Year 2014, Volume 22, Issue 1, Pages 39 - 45 2014-04-18

Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors
Erkek Fertilitesi ve Riskli Yaşam Biçimi Davranışları

Nurdan Demirci [1]

2093 1787

The development of industrialization and technology makes life easier but it has many negative effects on health. The reproductive system, which is sensitive to environmental changes, is the most affected. In recent years, the usage of assisted reproductive techniques led to an increase in the number of couples who consults health institutions for assistance in conception. Factors pertaining to males comprise half of all fertility problems. Therefore, when a couple is subject to assessment regarding fertility, males and females should be evaluated thoroughly and their lifestyle behaviors (smoking, alcohol and substance abuse, exercise, nutrition), occupation (environmental exposure, stress), leisure time activities (cell phone and laptop use, etc.) or healthy lifestyle behaviors (sauna, jacuzzi, Turkish bath, etc.) should be investigated. This study reviews the lifestyle behaviors which can constitute a risk factor for male fertility and related research.

Key Words: Male fertility, infertility, healthy lifestyle, stress

Endüstrileşme ve teknolojinin gelişmesi hayatı kolaylaştırdığı gibi insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri oldukça fazladır. Özellikle çevresel faktörlere oldukça duyarlı bir yapıya sahip olan üreme sistemi bu durumdan en çok etkilenen sistemdir. Son yıllarda yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olmak için sağlık kurumlarına başvuran çift sayısı giderek artmaktadır. İnfertilite nedenlerine bakıldığında erkek faktörü, infertilite nedenlerinin yarısını oluşturmaktadır. İnfertil çiftler değerlendirilirken erkek ve kadın iyi değerlendirilmeli ve yaşam biçimi davranışları (sigara alkol, madde bağımlılığı, beslenme), mesleği (çevresel maruziyet, stres), boş zamanları değerlendirme şekilleri (telefon, diz üstü bilgisayar kullanımı vb.) ya da sağlıklı yaşam biçimi olarak düşünülen bazı davranışları (sauna, jakuzi hamam vb.) sorgulanmalıdır. Bu makalede erkek fertilitesinde riskli olabilecek yaşam biçimi davranışları ve bu konuda yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erkek fertilitesi, infertilite, sağlıklı yaşam biçimi, stres.

  • Anderson, K., Nisenblat, V., Norman, R. (2010). Lifestyle factors in people seeking infertility treatment – A review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 50(1): 8-20.
  • Carlsen, E., Giwercman, A., Keiding, N., Skakkeblek, N. E. (1992). Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ, 305(6854): 609–613.
  • Cerry, N. ve ark. (2008). Occupation and male infertility: Glycol ethers and other exposures. Occup Environ Med., 65(10): 708-714. De Mouzon, J., Thonneau, P., Spira, A., Multigner, L. (1996). Declining sperm count: Semen quality has declined among men born in France since 1950. BMJ, 313(7048): 43.
  • Demirci, N., Yiğit, F., Doğan, D. (2009). İnfertilite hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar. Beji, N. K. (Ed.). İnferilite Hemşireliği. Acar Basım, İstanbul, 227-241.
  • Duty, S. M. ve ark. (2003). Phthalate exposure and human semen parameters. Epidemiology, 14(3): 269-277.
  • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Publications (2012). Fertility: Assessment and treatment for people with fertility problems (update), http://www.nice.org.uk/nicemedia/ live/12157/59278/59278.pdf. (05.10.2012).
Journal Section Reviews
Authors

Author: Nurdan Demirci

Bibtex @ { fnjn333285, journal = {Florence Nightingale Journal of Nursing}, issn = {2147-4923}, eissn = {2147-8686}, address = {İstanbul University-Cerrahpaşa}, year = {2014}, volume = {22}, pages = {39 - 45}, doi = {10.17672/fnhd.32681}, title = {Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors}, key = {cite}, author = {Demirci, Nurdan} }
APA Demirci, N . (2014). Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors. Florence Nightingale Journal of Nursing, 22 (1), 39-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/fnjn/issue/30811/333285
MLA Demirci, N . "Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors". Florence Nightingale Journal of Nursing 22 (2014): 39-45 <http://dergipark.org.tr/fnjn/issue/30811/333285>
Chicago Demirci, N . "Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors". Florence Nightingale Journal of Nursing 22 (2014): 39-45
RIS TY - JOUR T1 - Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors AU - Nurdan Demirci Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Florence Nightingale Journal of Nursing JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 45 VL - 22 IS - 1 SN - 2147-4923-2147-8686 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Florence Nightingale Journal of Nursing Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors %A Nurdan Demirci %T Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors %D 2014 %J Florence Nightingale Journal of Nursing %P 2147-4923-2147-8686 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Demirci, Nurdan . "Male Fertility and Risky Lifestyle Behaviors". Florence Nightingale Journal of Nursing 22 / 1 (April 2014): 39-45.