Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 65 - 82 2018-12-20

PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Ayhan KEKLİK [1]

56 543

Sanayi devriminin ilk yıllarında işletmelerin birbirlerinin üretim tarzlarını
kopyalamak, hammadde iyileştirmesi sağlamak ve üretimdeki fireleri azaltmak
suretiyle sürdürülebilir rekabet avantajlarını kazanıp/kaybetmesi oldukça kolay bir
şekilde gerçekleşmiştir. Fakat modern işletmecilik sistemlerinin gelişmesiyle birlikte
rekabet avantajını sağlayan varlığın “insan kaynağı” olduğu anlaşılmış ve işletmeler
kopyalanamayan tek kaynak olan insana bakış açılarını değiştirmişlerdir. Bakış
açılarında yaşanan değişimle birlikte çalışan performansının ölçülmesi ve
değerlendirmesi zorunlu bir hal almıştır. Bu araştırmada sanayi devriminin
gerçekleşmesiyle beraber değişen çalışma kavramı ve artan verimlilik ihtiyacına
değinilecektir. Bu bilgiler ışığında performans değerleme sistemlerinin doğuşu
incelenecek, klasik ve modern performans değerleme sistemlerinin teorik
karşılaştırılması yapılarak bu değişimin nedenine vurgu yapılacaktır.
Performans Değerleme Yöntemleri, Modern Performans Değerleme
 • Akbıyık, R., ve Koç, S. (2016). Frederick Winslow Taylor Ve Henri Fayol’un Yönetim Modellerinin Günümüz İnşaat Yönetim Prensipleri İle Karşılaştırılması – Sakarya İli İncelemesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(2), 14-20.
 • Akdoğan, A., ve Demirtaş, Ö. (2009). 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi: Askeri İmalat İşletmesinde Yöneticiler Üzerİnde Bir Uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 49-71.
 • Aksoy, A. (2016). Geleneksel Devletten Modern Devlete: Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 33-40.
 • Aktan, C. C. (2009). Performans Yönetimi: Organizasyonlarda Performans Değerlendirme Ve Ölçme. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 25-49.
 • Asunakutlu, T., ve Coşkun, B. (2005). Frederick Winslow Taylor Ve Fizyolojik Örgüt Kuramı. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(10), 157-176.
 • Ataay, İ. D. (1990). İş Değerleme ve Başaro Değerleme Yöntemleri. İstanbul: Küre Matbaası.
 • Ayan, F. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi (3. Baskı). İzmir: İlya İzmir Yayınevi. 78
 • Bayraktaroğlu, S. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi (3. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Bekmezci, M. (2010). Stratejik Bir Yönetim Yaklaşımı Olan Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard)’Nin Türkiye’Nin En Büyük 500 Firmasına Uygulanması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 203-227. Bozkurt, V. (2014). Endüstriyel ve Post Endüstriyel Dönüşüm (3. Baskı). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Budak, G. (2008). Yetinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları. Chen, Q., Tsai, S.-B., Zhai, Y., Zhou , J., ve Diğerleri. (2018). An Empirical Study on Low-Carbon: Human Resources Performance Evaluation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 62(15). doi: 10.3390/ijerph15010062
 • Deane, P. (1994). İlk Sanayi İnkılabı. (T. Güran, Trans.) Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Dertli, N., ve Taştan, O. C. (2012). Dünyada Çalışma İlişkileri: Sanayi Devrimi’nden 1945’e kadar. A. Makal (Ed.), İçinde Çalışma İlişkileri Tarihi (s. 26-52). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Draganidis, F., ve Mentzas, G. (2006). Competency Based Management: A Review Of Systems And Approaches. Information Management & Computer Security, 14(6), 51-64.
 • Ferecov, R. (2003). İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerleme Yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (8).
 • Gök, S. (2006). XXI. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Günay, D. (2002). Sanayi ve Sanayi Tarihi. Mimar ve Mühendis Dergisi, 8-14.
 • Gürbüz, S. (2017). İnsan Kaynakları Yönetimi Teori, Araştırma ve Uygulama. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hoppit, J. (1987). Understanding The Industrial Revolution. The Historicial Journal, 30(1), 211-224. doi:10.1017/S0018246X00021993
 • Huberman, L. (2014). Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (15. Baskı). (M. Belge, Çeviri.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İlleez, A., ve Güner, M. (2006). Personel Performans Değerlendirme Ve 360 Derece Performans Değerlendirme Yönetimi. Tekstil Ve Konfeksiyon, 16(1), 325-327.
 • Kaynak, T., Adal, Z., Ataay, İ., Uyargil, C., Sadullah, Ö., Acar, A. C., Uluhan, R. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayhan KEKLİK (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @research article { fuuiibfdergi500251, journal = {Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {2602-2184}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {65 - 82}, doi = {}, title = {PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {KEKLİK, Ayhan} }
APA KEKLİK, A . (2018). PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2), 65-82. Retrieved from http://dergipark.org.tr/fuuiibfdergi/issue/41388/500251
MLA KEKLİK, A . "PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018): 65-82 <http://dergipark.org.tr/fuuiibfdergi/issue/41388/500251>
Chicago KEKLİK, A . "PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018): 65-82
RIS TY - JOUR T1 - PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AU - Ayhan KEKLİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 82 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-2184- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ %A Ayhan KEKLİK %T PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 2602-2184- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KEKLİK, Ayhan . "PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 65-82.
AMA KEKLİK A . PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. fuuiibfdergi. 2018; 2(2): 65-82.
Vancouver KEKLİK A . PERFORMANS DEĞERLEMEDE KLASİK VE MODERN YAKLAŞIMLARA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 82-65.