Year 2019, Volume , Issue 11, Pages 48 - 56 2019-06-28

CRISIS REPORTING AND ETHICS PROBLEMATIC
KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI

Demirhan Hanifi DEMİR [1] , Emre Vadi BALCI [2]

22 43

      ABSTRACT

      In this study, it is aimed to reveal the position of crisis communication, crisis journalism in literature and what kind of problems they create ethically. The terms of crisis refer to the periods of depression in which extraordinary events are experienced for a society. These periods are the periods when people's information needs are at highest level. For this reason, the media is aware of a higher responsibility and sensitivity in crisis periods. Written and visual media organs which public have the opportunity to receive the first news, events and situations, have to act with the awareness of this task in times of crisis. In extraordinary situations as war, natural disaster, epidemic, economic crisis, terrorism, rebellion, the concepts of crisis broadcasting and crisis reporting have emerged in the media. The media is also effective in both informing and guiding the masses. In such sensitive periods, every information to be given and every situation to be transferred will provide positive or negative contribution to people's uneasiness, fear and panic. Functioning of media in crisis periods also increased the importance of concepts such as sense of mission and professional ethics. This shows the importance of factors such as crisis reporting.

                ÖZET

            Bu çalışmada, kriz, kriz iletişimi, kriz haberciliği gibi kavramların literatürdeki yeri ve etik açıdan ne gibi sorunlar yarattığının ortaya konması amaçlanmıştır.  Kriz dönemleri, bir toplum için olağan dışı olayların yaşandığı buhranlı dönemleri  ifade etmektedir. Bu dönemler insanların enformasyon ihtiyacının en üst seviyede olduğu dönemlerdir. Medya, bu sebepledir ki kriz dönemlerinde daha yüksek bir sorumluluk ve hassasiyet bilincindedir. Halkın yaşanan gelişmeler, olaylar, durumlar ve havadislerden ilk haber alma imkanının bulunduğu yazılı ve görsel medya organları, kriz dönemlerinde bu görev bilinci ile hareket etme durumundadır. Savaş, doğal afet, salgın hastalık, ekonomik buhran, terör, isyan vb. olağan üstü durumlarda, medya içerisinde de kriz yayıncılığı ve kriz haberciliği gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Medya, kitleleri bilgilendirmede de yönlendirmede de etkilidir. Bu tip hassas dönemlerde verilecek her bilgi aktarılacak her durum insanların tedirginliğine, korkusuna ve paniğine olumlu ya da olumsuz katkı sağlayacaktır. Medyanın kriz dönemlerindeki işleyişi de görev bilinci ve mesleki etik gibi kavramların önemini arttırmıştır. Bu da, kriz haberciliği gibi unsurların önemini göstermektedir.

  • KAYNAKÇA Akgül, Selma Koç. (2017). Olağanüstü Durumlar, İletişim ve Habercilik Yaklaşımları. TRT Akademi, 2(3), 6-47. Alemdar, Zeynep. (1999). Oyunun kuralı: Basında özdenetim. Bilgi Basımevi. Girgin, Atilla. (2000). Haber. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Çınarlı, İnci. (2016). Kriz İletişimi. Beta Basım Yayım. Çaplı, Bülent. (2002). Medya ve etik. İmge Kitabevi. Çaplı, Bülent - Taş, Oğuzhan. (2009). Kriz haberciliği, Televizyon Haberciliğinde Etik. Demiroğlu, Hande. (2012). Kriz Haberciliği Bağlamında Domuz Gribi Haberlerindeki Panik Unsurların Belirlenmesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ersoy, Metin. (2014). Kriz döneminde habercilik: Soma. Güngör Fırat, Didem. (2011). Kriz Dönemlerinde Televizyon Yayıncılığı, Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi. Işıklar, Hakan. Cem. (2012). Kuramdan Uygulamaya Profesyonel TV Haberciliği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. İnal, Ayşe. (1996). Haberi okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. Jensen, Vernon. (1997). Ethical Issues in the Communication Process. Leısınger, Klaus M. (2000). İşletme Etiği, Çokuluslu Şirketler ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Etik ve Meslek Etikleri, 75:102. Özyurt, Cevat. (2007). Durkheim sosyolojisinde ahlâkî kontrol sorunu. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(13), 95-121. Sandman, Peter M. (1987). Risk communication:facing public outrage. EPA J,13:21. Şeker, Mustafa. (1999). Televizyon haberciliği. Sel-Ün Vakfı Yayınları. Tokgöz, O. (1994). Temel gazetecilik. Ankara: İmge. Uzun, Ruhdan. (2009). İletişim Etiği. İstanbul: Dipnot. Yücesan, Mehmet Kamil. (2015). 3 Temmuz 2011 Sürecinde Kriz Haberciliği Ve Futbol Kulüplerine Etkisi.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8641-4698
Author: Demirhan Hanifi DEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9687-0849
Author: Emre Vadi BALCI

Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { euifydhed569132, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {48 - 56}, doi = {}, title = {KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI}, key = {cite}, author = {DEMİR, Demirhan Hanifi and BALCI, Emre Vadi} }
APA DEMİR, D , BALCI, E . (2019). KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (11), 48-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/euifydhed/issue/46530/569132
MLA DEMİR, D , BALCI, E . "KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019): 48-56 <http://dergipark.org.tr/euifydhed/issue/46530/569132>
Chicago DEMİR, D , BALCI, E . "KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019): 48-56
RIS TY - JOUR T1 - KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI AU - Demirhan Hanifi DEMİR , Emre Vadi BALCI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 56 VL - IS - 11 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI %A Demirhan Hanifi DEMİR , Emre Vadi BALCI %T KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI %D 2019 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 11 %R %U
ISNAD DEMİR, Demirhan Hanifi , BALCI, Emre Vadi . "KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 11 (June 2019): 48-56.
AMA DEMİR D , BALCI E . KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI. Yeni Düşünceler Dergisi. 2019; (11): 48-56.
Vancouver DEMİR D , BALCI E . KRİZ HABERCİLİĞİ VE ETİK SORUNSALI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2019; (11): 56-48.