Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 337 - 355 2018-01-05

ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ
OPTIMUM FACILTY LOCATION OF SCIENCE CENTERS WITH ELECTRE AND MAXIMUM COVERING MODEL

OPTIMUM FACILTY LOCATION OF SCIENCE CENTERS WITH ELECTRE AND MAXIMUM COVERING MODEL

Hakan Murat ARSLAN [1]

188 623

Bilim merkezlerinin en uygun (optimum) yerleştirilmesi, farklı yaşta ve farklı özellikteki bireyleri bilim ile buluşturarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri toplum için daha anlaşılır hale getirmesi bakımından çok önemlidir. Ayrıca, bu gibi tesislerinin kuruluş maliyetlerinin yüksek olması ve tesisin yapıldıktan sonra yer değiştirmesinin mümkün olmaması da optimum yerleştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Eğitim tesislerinin optimum yerleştirilmesinde birbirinden farklı Çok kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada karar vericilerin belirli kriterler çerçevesinde alternatifleri değerlendirme temeline dayanan ELECTRE yöntemi ve Maksimum kapsama modeli (MKM) kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bilim merkezlerinin optimum yerleştirilmesinde ÇKKV yöntemlerinin kullanılabilirliğini göstermektir. Bu amaca yönelik beş aday bilim merkezi yeri belirlenmiştir. Bu tür tesislerinin optimum konumlarının belirlenmesinde kriterler nitel özelliktedir. Çalışmada, nitel özellikteki kriterlere ağırlıklar atanmış ve sayısal değerlere dönüştürülerek karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. ELECTRE ve MKM ile ayrı ayrı gerçekleştirilen analizler sonucunda, Düzce’de yapılması planlanan Bilim Merkezi için en uygun yer (A4) Kalıcı Konutlar Merkezi olarak saptanmıştır. Sonuçlar yetkililer ile paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuruluş Yeri Seçimi, Electre Yöntemi, Maksimum Kapsama Modeli, Bilim Merkezleri


 • Akpınar, N. (2003). Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlamasında Alan Kullanım Tiplerine Ait Önceliklerin Simos Prosedürü ve ELECTRE I Yöntemi İle Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), .234–242.
 • Akyüz, Y. ve Soba, M. (2013). Electre Yöntemiyle Tekstil Sektöründe Optimal Kuruluş Yeri Seçimi: Uşak İli Örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, S. 185-198
 • Bastı, M. (2012). P-Medyan Tesis Yeri Seçim Problemi ve Çözüm Yaklaşımları, Online Academic Journal of Information Technology, 47–75
 • Correia, I., Nickel, S. ve Saldanha-da-Gama, F. (2009). Single-Assignment Hub Location Problems with Capacity Choice, CIO − Working Paper 9/2009, 4–27
 • Çağıl, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yönetimi ile Analizi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 25(93) 59–86.
 • Eleren, A. (2006). Kuruluş yeri seçiminin analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile belirlenmesi; deri sektörü örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), S. 405-416
 • Ertuğrul, İ., & Karakaşoğlu, N. (2010). ELECTRE Ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme için Bilgisayar Seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 23–41.
 • Evren, R., & Ülengin F. (1992). Yönetimde karar verme. İTÜ Yayınları, İstanbul, Sayı: 1478.
 • Hacıoğlu, H.İ., Arı, A., Özkan, A., Elbir, T., Tuncel, G., Yay, O.D. & Gaga, E.O. (2016). A New Approach for Site Selection of Air Quality Monitoring Stations: Multi-Criteria Decision Making, Aerosol and Air Quality Research, 16, 1390-1402.
 • Hâkimi, S.L. (1964). Optimum Distribution of Switching Centers in a Communication Network and Some Related Graph Theoretic Problems, Operations Research Vol.13, No:3, 462–475
 • Jamshidi, M. (2009). Median Location Problem, Facility Location: Concepts, Models, Algorithms and Case Studies, Ed. by. R.Z. Farahani and M. Hekmatfar, Physica- Verlag Heidelberg, 177–191
 • Karacasu, M. (2007). Kent içi Toplu Taşıma Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Karar Destek Modeli (Electre Yöntemi) Kullanımı. 7. Ulaştırma Kongresi, (s. 155-164). İstanbul.Keleş, M. K. ve Tunca, M. Z. (2015). Hiyerarşik Electre Yönteminin Teknokent Seçiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.1, S.199-223
 • Kılıçoğulları, P., Özcan, B. ve Ertuğ, B. (2009). Bir Akaryakıt İstasyonu Seçiminde Electre Yönteminin Kullanılması, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi
 • Kulluk, S. ve Türkbey, O. (2004). Tesis Yerleşimi Problemi için bir Genetik Algoritma, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, 15–18
 • Ömürbek, N. ve Mercan, Y. (2014). İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSİS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 237-266.
 • Özkan, A. (2008). Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Farklı Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı, (Doktora Tezi), Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
 • Sawadoga M., and Anciaux D., (2010). Reducing the environmental impacts of intermodal transportation. A multi–criteria analysis based on ELECTRE and AHP methods, 3rd International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain Creating value through green supply chains, April 14-16, Casablanca, Morocco. pp. 224.
 • Soner, S., & Önüt, S. (2006). Çok Kriterli Tedarik Seçimi: Bir ELECTRE – AHP Uygulaması, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi, 110–120.
 • Şevkli, M. (2010). An Application of The Fuzzy ELECTRE Method for Supplier Selection, Int. J. of Prod. Res., 48(12): 3393–3405.
 • Şimşek, K. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Electre Yöntemi İle Tekstil Sektöründe Kuruluş Yeri Seçimi, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
 • Yürekli, H. (2008). Taarruz Helikopterleri Seçiminde Electre Yönteminin Kullanılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Murat ARSLAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 5, 2018

Bibtex @research article { esosder339495, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {337 - 355}, doi = {10.17755/esosder.339495}, title = {ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Hakan Murat} }
APA ARSLAN, H . (2018). ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 337-355. DOI: 10.17755/esosder.339495
MLA ARSLAN, H . "ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 337-355 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/339495>
Chicago ARSLAN, H . "ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 337-355
RIS TY - JOUR T1 - ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ AU - Hakan Murat ARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.339495 DO - 10.17755/esosder.339495 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 355 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.339495 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.339495 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ %A Hakan Murat ARSLAN %T ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.339495 %U 10.17755/esosder.339495
ISNAD ARSLAN, Hakan Murat . "ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 337-355. https://doi.org/10.17755/esosder.339495
AMA ARSLAN H . ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 337-355.
Vancouver ARSLAN H . ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 355-337.