Year 2017, Volume , Issue , Pages 125 - 136 2017-09-15

GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Ertuğrul DÜZGÜN [1] , İsmail ÇALIK [2]

147 725

Sürdürülebilir turizm, turistik bölgelerin korunması, geliştirilmesi, tahribat unsurlarının ölçülmesi gibi konularda paydaşlara rehberlik eden bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı Gümüşhane ili Süleymaniye Bölgesi’ndeki mevcut kültürel yapılan durumu ve sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili öneriler geliştirmektir. Gümüşhane ili, Süleymaniye Bölgesi farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olması, inanç merkezi, kültürel miras unsuru gibi değerleri barındırması gibi özgün özelliklere sahiptir. Bu bağlamda bölgede hayata geçirilecek turizm etkinliklerinin koruma/kullanma dengesi gözetilerek planlanması önem arz etmektedir. Araştırma sonucunda Süleymaniye Bölgesi’ndeki kültürel yapıların bazılarının tahrip olduğu gözlemlense de, bir çoğu ile ilgili restorasyon, rekonstrüksiyon projelerinin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtilmelidir. 

Gümüşhane, Sürdürülebilir Turizm, Süleymaniye (Eski Gümüşhane) Bölgesi
 • Bilim ve Teknik (2008). Bilim ve teknik dergisi. Aralık 2008 Sayısı. Prof.Dr. Nurdan İNAN’ın makalesi.
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) . (2003). Tourism and local agenda 21, The Role of Local Authorities in Sustainable Tourism. Unıted Natıons Publıcatıons. Paris.
 • Çalık, İ. (2014). Doğu Karadeniz Bölgesi sürdürülebilir turizm araştırması. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
 • Dolu, Y. B. (2010). Eski Gümüşhane (Süleymaniye Mahallesi) sit alanı için kentsel ve yapısal koruma önerileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dymond, J.S. (1997). Indicators of sustainable tourism in New Zealand: A Local Government Perspective. Journal of Sustainable Tourism. 5.4, 279-293.
 • Gülbahar, O. (2009). Turizmin bölgelerarası gelişmişlik farklarını gidermedeki rolü: Türkiye Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Sayı: 23 (1).
 • Gümüşhane Valiliği (1994). Gümüşhane İli Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı. Gümüşhane: Gümüşhane Valiliği Yayınları.
 • Gümüşhane Valiliği. (1997). Sayılarla Gümüşhane. Yayın No: 2, 486 sayfa, Gümüşhane.
 • Gümüşhane İl Özel İdaresi (2017). Karaca Mağarası Turizm İstatistikleri (2015/2016). Gümüşhane: Kişisel Görüşme.
 • Gümüşhane İl Özel İdaresi (2017). Yeşil Yol Kapsamında Gümüşhane/ Süleymaniye Mahallesi Arasında Yapılan Yol Bilgileri. Gümüşhane: Kişisel Görüşme.
 • Gümüşhane Belediyesi İmar Müdürlüğü (2017). Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ve Paşa Hamamı Proje Bilgileri. Gümüşhane: Kişisel Görüşme. İnternet: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9857/isletme-belgeli-tesisler.html . Erişim Tarihi: 12.02.2017.
 • Kandilaptis, K. (1931). The Dictionary of Geographical and Historical Cities with Haldiya Village Cities (Additional descriptions, comments, and glossary), Village, Town and City (Comparison, Footnote, Interpretation and Sorting: Diamandis Lazaridis). Thessaloniki: Kyriakides Brothers.
 • Özkan H. ve Yurttaş, H. (2004). 2002 yılı Gümüşhane ve Bayburt illeri yüzey araştırması, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. II, Ankara, 167–178.
 • San, S. Ö. (1990). Gümüşhane kültür araştırmaları ve yöre ağızları, Kültür Bakanlığı, Ankara.
 • San, S. Ö. (1993). Trabzon salnamelerinde Gümüşhane Sancağı, Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfı Yayınları No:3, Gümüşhane.
 • Stoddard, J.E., Pollard, C.E., & Evants, M.Rn., (2012). The trible bottom line: a frame work for sustainable tourism development. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 13, 233–258.
 • Tozlu, S. (1998). XIX. yy’da Gümüşhane, Erzurum 1998.
 • Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü (2017). Süleymaniye Mahallesi’nde Gerçekleştirilen Projeler. Trabzon: Kişisel Görüşme.
 • Uslu, G. A. (1980). Gümüşhane ve çevresi tarihi-sanat eserleri, İstanbul, 1980.
 • Ural A., ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • WTO (1996). Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry. Erişim Tarihi: 14.01.2016, http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/a21-def.pd
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yurttaş, H. (2008). Gümüşhane / Kürtün’deki kültür varlıkları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 38, Erzurum.
 • Yüksel, M. (1997). Gümüşhane kitabeleri, İstanbul: Nadir Kitap.
 • Özkan ve Yurttaş (2012). Ortaçağ’dan Günümüze Gümüşhane. Gümüşhane: Gümüşhane Valiliği Yayınları.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ertuğrul DÜZGÜN

Author: İsmail ÇALIK

Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { erzisosbil338000, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {125 - 136}, doi = {}, title = {GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DÜZGÜN, Ertuğrul and ÇALIK, İsmail} }
APA DÜZGÜN, E , ÇALIK, İ . (2017). GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 125-136. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/338000
MLA DÜZGÜN, E , ÇALIK, İ . "GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 125-136 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/338000>
Chicago DÜZGÜN, E , ÇALIK, İ . "GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 125-136
RIS TY - JOUR T1 - GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ertuğrul DÜZGÜN , İsmail ÇALIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 136 VL - IS - SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ertuğrul DÜZGÜN , İsmail ÇALIK %T GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V %N %R %U
ISNAD DÜZGÜN, Ertuğrul , ÇALIK, İsmail . "GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2017): 125-136.
AMA DÜZGÜN E , ÇALIK İ . GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 125-136.
Vancouver DÜZGÜN E , ÇALIK İ . GÜMÜŞHANE İLİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDEKİ TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 136-125.