Year 2017, Volume 1, Issue 1, Pages 99 - 113 2017-01-31

Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs

Cihan ÖZTÜRK [1]

256 716

The process of restructuring transforms both the forms of production and the relations of classes and inter-capital, for to overcome crisis of capitalism. In the process of restructuring, which defined as globalization, in question that productive capital move to the late capitalist countries where the labor costs are low and labor market is flexible. Capital establishes global commodity chains by shifting production process to these countries by way of international agreements and subcontracting relations in order to increase surplus-value production. Export-based industrialization policy of the Neoliberal globalization places SMEs at the important position of the structure. Capital groups, called Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), are supported and encouraged for their economic development and growth targets in Turkey. In this study, the structural character of capitalism is discussed, the transformations of the capital accumulation process in Turkey are examined and the causes and consequences of the articulation of SMEs with global commodity chains after 1980 are discussed.

Globalization, Restructuring, SMEs, Global Commodity Chains
 • -Ataay, F. (2001) “Türkiye Kapitalizminin Mekansal Dönüşümü”, Praksis 2, ss.53-96
 • -Bedirhanoğlu, P. Ve Yalman L. G. (2009) “Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de ‘Yerel’ Sermaye: Gaziantep, Denizli ve Eskişehir’den İzlenimler”, Praksis 19, ss.241-266
 • -Dinler, D. (2009) “Türkiye’de Güçlü Devlet Geleneği Tezinin Eleştirisi”, Praksis 9, ss.17-54
 • -Ercan,F(1997) “Tarihsel ve Toplumsal Bir Süreç Olarak Kapitalizm ve Esneklik”, 95’-96 Petrol-İş Yıllığı, Türkiye Petrol Kimya Lastik Sanayi İşçileri Sendikası, İstanbul, ss.661-693
 • -Güler Müftüoğlu, B. (2003) “Yeniden Yapılanmada KOBİ’ler: Sihirli Değneğin Sihirsizliği”, İktisat Dergisi, Sayı: 435, Mart, 16-24
 • -Harvey, D. (1993) “Esneklik: Tehdit mi yoksa fırsat mı?”, Toplum ve Bilim, 56-61 Bahar 1993, ss.83-92
 • -İçduygu A. Ve Sirkeci İ. (1999) “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, 75 yılda Köylerden Şehirlere, Edit: Oya Baydar, Bilanço ’98 Yayın Dizisi; İstanbul 269-276
 • -Köse Haşim, A. Ve Öncü, A. (2000) “İşgücü Piyasaları ve Uluslararası İşbölümünde Uzmanlaşmanın Mekânsal Boyutları: 1980 Sonrası Dönemde Türkiye İmalat Sanayi”, Toplum ve Bilim 86,Güz 2000, ss.77-90
 • -Pınarcıoğlu M. M. (2000) “KOBİ’ler, kolektif verimlilik ve sorunları”, Toplum ve Bilim 86, Güz 2000, ss.303-317
 • -Saraç, Ö. (2011) “Yarı Çevrenin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ’ler Marifetiyle Taşeronlaşmanın Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi)”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXV, Sayı: 270, ss.7-41
 • -Şimşek, G. (2015) “Birikim Sürecinde Çifte Kavrulmuş Meta: Beşeri Sermaye”, Sav Yayınları
 • -Yentürk N. (1993) “Post-Fordist gelişmeler ve dünya iktisadi işbölümünün geleceği”, Toplum ve Bilim, 56-61 Bahar 1993, ss.42-57
Subjects Management, Social, Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Cihan ÖZTÜRK
Country: Turkey


Bibtex @research article { fsecon281594, journal = {Fiscaoeconomia}, issn = {}, eissn = {2564-7504}, address = {Ahmet Arif EREN}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {99 - 113}, doi = {10.25295/fsecon.281594}, title = {Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Cihan} }
APA ÖZTÜRK, C . (2017). Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs. Fiscaoeconomia, 1 (1), 99-113. DOI: 10.25295/fsecon.281594
MLA ÖZTÜRK, C . "Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs". Fiscaoeconomia 1 (2017): 99-113 <http://dergipark.org.tr/fsecon/issue/28258/281594>
Chicago ÖZTÜRK, C . "Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs". Fiscaoeconomia 1 (2017): 99-113
RIS TY - JOUR T1 - Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs AU - Cihan ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25295/fsecon.281594 DO - 10.25295/fsecon.281594 T2 - Fiscaoeconomia JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 113 VL - 1 IS - 1 SN - -2564-7504 M3 - doi: 10.25295/fsecon.281594 UR - https://doi.org/10.25295/fsecon.281594 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fiscaoeconomia Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs %A Cihan ÖZTÜRK %T Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs %D 2017 %J Fiscaoeconomia %P -2564-7504 %V 1 %N 1 %R doi: 10.25295/fsecon.281594 %U 10.25295/fsecon.281594
ISNAD ÖZTÜRK, Cihan . "Articulation with Global Commodity Chains: Development Dynamics of Capitalism in Turkey, and SMEs". Fiscaoeconomia 1 / 1 (January 2017): 99-113. https://doi.org/10.25295/fsecon.281594