflasyon İle BİST Tüm ve BİST Sektörel Endeksler Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
  Sayfalar 485 - 510
  Kübra SAKA ILGIN, Salim Sercan SARI
 2. Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel Nedensellik Yaklaşımı
  Sayfalar 511 - 536
  Taner SEKMEN, Seher Gülşah TOPUZ
 3. Finansal Oranlar ile Firma Değeri İlişkisinin Borsa İstanbul ve Londra Borsası İmalat Sanayi Sektörlerinde Karşılaştırılması
  Sayfalar 537 - 560
  Umut UYAR, Gözde SARAK
 4. Determining Housing Prices Using The Semiparametric Estimation Within The Hedonic Price Model Framework: Case Study of Istanbul Housing Market Example
  Sayfalar 561 - 575
  Tuğçe ACAR
 5. Internet Usage, Economic Growth and Electricity Consumption: The Case of EU-15
  Sayfalar 576 - 594
  Mustafa KIRCA, Ömer AKKUŞ
 6. Entelektüel Sermaye Türkiye'de Bir Uygulama
  Sayfalar 595 - 619
  Ali Kaan GENÇ
 7. Sürdürülebilir Büyüme Oranına Göre Hızlı ve Yavaş Büyüyen Firmalarda Finansal Kaldıraç Etkisi: İSO 1000 Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 620 - 642
  Arzu ŞAHİN
 8. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
  Sayfalar 643 - 666
  Aysun ÖZEN, Melek KIDEMLİ
 9. The Effects of Economic Growth and Energy Consumption on Ecological Footprint And Carbon Emissions: Evidence From Turkey
  Sayfalar 667 - 681
  Oğuz ÖCAL, Buket ALTINÖZ, Alper ASLAN
 10. Innovation in The European Union Within The Framework of The Theory of Creative Destruction: An Overview After The Global Financial Crisis 2008
  Sayfalar 682 - 705
  Altuğ GÜNAR, Seyhun DOĞAN
 11. Kayseri’de Yaşayan Çerkes Gençlerinin Kimlik-Siyaset Algısı: Siyasal İlgi, Bilgi ve Katılma Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 706 - 744
  Mehmet İnanç ÖZEKMEKÇİ, Birsen HEKİMOĞLU
 12. Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Ekolojik Yurttaşlık Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 745 - 772
  Kadriye OKUDAN DERNEK, Gülşah TIRIŞ
 13. Genişletilmiş Çevresel Kuznets Eğrisi Modelinde İçsellik Problemi: Panel Kantil Araç Değişken Yaklaşımı
  Sayfalar 773 - 804
  Sinem Güler KANGALLI UYAR, Zekiye Betül KARAHAN
 14. Çifte Kayıtlı Hisse Senetlerinin Fiyatlarını Etkileyen İçsel Faktörlerin Dinamik Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi
  Sayfalar 805 - 821
  Ceyda YERDELEN KAYGIN, Abdulkadir BARUT
 15. Ortalama-Aşağı Yönlü Varyans Tabanlı Risk Ölçütleri ve Stokastik Getirili Portföy Optimizasyonu
  Sayfalar 822 - 844
  Elif ACAR
 16. Turizm Odaklı Kalkınma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Kayseri İli Örneği
  Sayfalar 845 - 867
  Ömer ŞANLIOĞLU, Bilgehan DEMİREZEN
 17. Federal Alman Dışişleri Arşiv Belgelerine Göre Demokrat Parti Dönemi Türk-Alman İlişkilerinde 1957 Seçim Süreci
  Sayfalar 868 - 892
  Gökhan EŞEL
 18. The Impact of Macroeconomic Variables on The Stock Market in The Time of Covid-19: The Case of Turkey
  Sayfalar 893 - 912
  Ali İLHAN, Coşkun AKDENİZ
Dizinler
Duyurular