Amaç ve Kapsam

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, finans ve ekonomi politikası alanlarında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’nde, ekonomi, finans ve ekonomi politikası alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlanabilir. 26.04.2022 tarihinden itibaren uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki makaleler dergi kapsamından çıkarılmıştır. Daha önce yüklenen makalelerin süreci devam edecektir.  

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101