Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-151X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan ERSOY | http://www.epfjournal.com


Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Son doçentlik başvuru şartları kapsamında dergimizde yayımlanan makaleler doçentlik başvurularında puanlanabilmektedir.

Dergimizin Nisan 2020 sayısı (Cilt: 5, Sayı: 1) için makale kabulüne başlanmıştır.   

Dergimizin TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmesi için başvuru yapılmıştır ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenme aşamasındadır.

Dergimizin aldığı atıflar için lütfen tıklayınız. Google Scholar


Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-151X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan ERSOY | http://www.epfjournal.com
Kapak Resmi


Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Son doçentlik başvuru şartları kapsamında dergimizde yayımlanan makaleler doçentlik başvurularında puanlanabilmektedir.

Dergimizin Nisan 2020 sayısı (Cilt: 5, Sayı: 1) için makale kabulüne başlanmıştır.   

Dergimizin TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmesi için başvuru yapılmıştır ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenme aşamasındadır.

Dergimizin aldığı atıflar için lütfen tıklayınız. Google Scholar


DUYURULAR

DUYURULAR