Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 149 - 170 2018-12-29

KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Reşat KARCIOĞLU [1] , Ensar AĞIRMAN [2] , Kübra ALPA [3] , Aslıhan YETİM [4] , Rabia DAYI [5]

77 251

Türkiye’de ilk olarak özel finans kurumları adıyla faaliyete başlayan ve faizsiz bankacılık sistemi olan katılım bankacılığı, ülkemizde varlığını 30 yılı aşkın süredir devam ettirmektedir. Katılım bankacılığı Türkiye’de bankacılık sektörünün %5’lik bir payına sahiptir ve bu payın sektör bazında düşük olması ve atıl fonların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2025 yılında bu oranın %15’e çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere bir adım olarak, mevcut durumda 3 tane özel sermayeli katılım bankasının yanı sıra kamu kaynaklı katılım bankalarının (Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım) sektöre dahil olması gösterilebilir. Kamu kaynaklı katılım bankaların sektöre dahil olmasının bir sonucu olarak; özel sermayeli katılım bankalarının sektörde fon toplama oranlarında ve finansal tablo kalemlerindeki değişimlerin olması öngörülmektedir. Bununla birlikte kamu bankalarının devlet güvenceli olması da gelecek dönemlerde kamu katılım bankalarının, özel katılım bankalarından daha fazla rol çalacağını açıkça göstermektedir. Bu çalışmada özel sermayeli katılım bankaları ile kamu kaynaklı katılım bankalarının finansal performansı ve özel katılım bankalarının mevcut durum da kamu katılım bankalarından etkilenme boyutları finansal tablolar aracılığıyla karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.

Kamu Katılım Bankaları, Özel Katılım Bankaları, Finansal Tablolar
 • Abbas, F., Tahir, M., & Rahman, M.-u. (2012). A Comparison Of Financial Perfformnace in The Bankning Sektor: Some Evidence From Pakistani Commercial Banks. Journal Of Business Administration and Education, 1(1), 1-14.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası. (2004, 03 17). 11 10, 2017 tarihinde www.albaraka.com.tr. adresinden alındı
 • Aras, O. N., & Öztürk, M. (2011). Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 167-179.
 • Doğan, M. (2006). Siyasal Açıdan 1980 Sonrası İslami Sermaye Birikim Modelinin Analizi: Türkiye'de İslam Bankacılığı.
 • Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi(58), 175-188.
 • Er, B., & Uysal, M. (2012). Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 365-387.
 • Esmer, Y., & Bağcı, H. (2016). Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 17-30.
 • Jaffar, M., & Manavri, İ. (2011). Performance comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan. Global Journal of Management And Business Research, 11(1), 60-66.
 • Kallo, Z. (2015). Katılım Bankalarının Performanslarının Değerlendirilmesi: Topsis ve Promethee Yöntemi ile Uluslararası Karşılaştırması.
 • Oğuz, A. B. (2016). Türkiye Kamu, Özel Sermayeli Mevduat ve Katılım Bankalarının 2005-2013 Arasındaki Bazı Bilanço Kalemlerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 225-241.
 • Onour, İ. A., & Abdalla, A. M. (2011). Efficiency of Islamic Banks in Sudan: A non-parametric Approach. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 7(4), 79-92.
 • Özdemir, K. (2014). Türk Katılım Bankaları İle Malezya İslam Bankalarının Etkinlik, Verimlilik ve Performans Açısından Değerlendirmesi.
 • Parlakkaya, R., & Akten ÇÜRÜK, S. (2011). Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Tüekiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.
 • Pehlivan, P. (2016). Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Sektöründeki Önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi(31), 296-324.
 • Rao, M. (2014). An Analysis On The Performance Of Private and Public Sektor Banking. International Journal of Business and Administration Research Review, 2(5), 104-109.
 • Raza, A., Farhan, M., & Akram, M. (2011). A Comparison of Financial Performance in Investment Banking Sector in Pakistan. International Journal Of Business and Social Science, 2(9), 72-81.
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (2016). 10 23, 2017 tarihinde www.tkbb.org.tr: http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB-Katilim-Bankaciligi-Nedir-Brosur.pdf adresinden alındı. Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sektör Raporu. (2016). 10 23, 2017 tarihinde www.tkbb.org.tr: http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Almanak_2016.pdf adresinden alındı. Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • Vakıf Katılım Faaliyet Raporu. (2016). 10 23, 2017 tarihinde www.vakifkatilim.com.tr: https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/yatirimciiliskileri/Documents/faaliyet-raporu-2016.pdf adresinden alındı. Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • Waleed, A., Shah, M. B., & Mughal, M. K. (2015). Comparison Of Private and Public Banks Performance. IOSR Journal Of Business and Management, 17(7), 32-38.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Reşat KARCIOĞLU

Author: Ensar AĞIRMAN

Author: Kübra ALPA

Author: Aslıhan YETİM

Author: Rabia DAYI

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { erzisosbil505776, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {149 - 170}, doi = {}, title = {KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {KARCIOĞLU, Reşat and AĞIRMAN, Ensar and ALPA, Kübra and YETİM, Aslıhan and DAYI, Rabia} }
APA KARCIOĞLU, R , AĞIRMAN, E , ALPA, K , YETİM, A , DAYI, R . (2018). KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 149-170. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505776
MLA KARCIOĞLU, R , AĞIRMAN, E , ALPA, K , YETİM, A , DAYI, R . "KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 149-170 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505776>
Chicago KARCIOĞLU, R , AĞIRMAN, E , ALPA, K , YETİM, A , DAYI, R . "KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 149-170
RIS TY - JOUR T1 - KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Reşat KARCIOĞLU , Ensar AĞIRMAN , Kübra ALPA , Aslıhan YETİM , Rabia DAYI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 170 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Reşat KARCIOĞLU , Ensar AĞIRMAN , Kübra ALPA , Aslıhan YETİM , Rabia DAYI %T KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD KARCIOĞLU, Reşat , AĞIRMAN, Ensar , ALPA, Kübra , YETİM, Aslıhan , DAYI, Rabia . "KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (December 2018): 149-170.
AMA KARCIOĞLU R , AĞIRMAN E , ALPA K , YETİM A , DAYI R . KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 149-170.
Vancouver KARCIOĞLU R , AĞIRMAN E , ALPA K , YETİM A , DAYI R . KAMU SERMAYELİ KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL SERMAYELİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 170-149.