Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 363 - 379 2018-07-31

BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE
Bandung Conference and Turkey

Turgay MURAT [1]

72 1015

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen gelişmeler, dünya siyasetinde birçok değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi ise ABD ve Sovyet Rusya’nın dünyayı çok kutuplu bir eksene taşımasıdır. Savaş sonrasında ortaya çıkan bu güçlerin başlatmış oldukları Soğuk Savaş süreci, ABD’nin öncülüğünde Batı Bloku, Sovyet Rusya’nın öncülüğünde ise Doğu Bloku olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye ise bu süreçte Sovyet Rusya’nın tehditlerinden dolayı tarafını Batı Bloku yani ABD’den yana seçmiştir. Böylece dünya siyaseti bu iki hakim gücün çevresinde şekillenmeye başlamıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlıklarını kazanan çoğunluğu Asya- Afrika milletlerinin oluşturduğu birçok devlet, Doğu ve Batı bloku dışında bir oluşum içerisine girmeye çalışmıştır. Bu devletler, her alanda bağımsız olabilmeleri için ne Doğu ve ne de Batı bloklarından hiçbirine taraf olmamaları ve bu yapıların içinde yer almamaları gerektiği hususunda bir araya gelmişlerdir.

Biz bu çalışmamızda Asya- Afrika ülkelerinin Doğu ve Batı Blokları dışında oluşturmaya çalıştıkları ittifakı incelemeye çalışacağız. Bu amaçla bu ittifakın ilk adımı olan Bandung Konferansı, görüşülen konular ve Türkiye’nin tutumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Developments that occured after the World War II brought a lot of changings in the world’s politics. The most important of these developments is that USA and Russia moved the world to a multi polarized axis. Cold World period that started after the World War II came into exist as Western Block under the leadership of the USA and the Eastern Block under the leadership of Soviet Russia. Under these circumstances Turkey chose the side of Western Block, namely USA, because of the threats stemmed from Soviet Russia. Thus, World politics started to take a shape around these two super powers. However, many Asian-African countries that gained their freedoom after the World War II wanted to be out of the formations of Western and Eastern Blocks. In order to be free in every field of life, these countries decided not to be part or favour of any of these formations. In this study we want to examine the formation of alliances between Asian-Afrcian countries except from Western and Eastern Blocks.

For this aim we want to give some information about the Bandung Conference which is considered as the first step of this alliances and the topics that was talked in this conference and Turkey’s attitude towards this developments

 • I. Resmi Yayınlar
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:X, C.10, İçtima:2, Kırk dördüncü İnikat, 25.11.1956
 • Ayın Tarihi Dergisi, Sayı: 257, Ankara (Nisan),1955
 • II. Gazeteler
 • Akşam Gazetesi, 18 Nisan 1955,
 • Cumhuriyet Gazetesi, 19 Nisan 1955
 • Cumhuriyet Gazetesi, 20 Nisan 1955
 • Cumhuriyet Gazetesi, 23 Nisan 1955
 • Cumhuriyet Gazetesi, 24 Nisan 1955
 • Cumhuriyet Gazetesi, 25 Nisan 1955
 • Milliyet Gazetesi, 18 Nisan 1955
 • Milliyet Gazetesi, 20 Nisan 1955
 • Milliyet Gazetesi, 29 Nisan 1955
 • Son Havadis Gazetesi, 27 Nisan 1955
 • III.Tetkik Eserler
 • ANTONY, Best, Uluslararası Siyasi Tarih 20. Yüzyıl, (Çev: Taciser Ulaş Belge, Emel Kurt), İstanbul, 2008
 • ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Ve Dış Politika, Bursa, 2009
 • ARMAOĞLU, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), C.1, Ankara,1994
 • BALCIOĞLU, Mustafa, ”İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,2011
 • BALKAYA, İ.Sabri, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni Ve Türkiye”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), Vol: 6 Issue:2, February 2013
 • ÇIVGIN İzzet, YARDIMCI, Remzi; Çağdaş Dünya Tarihi, Ankara, 2008
 • GERGER, Haluk, ABD - Ortadoğu- Türkiye, İstanbul, 2012
 • GÜRÜN, Kamuran, Dış İlişkiler ve Türk Politikası (1939’dan Günümüze Kadar), Ankara,1983
 • MERİH, Turgay, Soğuk Savaş ve Türkiye(1945-1960),Ankara, 2006
 • SANDER, Oral, Siyasi Tarih (1918-1994), Ankara,2013
 • TOPRAK, Sinan, The Evolution o f Turkey’s Foreign Policy: The Truman Doctrine and Turkey's Entry into NATO, M.A.Western Michigan University, 1987
 • TUNCER, Hüner, Menderes’in Dış Politikası, İstanbul, 2013
 • UÇAROL, Rıfat, Siyasi Tarih (1789-1999), İstanbul, 2000
 • YEL, Selma, “1936 Yılından Sonra Değişen Dünya Şartları, Rusya Federasyonu ve Türkiye Arasında Boğazlar Meselesi”, Soğuk Savaştan Günümüze Türk – Rus İlişkileri II. Çalıştay Bildirileri, St. Petersburg, 28-29 Eylül 2010, (Çev. Ve Yay. Hazırlayanlar: İlyas Kemaloğlu- İrina Svistunova),Ankara, 2015, s.5-6
 • YILMAZ, Muzaffer Ercan, Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara, 2010
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Author: Turgay MURAT

Bibtex @research article { firatsbed460970, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {363 - 379}, doi = {10.18069/firatsbed.460970}, title = {BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE}, key = {cite}, author = {MURAT, Turgay} }
APA MURAT, T . (2018). BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2), 363-379. DOI: 10.18069/firatsbed.460970
MLA MURAT, T . "BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 363-379 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/39182/460970>
Chicago MURAT, T . "BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 363-379
RIS TY - JOUR T1 - BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE AU - Turgay MURAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.460970 DO - 10.18069/firatsbed.460970 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 379 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.460970 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.460970 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE %A Turgay MURAT %T BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 28 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.460970 %U 10.18069/firatsbed.460970
ISNAD MURAT, Turgay . "BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 / 2 (July 2018): 363-379. https://doi.org/10.18069/firatsbed.460970