Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, Pages 1629 - 1643 2017-12-01

BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Aynur AKPINAR [1]

159 367

Varlıklarda değer düşüklüğü standardının (TMS 36) temel esası finansal tablolarda duran varlıkların geri kazanılabilir değerinden daha yüksek bir değerde gösterilmesini engellemektir.

 

İşletme varlıklarının önemli bir bölümünü teşkil eden amortismana tabi duran varlıklarının bilançoda geri kazanılabilir değerinden gösterilmesi yatırımcılar, kreditörler, çalışanlar ve kamu kurumları açısından oldukça önemlidir.


            Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören firmaların Finansal Tabloları Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçmektedir.

 

Çalışmada BİST 100 ve BİST 30 endeksindeki firmaların yılsonu Finansal Tabloları,   Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı (TMS 36) ‘nın uygulanıp uygulanmaması açısından 2007-2015 arasındaki dönemde araştırılmış ve değerlendirilmiştir.

 

Amortismana Tabi Varlıklar, Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları, Geri Kazanılabilir Değer
  • AKGÜN, Ali İhsan, “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2, s. 1 – 34
  • AKGÜN Ali İhsan, “Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda Şerefiye ve Gerçeğe Uygun Değer İlişkisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2011, s.39-61
  • AKGÜN, Ali İhsan, “Finansal Raporlamada Kullanılan Değerleme Ölçülerinde Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 11 (2) s.229-253
  • AYÇİÇEK Fahri, “Değeri Düşen Maddi Duran Varlıkların Ölçümlemesinde İşletmeye Özgü Bir Değer Olarak “Kullanım Değerİ”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2011, s.121-131
  • AKBULUT, Yıldız ve MARŞAP, Beyhan..“Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğünün TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı Kapsamında İncelenmesi Ve İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Değerlendirilmesi.”, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi. 4(2006):s.85-115
  • DEMİR, Volkan ve BAHADIR, Oğuzhan, “UFRS (TFRS)’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı”, Muhasebe ve Denetime Bakış. 23(2007), s.65-79.
  • DERAN Ali, SAVAŞ İncilay, “ Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerleme Ve Finansal Tablolarda Sunum Esasları “ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2013
  • DURAK, Gündoğan, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kavramsal Çerçevesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl.31, Sayı:368, Nisan 2012, s. 38-45
  • ESEN Muhittin, PEREK Atilla, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (Tms 36) Nakit Yaratan Birim, Şerefiye Ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2009/3, s.143-171
  • GÖKÇEN Gürbüz, AKGÜL Başak Ataman ve ÇAKICI Cemal , Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, İstanbul: Beta Basım, 2006, ss.301-302.
Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Aynur AKPINAR
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { esosder303758, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1629 - 1643}, doi = {10.17755/esosder.303758}, title = {BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Aynur} }
APA AKPINAR, A . (2017). BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (64-Ek Sayı), 1629-1643. DOI: 10.17755/esosder.303758
MLA AKPINAR, A . "BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1629-1643 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/31376/303758>
Chicago AKPINAR, A . "BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1629-1643
RIS TY - JOUR T1 - BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ AU - Aynur AKPINAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.303758 DO - 10.17755/esosder.303758 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1629 EP - 1643 VL - 16 IS - 64-Ek Sayı SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.303758 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.303758 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ %A Aynur AKPINAR %T BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 64-Ek Sayı %R doi: 10.17755/esosder.303758 %U 10.17755/esosder.303758
ISNAD AKPINAR, Aynur . "BİST 100 VE 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN AMORTİSMANA TABİ DURAN VARLIKLARININ SON DOKUZ YILLIK DÖNEMDE TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 64-Ek Sayı (December 2017): 1629-1643. https://doi.org/10.17755/esosder.303758