Hakkında

Peer Reviewed International Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.
2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanmaya başlanmıştır.
Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.
Dergimiz 20.04.2022 tarihinden itibaren Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmaya başlanmıştır. 

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101