Editör

Editör

Dr. Hasan Ali ÇETİN

(0312) 284 3418 (1355)

Mine KARADUMAN

(0312) 284 3418 (1354)


YAYIN KURULU

Dr. Zeki ERASLAN (Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.)

Dr. Adem UZUN (Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Cemalettin Şahin (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin KASIM (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN (Ankara Hacı Bayram Üniversitesi)

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Celalaettin VATANDAŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI (Türk Dil Kurumu Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Cenk GÜRAY (Hacettepe Üniversitesi)