Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 964 - 985 2019-04-01

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES RELATED TO TAX REVENUES BY USING THE INTEGRATED ENTROPY - ARAS METHOD
VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES RELATED TO TAX REVENUES BY USING THE INTEGRATED ENTROPY - ARAS METHOD

Gözde KOCA [1] , Filiz EKİNCİ [2] , Mevlüdiye ŞİMŞEK [3]

59 191

The present study aims to compare the tax revenue performance of 33 countries that became OECD members in 2007 and 2016 through Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods such as Entropy and ARAS (Additive Ratio Assessment Method). While evaluating the tax revenue performance of the countries, the share of Corporate Tax in Gross Domestic Product (GDP), the share of Revenue Tax in GDP, the share of Value Added Tax (VAT) in GDP, and the share of GDP and Fixed Capital Investments (FCI) in GDP was used as the criterion. The assessment revealed that the most important criterion in the two years was the share of FCI in the GDP. Furthermore, it was determined that the United States (USA) had the best tax revenue performance in both years.

Bu çalışmanın amacı 2007 ve 2016 yıllarında OECD’ye üye olan 33 ülkenin vergi gelirleri açısından performanslarının, Entropi ve ARAS gibi Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri ile karşılaştırarak değerlendirmektir. Ülkelerin değerlendirilmesinde Kurumlar Vergisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)  içindeki payı, Gelir Vergisinin GSYİH içindeki payı, Katma Değer Vergisinin (KDV) GSYİH içindeki payı, GSYİH ve Sabit Sermaye Yatırımlarının (SSY) GSYİH içindeki payı kriter olarak kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda her iki yıl içinde en önemli kriter SSY’nın GSYIH içindeki payı olarak belirlenmiştir. Ayrıca her iki yılda da vergi gelirleri bakımından performansı en iyi olan ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olarak saptanmıştır.

 • Acar, Y. (2008). İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri, Doğa Yayıncılık, Bursa, 172s.
 • Adalı, E., ve Işık, A. (2016). Air conditioner selection problem with COPRAS and ARAS methods. Manas Journal of Social Studies, 5(2), 124-138:7.
 • Aytekin, S., ve Erol, A. F. (2018). Finansal Performans Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Temel Belirleyicisi Midir? Bıst Sürdürülebilirlik Endeksinde Aras Yöntemi İle Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 869-886.
 • Bakır, M., ve Atalık, Ö. (2018). Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi, 10/1, 617- 638
 • Dadelo, S., Turskis, Z., Zavadskas, E. K. ve Dadeliene, R. (2012). Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of ARAS and expert methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 46(4), 65-88.
 • Ecer, F. (2016). Aras Yöntemi Kullanılarakkurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Seçimi. Journal Of Alanya Faculty Of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 8(1).
 • Ecer, F. (2018). Bankaların Kurumsal Sürdürülebilirlik Performanslarının Entropi-ARAS Bütünleşik Modeliyle Belirlenmesi. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), No:4.
 • Karami, A. ve Johansson, R. (2014). Utilization of multi attribute decision making techniques to ıntegrate automatic and manual ranking of options. Journal of Information Science and Engineering, 30, 519-534.
 • Kenger, M. D., ve Organ, A. (2017). Banka Personel Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Temelli ARAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 152-170.
 • Li, X., Wang, K., Liu, L., Xin, J., Yang, H. ve Gao, C. (2011). Application of The Entropy Weight and TOPSIS Method in Safety Evaluation Of Coal Mines”, Procedia Engineering, 26, 2085-2091.
 • Ömürbek, N., Eren, H. ve Dağ, O.,. (2017). Entropi-Aras Ve Entropi-Moosra Yöntemleri İle Yaşam Kalitesi Açısından AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-48.
 • Ömürbek, N., Karaatlı, M., ve Balcı, H. F. (2016). Entropi temelli MAUT ve SAW yöntemleri ile otomotiv firmalarının performans değerlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1).
 • Ömürbek, V., Aksoy, E., ve Akçakanat, Ö. (2017). Bankaların Sürdürülebilirlik Performanslarının Aras, Moosra Ve Copras Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 8(19).
 • Özdağoğlu, A., Yakut, E., ve Bahar, S. (2017). Machine Selection in A Dairy Product Company with Entropy and SAW Method Integration. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1).
 • Percin, S., ve Cakir, S. (2013). AB Ülkeleri’nde Bütünleşik Entropi Ağırlık-Topsis Yöntemiyle Ar-Ge Performansının Ölçülmesi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 77-95.
 • Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M. ve Tarokh, M. J. (2011). A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting. Expert Systems with Applications, 38(10), 12160-12167
 • Sliogeriene, J., Turskis, Z., ve Streimikiene, D. (2013). Analysis and choice of energy generation technologies: The multiple criteria assessment on the case study of Lithuania. Energy Procedia, 32, 11-20.
 • Stanujkic, D., ve Jovanovic, R. (2012). Measuring a quality of faculty website using ARAS method. In Proceeding of the International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Education, 545-554.
 • Štreimikienė, D., ve Baležentis, A. (2013). Integrated sustainability index: the case study of Lithuania. Intellectual Economics, 7(3), 289-303.
 • Wang, T.C. ve Lee, H.D. (2009). Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights. Expert Systems with Applications, 36 (5), 8980-8985.
 • Wu, J., Sun, J., Lıang, L. ve Zha, Y. (2011). Determination of weights for ultimate cross efficiency using Shannon ENTROPY. Expert Systems With Applications, 38 (5), 5162-5165.
 • Zavadskas, E. K., ve Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in ulticriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.
 • Zhang, H., Gu, C. L., Gu, L. W. ve Zhang, Y. (2011). The evaluation of tourism destination competitiveness by TOPSIS & information entropy–A case in the Yangtze River Delta of China. Tourism Management, 32(2), 443-451.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6847-6812
Author: Gözde KOCA (Primary Author)
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1105-4739
Author: Filiz EKİNCİ
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4586-6575
Author: Mevlüdiye ŞİMŞEK
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder487135, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {964 - 985}, doi = {10.17755/esosder.487135}, title = {VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KOCA, Gözde and EKİNCİ, Filiz and ŞİMŞEK, Mevlüdiye} }
APA KOCA, G , EKİNCİ, F , ŞİMŞEK, M . (2019). VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 964-985. DOI: 10.17755/esosder.487135
MLA KOCA, G , EKİNCİ, F , ŞİMŞEK, M . "VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 964-985 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/487135>
Chicago KOCA, G , EKİNCİ, F , ŞİMŞEK, M . "VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 964-985
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Gözde KOCA , Filiz EKİNCİ , Mevlüdiye ŞİMŞEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.487135 DO - 10.17755/esosder.487135 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 964 EP - 985 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.487135 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.487135 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Gözde KOCA , Filiz EKİNCİ , Mevlüdiye ŞİMŞEK %T VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.487135 %U 10.17755/esosder.487135
ISNAD KOCA, Gözde , EKİNCİ, Filiz , ŞİMŞEK, Mevlüdiye . "VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 964-985. https://doi.org/10.17755/esosder.487135
AMA KOCA G , EKİNCİ F , ŞİMŞEK M . VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 964-985.
Vancouver KOCA G , EKİNCİ F , ŞİMŞEK M . VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 985-964.