Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki kıstaslara göre hazırlanmalıdır:

1.      Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Paragraflarda 1 cm girinti yapılmalı, paragraflardan önce “6 nk” aralık bırakılmalıdır.

2.      Sayfa kenar boşlukları (sağ, sol, üst ve alt) 3 cm olmalıdır.

3.      Giriş ve sonuç bölümleri dahil  metin içinde  yer alacak ana ve alt başlıklar ilk harfleri  büyük diğerleri küçük, bold ve numaralandırılarak (örneğin 1.1.1.1.1.1.) yazılmalıdır.  Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

4.      Türkçe ve İngilizce özetler tek satır aralığında 10 punto ile yazılmalıdır ve 150-200 kelime aralığında olmalıdır. "Özet" ve "Abstract" başlıkları 11 punto ile yazılmalıdır.

5.      Makaleyi tanımlayan en az üç adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime belirlenmeli ve makaleye uygun JEL sınıflama numaraları verilmelidir. (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)

6.      Yazar(lar)ın ad ve soyadı makale başlığının altında metin ortalanarak yazılmalıdır.

7.      Yazar(lar)ın soyadlarının sonunda dipnot vermek suretiyle, sırasıyla unvan, çalıştığı kurum, e-mail ve ORCID bilgileri yazılmalıdır. İstenirse iletişimden sorumlu yazarın kim olduğu belirtilebilir.

8.      Dipnotlar Times New Roman, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

9.      Denklem ve formüller resim formatında olmamalı, sayfaya ortalanarak verilmeli ve numaralandırılmalıdır. Denklem ve formüllerin numaraları parantez içinde ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır.

10.    Tablo, grafik ve şekiller metin içerisinde yer almalı, numaralandırılmalı ve sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablolar resim formatında olmamalıdır. Tablolar 10 punto, tek satır aralığı ve satırlar arası aralık bırakılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlıklar sola dayalı olarak, bold, 10 punto ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar, tabloların üstünde, şekiller ve grafiklerin ise altında olmalıdır.  Tablo, grafik ve şekillerin kaynağı, tablo, grafik ve şekillerin altında 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

11.    Makalelere sağ alt köşeden olacak şekilde sayfa numarası verilmelidir.

12.    Makalenin ilk sayfasında, sırasıyla makalenin Türkçe başlığı, yazar(lar)ın adı ve soyadı (dipnotta verilecek gerekli bilgiler –Madde 7), Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, jel sınıflandırmaları, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler ve jel sınıflandırmaları yazılmalıdır.

13.    Giriş bölümü 2. sayfadan başlamalıdır.

14.    Değerlendirilmek üzere gönderilen makale DergiPark sistemine tek bir word dosyası olarak yüklenmelidir.

15.    Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metin içinde gösterilmelidir. Metin içinde yapılan her atıfa ait kaynak, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir. Açıklamalar dipnot biçiminde numaralandırılarak ilgili sayfanın altında verilmelidir.

16.    Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar, 10 punto, tek satır aralığı, paragraflar arası “6nk” aralık bırakılarak yazılmalıdır.

17.    Metin içinde atıf yapma ve kaynakça düzeni ile ilgili kurallara mutlaka uyulmalıdır.  Metin içinde atıf yapma ve kaynakça düzeni ile ilgili kurallara ilişkin ayrıntılı bilgiye bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

18.    Örnek makale şablonuna ulaşmak için bağlantıyı tıklayınız.

Telif Hakkı: Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi'nin yazılı izni olmaksızın dergide yayımlanan bir makale herhangi bir şekilde başka bir yayında tekrar basılamaz. Dergide yayınlanan makalelerin başka bir yayında tekrar basılması editör onayının ardından mümkündür. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.