Year 2018, Volume 17, Issue 66, Pages 621 - 631 2018-04-15

KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

PEOPLE'S NAMES-POLITICAL TRENDS RELATIONSHIP: MERSIN UNIVERSITY SAMPLES

Cemal ALTAN [1]

153 284

Ad verme bireyin tanınmasını, diğer bireylerden ayırt edilmesini sağlayan bir belirleyici unsur olduğu gibi,  aynı zamanda ailelerin kültürlerinin sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan bir taşıyıcı aktördür. Ailelerin kültürü dediğimiz de yine toplumun sahip olduğu değerler ve normlardır. Toplumlar sahip oldukları kültürleri yaşatmak isterler. Yaşatmanın bir yolu da ad vermedir. Bu yolla toplumlar, toplumsal dinsel ve tarihsel kültürleriyle birlikte siyasal kültürlerini de ad verme yoluyla sonraki nesillere aktarmaya çalışırlar. Bu nedenle de toplumların sahip olduğu değerler zamana ve mekana bağlı olarak değiştiği için, kişi adları da zamana ve konjoktöre göre değişir. İçinde bulunulan zaman dilimi ve sahip olunan kültürel değerler, adların verilmesinde önemli rol oynar. Bir çok faktör gibi siyasal kültür de ad vermede etkili olmaktadır. Aileler ve biraz daha geniş tutarsak toplumun sahip olduğu etkin ve baskın siyasal değerler, ad vermede çok etkili olmaktadır. Örneğin, sevilen bir siyasal kişiliğin adından etkilenilerek çocuklara ad verme, ya da bir partinin değerlerini benimseyen bir ailenin o partinin önde gelen adlarını çocuklarında yaşatmak istemesi çok karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca partilerin savundukları değerleri benimseyen aileler, çocuklarının da benzer kültürü devam ettirmesini istedikleri için, o kültürde çokça kullanılan adları çocuklarına verme eğilimindedirler. 

Ad Verme, Siyasal Kültür
 • 1. Abdurrahman,V. (2004), “Türklerin Ad Verme Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme”, Milli Folklor Dergisi, Yıl:16, sayı:61, s.124-133
 • 2.Acıpayamlı, Orhan. (1992). “Türk kültüründe “ad koyma folkloru”nun morfolojik ve Fonksiyonel yönlerden incelenmesi. IV. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, s. 1-15, Ankara:Ofset Repromat Matbaası,
 • 3.Balcı, U. (2014/2), “Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım” , Diyalog, İstanbul:Seçkin Yayınları, s.111-114
 • 4.Balta, N. (2013), “Gaziantep’te Çocuklara Ad Verme Geleneği”, CIU Folklor/Edebiyat, C.19, sayı:76,2013/4, 195-206
 • 5.Başgöz, İ. (1983), "The Meaning of Dimension of Change of Personal Names in Turkey", Turcica, XV, (201-218).
 • 6.Çelik, C. (2007), “Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2007/2, s.5-22
 • 7.Duman, Seyyare, (1991), “Türk Kadınına Verilen Adlar”, Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2), s.42-44
 • 8.Gül, B. (2000/1), Kazan Tatarlarında Kişi Adları”, Türkbilig, Ankara, s.219-228
 • 9.Kalkandelen, H. (2008), “Türkçemizde Kullanılan Kişi Adları”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt:12, sayı:2, s.57-76
 • 10.Karahan, L. (2009), “Türkçede Dini Anlamlı Bazı Kişi Adlarını Ekle Değiştirme Geleneği”, Dil Araştırmaları, sayı:4,Bahar 2009, s.17-24
 • 11.Örnek, S. V. (2000). Türk halk bilimi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • 12.Öztekin,Ali, (2007), Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul:Siyasal Kitabevi
 • 13.Rasonyi, L. (1988), Tarihte Türklük, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,
 • 14.Sarıtaş, S. (2009), “Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Günümüzdeki Adlar ve Ad Verme Hakkındaki Görüşleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,cilt:12, sayı:21, s.422-433
 • 15.Uysal, İ.N. (2017), “Adlar ve Ad Verme Geleneği Üzerine Bir Araştırma:Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Örneği”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TAED 60, 2017, 687-804
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Cemal ALTAN
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2018

Bibtex @research article { esosder344705, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {621 - 631}, doi = {10.17755/esosder.344705}, title = {KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ALTAN, Cemal} }
APA ALTAN, C . (2018). KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 621-631. DOI: 10.17755/esosder.344705
MLA ALTAN, C . "KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 621-631 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/34439/344705>
Chicago ALTAN, C . "KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 621-631
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Cemal ALTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.344705 DO - 10.17755/esosder.344705 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 621 EP - 631 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.344705 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.344705 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Cemal ALTAN %T KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.344705 %U 10.17755/esosder.344705
ISNAD ALTAN, Cemal . "KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (April 2018): 621-631. https://doi.org/10.17755/esosder.344705
AMA ALTAN C . KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 621-631.
Vancouver ALTAN C . KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 631-621.