Year 2010, Volume , Issue 63, Pages 53 - 64 2010-10-01

ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI

Tülin Arseven [1]

198 436

Günümüz Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından biri olan Elif Şafak, Siyah Süt adlı romanında kendi yaşamından çok özel bir dönemi konu edinir. Aydın bir kadın olarak Elif Şafak’ın annelik fikrine ve loğusalık durumuna bakışını dile getirdiği bu roman, konunun ele alınışı itibarıyla üzerinde durulmaya değer niteliktedir. Loğusalık, beraberinde getirdiği bir takım sorunlar nedeniyle annenin ve ailenin yaşamında son derece önemli bir dönemdir. Anadolu halk geleneği içinde de özel bir yer edinmiş, türlü inanışların oluşmasına yol açmıştır. Bu çalışmada Siyah Süt, Anadolu’da yaygın olan alkarısı/albasması inanışını nasıl ele aldığı noktasında incelenecektir.
As a distingushed author of modern Turkish Literature Elif Şafak, pays attantions to a period of her special life in Siyah Süt (Black Milk) novel. Elif Şafak as an intellectual woman deals with the motherhood and confinement stuation in the novel which is worst to emphasize. Brought a number of problems due to confinement is very important period in the confine of woman and her family. Confinement has led to various beliefs in the life of Anatolian people. So this study deals with the belief of alkarısı/albasması in the Siyah Süt novel.
  • Acıpayamlı, Orhan (1961). Türkiye’de Doğumla İlgili Âdet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
  • Biçer, Mukaddes (1991). “Eskişehir İlinde Doğumla İlgili Âdet ve İnançlar”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Ankara: Kültür Bakanlığı, Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları:163.
  • Çevirme, Hülya; Ayşe Sayan (2005). “Alkarısı İnanmaları ve Bilim”, Milli Folklor, Yıl 17, Sayı 65, s.67-72.
  • Eyuboğlu, İsmet Zeki (1974). Anadolu İnançları, İstanbul: Koza Yayınları.
  • Çobanoğlu, Özkul (2003). Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Ankara: Akçağ Yay.
  • Kalafat, Yaşar (1995). Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay., Sayı No: 112.
  • Karataş, Aynur (1991). “Vezirköy (Artvin) Doğum Âdetleri”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Ankara: Kültür Bakanlığı, Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları:163.
  • Örnek, Sedat Veyis (2000). Türk Halkbilimi, 2. Baskı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1629.
  • Yoloğlu, Güllü (1999). Türklerin Aile Merasimleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Subjects
Other ID JA64YH75BS
Journal Section Article
Authors

Author: Tülin Arseven
Institution: ?

Bibtex @ { fe274111, journal = {Folklor/Edebiyat}, issn = {1300-7491}, address = {Cyprus International University}, year = {2010}, volume = {}, pages = {53 - 64}, doi = {}, title = {ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI}, key = {cite}, author = {Arseven, Tülin} }
APA Arseven, T . (2010). ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI. Folklor/Edebiyat, (63), 53-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/fe/issue/26026/274111
MLA Arseven, T . "ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI". Folklor/Edebiyat (2010): 53-64 <http://dergipark.org.tr/fe/issue/26026/274111>
Chicago Arseven, T . "ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI". Folklor/Edebiyat (2010): 53-64
RIS TY - JOUR T1 - ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI AU - Tülin Arseven Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Folklor/Edebiyat JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 64 VL - IS - 63 SN - 1300-7491- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Folklor/Edebiyat ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI %A Tülin Arseven %T ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI %D 2010 %J Folklor/Edebiyat %P 1300-7491- %V %N 63 %R %U
ISNAD Arseven, Tülin . "ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ADLI ROMANINDA ALKARISI/ALBASMASI İNANIŞI". Folklor/Edebiyat / 63 (October 2010): 53-64.