Eurasian Research in Sport Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-8269 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eriss
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

yayın hayatına yeni ismiyle 

"Eurasian Research in Sport Science"

olarak devam etmektedir

Eurasian Research in Sport Science

ISSN 2636-8269 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eriss
Kapak Resmi
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

yayın hayatına yeni ismiyle 

"Eurasian Research in Sport Science"

olarak devam etmektedir

Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2536-5150 2015-2018