Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 58 - 73 2018-12-30

Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi

Aslıhan Tırnakçı [1] , Meliha Aklıbaşında [2]

61 384

Tarihi çevreler, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kuran özel alanlardır. Hızlı kentleşme ve nüfus artışı ile birlikte kentler sıradanlaşmış ve birbirine benzeyen yapılar topluluğu halini almıştır. Tarihi çevreler taşıdıkları farklı özellikleriyle kentlerin kimliği üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna rağmen alınan yanlış planlama kararları ve yapılan yanlış uygulamalarla her geçen gün tarihi değerlerimizi kaybetmekteyiz. Bu alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için korunması ve mevcut kent dokusu ile uyumlaştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla tarihi çevrelerin korunmasında hedef sadece yapının değil aynı zamanda yapı çevresinin de korunması olmalıdır.

Bu araştırmanın amacı; tarihi yapıların çevrelerindeki açık-yeşil alanlarla birlikte korunarak kültürel sürekliliğinin sağlanması, mevcut kent dokusu ile bütünlüğü sağlanarak gelecek kuşaklara aktarılması ve kentsel peyzaj tasarımının öneminin Kayseri-Mimar Sinan Kent Parkı örneğinde ortaya konmasıdır. Bu kapsamda, tarihi çevre koruma, kentsel peyzaj tasarımı, açık-yeşil alan kavramlarına değinilerek, araştırma alanı olan Mimar Sinan Parkı’nda yapılan arazi envanter ve analiz çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda alana yönelik SWOT analizi ve imaj analizi gerçekleştirilmiş, imaj analiz paftası hazırlanmıştır. Ayrıca kent merkezinin önemli açık-yeşil alanlarından biri olan alanda mevcut doku ve sorunlar belirlenmiş, geleneksel dokuya uyumun gerçekleştirilmesine ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kentsel peyzaj planlama ve tasarımı önerileri sunulmuştur.

Tarihi çevre koruma, Kentsel tasarım, Kentsel peyzaj tasarımı
 • [1] Arabacıoğlu, F.P., Aydemir, I. 2007. Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Kavramı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2 (4):204-212.
 • [2] Norberg-Schulz, C. 1979. Genius Loci. Rizzoli, New York.
 • [3] Ahunbay, Z. 2004. Tarihî Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Yayın:28, İstanbul.
 • [4] Binan, C. 1999. Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, Yayın No:489, 6-108.
 • [5] Smith, B. 2001. Managent of Historic Cities 2002. Case Studies Council of Europe pp.112, Strazburg.
 • [6] Çelik, D. ve M. E. Yazgan. 2007. Kentsel Peyzaj Tasarımı Kapsamında Tarihi Çevre Korumaya Yönelik Yasa ve Yönetmeliklerin İrdelenmesi, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9 (11): 1-10.
 • [7] Çelik, D. 2004. Kentsel Peyzaj Tasarımı Kapsamında Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Araştırılması: Beypazarı Örneği. A.Ü.fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Doktora tezi, Ankara.
 • [8] Ponting, C. 2000. Dünyanın Yeşil Tarihi, Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü. Detay Basım, s. 351, İstanbul.
 • [9] Özdemir, H. 2007. Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi, İstanbul-Zeyrek Örneğinde Bir İrdeleme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • [10] Groat, L.N. 1988. Contextual Compatibility in Architecture: An Issue of Personal Taste?. Cambridge University Pres, 228-253, New York.
 • [11] Yazgan, M.E., Erdoğan, E., 1992. Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:2,s: 205, Ankara.
 • [12] Koçan, N., Rüzgar, H., 2016. Kuzguncuk (Üsküdar) Tarihi Doku Koruma ve Yayalaştırma Projesi. International Journal of Cultural and Social Studies. Volume (2), s:125-134.
 • [13] Lynch, K. 1960. The Image of The City. MIT Press, Mussachusetts.
 • [14] Erdoğan, A., Atabeyoğlu, Ö., 2016. The Effect of Historical Buildings on Urban Fabric: The Sample of Kayseri City Center. Türkiye Ormancılık Dergisi, 17 (1), 83-92, Isparta.
 • [15] Özbek, Y., Arslan, C., 2008. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Cilt I. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Yayını.
 • [16] Dülger Türkoğlu, H. 2002. Kentsel İmge: İstanbul’dan Bulgular, İTÜ Dergisi, Mimarlık-Planlama-Tasarım, 1(1):57-64.
 • [17] Skea, R. 1996. The strengths and weaknesses of conservation areas. Journal of Urban Design, 1(2) 215-28.
 • [18] Doratlı, N., Hoşkara, Ş.Ö., Faslı, M. 2004. An Analytical Methodology For Revitalization Strategies İn Historic Urban Quarters: A Case Study Of The Walled City Of Nicosia, North Cyprus, Cities, 21(4) 329-48.
 • [19] Güley,K., Abbasoğlu, M.S., 2005. Proposal for Revitalization and Conservation of the Famagusta Old City, WSEAS Int. Conf. on Environment, Ecosystems and Development, pp:90-95, Italy.
 • [20] Özcan, K., 2009. Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği. METU JFA (26/2). s:1-18.
 • [21] Önal, S. 1999. Tarihi Çevrelerde Fiziksel Değişimin Kontrolü ve Geleneksel Kent Dokularının Korunması. Yenidüzen 8, pp. 11, İstanbul.
 • [22] Doratlı, N., Önal, S. 2000. Tarihi Çevrelerde Kentsel Tasarım Stratejileri: Lefkoşe Arab Ahmet Bölgesi Canlandırma Projesinin Stratejik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi. Mimar Sinan Üniversitesi 1. Kentsel Tasarım Haftası, pp. 167, İstanbul.
 • [23] Aksulu, I. 1995. Kentsel korumada planlamanın üstünlüğü. 3. Kentsel Koruma- Yenileme ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
 • [24] Yılmaz, A. 2000. Kentsel Koruma Alanlarında Planlama Ve Kentsel Tasarım İlişkileri: Ankara, Afyon, Konya, Avanos, Divriği Örnekleri. Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [25] Ter, Ö.Ü. 2002. Konya Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı içinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [26] Yılmaz, Y. 2012. Tarihi Çevrelerdeki Bitkilendirme Tasarımlarında Mekansal Kapalılığın Tercihler Üzerindeki Etkisi; Trabzon-Ortahisar Kentsel Yerleşim Alanı Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0122-5637
Author: Aslıhan Tırnakçı
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3250-6375
Author: Meliha Aklıbaşında (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { erciyesfen408801, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {58 - 73}, doi = {}, title = {Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tırnakçı, Aslıhan and Aklıbaşında, Meliha} }
APA Tırnakçı, A , Aklıbaşında, M . (2018). Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 34 (3), 58-73. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erciyesfen/issue/42430/408801
MLA Tırnakçı, A , Aklıbaşında, M . "Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 58-73 <http://dergipark.org.tr/erciyesfen/issue/42430/408801>
Chicago Tırnakçı, A , Aklıbaşında, M . "Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 58-73
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi AU - Aslıhan Tırnakçı , Meliha Aklıbaşında Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 73 VL - 34 IS - 3 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi %A Aslıhan Tırnakçı , Meliha Aklıbaşında %T Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi %D 2018 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Tırnakçı, Aslıhan , Aklıbaşında, Meliha . "Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 / 3 (December 2019): 58-73.
AMA Tırnakçı A , Aklıbaşında M . Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(3): 58-73.
Vancouver Tırnakçı A , Aklıbaşında M . Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Kayseri- Mimar Sinan Parkı (Gevher Nesibe Medresesi) Örneğinde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(3): 73-58.