Eurasian Research in Sport Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-8269 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eriss


Dergimiz, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi olarak yayına başlamıştır. 2018 yılında Eurasian Research in Sport Science (Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları) dergisi olarak isim değişikliği yapılmıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir.Yazarların dikkatine, Güncellenen yazım kurallarını okuyunuz ve sisteme girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz. Editörlük, hatalı giriş yapılan ya da yazım kurallarına uymayan makalelere RET VERECEKTİR.


Eurasian Research in Sport Science

ISSN 2636-8269 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eriss
Kapak Resmi


Dergimiz, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi olarak yayına başlamıştır. 2018 yılında Eurasian Research in Sport Science (Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları) dergisi olarak isim değişikliği yapılmıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir.Yazarların dikkatine, Güncellenen yazım kurallarını okuyunuz ve sisteme girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz. Editörlük, hatalı giriş yapılan ya da yazım kurallarına uymayan makalelere RET VERECEKTİR.