Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 93 - 105 2018-12-27

Evaluation of Nutritional Knowledge Levels of the Students Who Took Nutrition Lessons in Sport Schools in Marmara Region
Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Gülşah KOLDAŞ [1] , Haluk SAÇAKLI [2] , Yonca SEVİM [3]

18 202

The aim of this study was to investigate the nutritional knowledge levels of the students who are educated in

Physical Education and Sports College and to investigate the differences in their knowledge levels according

to the departments they studied at. The study was carried out in the Marmara region (Istanbul University,

Marmara University, Sakarya University, Kocaeli University, Uludag University, Trakya University, Canakkale

18 Mart University, Istanbul Development University) on the students who are aged between 18-24 and who

also study at related department. The genders of the respondents composed of 227 Female and 402 Male

and totally 629 students took the survey.In order to determine whether data has a normal distribution. It

was determined that it showed non-parametric properties based on analysis Kolmogorov-Smirnoy for the

difference analysis Kruskal Wallis, Mann Whitney U test and Pearson Chi-square test were appiled for

nonparametric tests.Data were evaluated at 95% confidence interval and 5% significance level. To evaluate

the knowledge level of nutrition in terms of age. The number of people who answered correctly to the

question on “once body is subjected to sun it would synthesize vitamin D” was 527. The number of people

who answered correctly to the question on “Saturated and unsaturated fats have an equal effect on health”

was 132. The number of people who answered correctly to the question on question “Dehydration reduces

performance” was 190.The number of people who answered correctly to the question on “Dietary fiber may

reduce constipation, reduce blood cholesterol levels, and may not prevent canser” was 483. The number of

people who answered correctly to the question on “Carotenoids help prevent the formation of free radicals”

was 337. The number of people who answered correctly to the question on “Protein is a source of energy for

the muscle” was 454. No significant difference was found on the knowledge levels between 18-20 and 21-23

and over 24 years old. The knowledge levels of 21-23 years of age were found to be significantly higher than

the cases over the age of 24 years. No significant difference was found with respect to the correct answers by

gender. As a result, it is thought that more studies need to conducted as well as activities aiming to increase

the nutritional knowledge levels of the students who are studying in physical education and sports college

Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve beslenme dersi almış öğrencilerin

beslenme bilgi düzeylerinin araştırılması ve öğrenim gördükleri bölümlere göre bilgi düzeylerindeki

farklılıkların araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma anketi Marmara bölgesinde yer alan (İstanbul

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya

Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi) ilgili bölümlerinde okuyan 18-

24 yaş ve üzeri 227’si kadın, 402’si erkek olmak üzere toplam 629 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin normal

dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov-smirnov analizinde nonparametrik özellik

gösterdikleri belirlenmiş olup fark analizlerinde nonparametrik testlerden Kruskal Wallis, Mann Whitney

U testi, Pearson Ki-kare testi analizleri uygulanmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık

düzeyinde değerlendirilmiştir. Yaşlara göre beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesinde

“Vücut, güneşe maruz kaldığında D vitamini sentezleyebilir” sorusuna doğru cevap verenlerin sayısı

527 olmuştur. “Doymuş ve doymamış yağlar sağlık üzerinde eşit etkiye sahiptir” sorusuna doğru yanıt

verenlerin sayısı 132 olmuştur. “Dehidrasyon performansı düşürür” sorusuna doğru yanıt verenlerin

sayısı 190 olmuştur. “Diyetteki lif kabızlığı azaltmaya, kan kolesterol düzeylerini düşürmeye ve kanseri

önlemeyebilir” sorusuna doğru yanıt verenlerin sayısı 483 olmuştur. “Karotoneidler serbest radikallerin

oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar” sorusuna doğru yanıt verenlerin sayısı 337 olmuştur. “Protein

kas için enerji kaynağıdır” soruna doğru yanıt verenlerin sayısı 454’tür. Yaşlara göre bilgi düzeylerinin

değerlendirilmesinde 18-20 yaş arasında bilgi düzeyleri ile 21-23 yaş arası ve 24 yaş ve üzeri gruplara göre

anlamlı farklılık göstermezken 21-23 yaş arası bilgi düzeyleri 24 yaş üzeri olgulardan anlamlı düzeyde

yüksek olarak saptanmıştır. Cinsiyetlere göre verilen doğru sayısında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Sonuç olarak beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerine yönelik daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç

duyulmakla beraber beslenme bilgi düzeylerinin arttırılmasınayönelik faaliyetlerin de faydalı olacağı düşünülmektedir.in arttırılmasına yönelik

faaliyetlerin de faydalı olacağı düşünülmektedir.

  • Ermiş, E Doğan, NA Erilli, A Satıcı (2015). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2015;6(1):30-40.
  • Linda J. McCargar, VD (1999). Adolescent and Young Adult Male Hockey Players: Nutrition Knowledge and Education. Can J Diet Pract Res 60: 166-169.
  • Meltzer S, Chantler S. A (2015). Inital investigation of nutrition and supplement use, knowledge and attitudes of under-16 rugby players in South Africa. South African Journal of Sports Medicine. Sep2015, Vol. 27 Issue 3, p67-71. 5p.
  • Özdoğan Y., Özçelik A (2011). Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities, Journal of the International Society of Sports Nutrition, Journal of the International Society of Sports Nutrition. 8;11, 1-7.
  • Özfer A (2000). Tıp Doktorlarının Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt. 29, Sayı: 1, S: 11 – 16.
  • Sürücüoğlu M.S., ve ark. (1996). Yüzücülerin Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri, Performans Dergisi, Cilt:2. 12-18.
  • Spronk I, Heaney SE, Prvan T (2015). Relationship Between General Nutrition Knowledge and Dietary Quality in Elite Athletes. HT. Int J Sport Nutr Exerc Metab. Sayı: 25(3): 243-51.
  • Şenel Ö, Güler D, Kaya İ, Ersoy A, Kürkçü R (2004). Farklı branşlardaki üst düzey sporcuların ergojenik yardımcılara yönelik bilgi ve yararlanma düzeyleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2);2, 1 Zinn Caryn (2004), Nutrition knowledge of newzeland premier club rugby coaches, s.1 Saçaklı H (2004). Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam. Kelebek Yayınevi. İstanbul
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Aralık 2018
Journal Section 2018 Aralık
Authors

Author: Gülşah KOLDAŞ (Primary Author)

Author: Haluk SAÇAKLI

Author: Yonca SEVİM
Country: Turkey


Bibtex @research article { eriss506313, journal = {Eurasian Research in Sport Science}, issn = {2636-8269}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {93 - 105}, doi = {}, title = {Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KOLDAŞ, Gülşah and SAÇAKLI, Haluk and SEVİM, Yonca} }
APA KOLDAŞ, G , SAÇAKLI, H , SEVİM, Y . (2018). Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Eurasian Research in Sport Science, 3 (2), 93-105. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eriss/issue/42085/506313
MLA KOLDAŞ, G , SAÇAKLI, H , SEVİM, Y . "Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Eurasian Research in Sport Science 3 (2018): 93-105 <http://dergipark.org.tr/eriss/issue/42085/506313>
Chicago KOLDAŞ, G , SAÇAKLI, H , SEVİM, Y . "Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Eurasian Research in Sport Science 3 (2018): 93-105
RIS TY - JOUR T1 - Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - Gülşah KOLDAŞ , Haluk SAÇAKLI , Yonca SEVİM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eurasian Research in Sport Science JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 105 VL - 3 IS - 2 SN - 2636-8269- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eurasian Research in Sport Science Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Gülşah KOLDAŞ , Haluk SAÇAKLI , Yonca SEVİM %T Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Eurasian Research in Sport Science %P 2636-8269- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KOLDAŞ, Gülşah , SAÇAKLI, Haluk , SEVİM, Yonca . "Marmara Bölgesindeki Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Eurasian Research in Sport Science 3 / 2 (December 2018): 93-105.