Year 2015, Volume 14, Issue 53, Pages 1 - 22 2015-03-18

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ

Ali ALAKUŞ [1] , Barış AYDIN [2]

398 1616

Being an important communication mean, web sites in which fast data transfer materializes, institution is publicized from its first source have made it quite easy for institutions to reach their target masses.Web sites enable especially universities and faculties the opportunity to communicate with their target masses via internet, to present the institution by means of creating the institutions’ identity and image. Therefore the universities and faculties using web sites for their presentation materialize their presentations and strengthen their institutional identities by reflecting also their identity indicators to web sites

Web siteleri, günümüzde hızlı veri akışını gerçekleştirmesi özelliğiyle kurumların tanıtımında önemli bir iletişim aracı işlevini sürdürmektedir. Üniversite ve fakültelerin hedef kitlelerine internet kanalıyla iletişimleri, kurum kimliği ve kurum imajının oluşturulmasıyla daha kolaylaşmıştır.

Bu çalışmada; üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim-iş Eğitimi Anabilim Dallarının web sitelerinin görsel tasarımında, tasarım ilke ve elemanlarının ne ölçüde dikkate alındığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, devlet üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde bulunan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalları örneklem ise, Türkiye’nin 7 coğrafî bölgesinden öğrenci potansiyeli ölçüt alınarak seçilmiş olan 7 üniversitenin ilgili birimlerine ait web sitelerinin ara yüzleridir.

Araştırma kapsamındaki Atatürk, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Harran, Marmara ve On dokuz Mayıs Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalının web sayfalarının görsel boyutunun analizi, belirlenen yedişer adet tasarım elemanı ve ilkesi ölçüt alınarak yapılmıştır. Araştırmada ayrıca, sözü edilen tasarım elemanları ve ilkelerine göre örnek bir web portali hazırlanmıştır.

Tasarım Elemanları ve İlkeleri, Grafik Tasarım, Web Tasarımı, Görsel Kimlik, Kurum Kimliği
 • ALAKUŞ, A. O. (2005). “İnternet ve Sanat Eğitimi Bağlamında Görsel Sanatlar ve Dijital Boyut”, İnternet ve Toplum, Editör: Ahmet Tarcan, Anı Yayıncılık, Ankara
 • _____ (2002). “İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim-İş Dersi Öğretim Programındaki Grafik Tasarımı Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemiyle ve Bu Yönteme Uygun Düzenlenmiş Ortamda Uygulanması”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara
 • ALAKUŞ, A. O., MERCİN, L., AYAYDIN, A., VURAL, D. Ü., TUNA, S. ve YILMAZ, M. G. (2009). “Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi”, Pegem Akademi Yayınları. Ankara
 • ATALAYER, F. (1994). “Temel Sanat Ögeleri”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, No:5, Eskişehir
 • BECER, E. (2002). “İletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Yayınevi, Ankara
 • BORJA DE MOZOTA, B. (2005). “Tasarım Yönetimi”, Çeviren: Sibel Kaçamak, MediaCat Kitapları, İstanbul
 • CHAPMAN, L. H. (1992). “A World of Images”, Mossachusetts: Davis Publications Inc., USA Worcester
 • DOBBS, Stephen Mark. (1998). Learning in and through Art: A Guide to Discipline-Based Art Education, Los Angeles California: The Getty Education Institute for the Arts
 • HURWITZ, A. and M. DAY. (1995). “Children And Their Art (Methdos for the Elementary School)”, Harcourt Brace College Publishers, Florida
 • KARASAR, N. (2008). “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • KARSAK, B. B. (2004). “Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından Arçelik Firması Web Sayfası İncelemesi” , Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, (1) 99-114.
 • KIRIŞOĞLU, O. (1991). “Sanatta Eğitim (Görmek, Anlamak, Yaratmak)”, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara
 • OKAY, A. (2002). “Kurum Kimliği”, MediaCat Yayınları, Ankara, (3. Basım).
 • ÖZSOY, V. (2007). “Görsel Sanatlar Eğitimi: Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri”, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara
 • _____ (2006). “Yöntem Ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar”, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları 4, Ankara
 • PEKTAŞ, H. (2001). “Ders Kitaplarında Tipografi ve Tasarım Sorunları”, Sanat Yazıları, Sayı:8, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara
 • RIZVANOĞLU, K. (2005). “Bilişim Toplumunda İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar ve Parametreler”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005,(2)117-138.
 • SÖZEN, M. ve TANYELİ, U. (2003). “Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü”, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • TARCAN, A. (2005). “İnternet ve Sanat Eğitimi Bağlamında Görsel Sanatlar ve Dijital Boyut”, İnternet ve Toplum, Editör: Ahmet Tarcan, Anı Yayıncılık, Ankara
 • TEPECİK, A. (2002). “Grafik Sanatlar (Tarih-Tasarım-Teknoloji)”, Detay Yayınları, Ankara
 • YURDAKUL, N. B. ve COŞKUN, G. (2008). “Fakültelerde Web Sitelerinin Kurumsal Tanıtım Amaçlı Kullanımı: İletişim Fakülteleri Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008, (33) 141-156.
 • YURDAKUL, N. B. ve ÖKSÜZ, B. (2007). “Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak WEB Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal WEB Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi”, Selçuk İletişim, 2007, 5(1) 118-134.
 • YILDIRIM, Ali ve H. ŞİMŞEK. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali ALAKUŞ

Author: Barış AYDIN

Bibtex @ { esosder82998, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {1 - 22}, doi = {10.17755/esosder.19909}, title = {GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {ALAKUŞ, Ali and AYDIN, Barış} }
APA ALAKUŞ, A , AYDIN, B . (2015). GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 1-22. DOI: 10.17755/esosder.19909
MLA ALAKUŞ, A , AYDIN, B . "GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 1-22 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6167/82998>
Chicago ALAKUŞ, A , AYDIN, B . "GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ AU - Ali ALAKUŞ , Barış AYDIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.19909 DO - 10.17755/esosder.19909 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 14 IS - 53 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.19909 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.19909 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ %A Ali ALAKUŞ , Barış AYDIN %T GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 53 %R doi: 10.17755/esosder.19909 %U 10.17755/esosder.19909
ISNAD ALAKUŞ, Ali , AYDIN, Barış . "GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN GÖRSEL BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 53 (March 2015): 1-22. https://doi.org/10.17755/esosder.19909