Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-151X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan ERSOY | http://www.epfjournal.com


Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

"COVID-19: EKONOMİK, POLİTİK VE FİNANSAL ETKİLERİ" başlığıyla 2020 Kasım ayında özel sayı yayımlanacaktır. Makalenizi, özel sayı için gönderildiğini belirterek DergiPark sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. Son gönderim tarihi: 15 Eylül 2020

Yazım kurallarımıza uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmektedir. Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (15.06.2020)


Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-151X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ersan ERSOY | http://www.epfjournal.com
Kapak Resmi


Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

"COVID-19: EKONOMİK, POLİTİK VE FİNANSAL ETKİLERİ" başlığıyla 2020 Kasım ayında özel sayı yayımlanacaktır. Makalenizi, özel sayı için gönderildiğini belirterek DergiPark sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. Son gönderim tarihi: 15 Eylül 2020

Yazım kurallarımıza uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmektedir. Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (15.06.2020)


Cilt 5 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. Rethinking Euroscepticism in Turkey: Government, Opposition and Public Opinion
  Sayfalar 1 - 22
  Seçkin Barış GÜLMEZ
 2. Küreselleşmenin Ekolojik Ayakizi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
  Sayfalar 23 - 42
  Şükrü APAYDIN
 3. Rasyonel ve Normatif Politikaya Uyma Davranışı: Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Entegrasyonunda İşverenlerin Yabancıları Kayıtlı Çalıştırma Niyetlerini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 43 - 65
  Volkan ÇETİN , H. Serkan AKILLI
 4. Role of Interest Rates on Fleet Capacity Adjustment Decisions of Shipowners
  Sayfalar 66 - 80
  Abdullah AÇIK , Halil Hüseyin İshak KESİKTAŞ , Sadık Özlen BAŞER
 5. Total Factor Productivity Growth and Demographics: The Case of Turkey
  Sayfalar 81 - 90
  Uğur URSAVAŞ
 6. BİST Yıldız Endeksinde İşlem Gören Firmaların Kârlılıklarına Etki Eden Çalışma Sermayesi Faktörleri
  Sayfalar 91 - 110
  Berk YILDIZ , Türker İlker İlker DENİZ
 7. The Impact of Domestic Debt on Private Investment in The Gambia: An ARDL Approach
  Sayfalar 111 - 127
  Bilge Kağan OZDEMİR , Ebrima GOMEZ
 8. İnternet Tabanlı Yatırımcı İlişkileri Analizi: Borsa İstanbul Ulaştırma Sektöründe Bir İnceleme
  Sayfalar 128 - 139
  Çağatay ORÇUN
 9. Varlık Tüketiminin İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi: BİST’te İşlem Gören Perakende Sektörüne Yönelik Bir Uygulama
  Sayfalar 140 - 157
  İbrahim SARIAY , Haşim BAĞCI
 10. Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği Riskinin Makroekonomik Etkileri: Vektör Hata Düzeltme Modeli
  Sayfalar 158 - 176
  Cem GÖKCE , Recep BABACANOĞLU
 11. G7 Ülkelerinde Kayıtdışı Ekonomiye Yol Açan Faktörler
  Sayfalar 177 - 189
  Hakan KUM
Dizinler
Duyurular