Year 2014, Volume 1, Issue 15, Pages 87 - 104 2014-09-01

Turkey-Moldova Relations between 1991 and 1995 and Gagauzs
1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar

Ali Servet ÖNCÜ [1]

315 506

Moldova is one of the most important and strategic countries in the Black Sea basin. Turkey recognised Moldova immediately after it declared independence and diplomatic relations have begun. Turkey has considered the Gagauz Turks living in Moldova as a bridge in bilateral relations and played a conciliatory role in the solution of the difficulties arising between Moldova and the Gagauz Turks. This attitude of Turkey has encouraged Moldova more to cooperate with Turkey in all fields. Although cooperation between Turkey and Moldova was insufficient in the first years, it continues increasing day by day
Moldova, Karadeniz havzasının en önemli ve stratejik ülkelerinden birisidir. Türkiye, bağımsı zlığını ilan ettikten hemen sonra bu ülkeyi tanımış ve diplomatik ilişkiler başlamıştır. Türkiye, Mold ova’da yaşayan Gagauz Türklerini başından beri iki ülke arasındaki ilişkilerde bir köprü olarak görmüş ve Moldova ile Gagauz Türkleri arasında yaşanan bazı sıkıntıların çözümünde uzlaştırıcı bir rol oynamıştır. Türkiye’nin bu tavrı Moldova’yı Türkiye ile her alanda işbirliği yapma noktasında daha da cesaretlendirmiştir. İki ülke arasındaki işbirliği ilk yıllarda yetersiz olmasına rağmen her geçen gün artarak devam etmiştir
 • AKDEVELİOĞLU Atay, Alpkaya Gökçen, Arat Tuğrul, Aydın Mustafa, Baykal Sanem, Erhan Çağrı, Fırat Melek, Kürkçüoğlu Ömer, Oran Baskın, Özersay Kudret, Tellal Erel, Uzgel İlhan (2001), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt II: 1980-2000, (edit: Baskın Oran), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ARGUNŞAH, Mustafa (2002) ‘‘Gagauzların Tarihi’’ Türkler, C. 20, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s. 228-249.
 • ARMAOĞLU, Fahir (1996), 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (cilt 1-2: 1914-1995), İstanbul: Alkım Yayınları. AVRASYA BÜLTENİ, Haziran 2004, S. 23.
 • ÇINAR, Günden Peker (1997) ‘‘Gagoğuzlar’’ Yeni Türkiye Dergisi: Türk Dünyası Özel Sayısı II, S.16, Temmuz Ağustos 1997 İstanbul, s. 1603-1615.
 • DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 1996 FOREİGN TRADE STATISTICS, (1998), Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası
 • FORMUZAL, Mihail (2010) ‘‘Gagauzya’da Yatırım İmkanları’’ 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu (İstanbul, 11-13 Aralık 2009) Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve Destekler Bildiriler Kitabı Ankara, s. 75-76.
 • GÜNGÖR, Harun (1997) ‘‘Gagauz (Gökoğuz)’’ Yeni Türkiye Dergisi: Türk Dünyası Özel Sayısı II, S.16, Temmuz Ağustos 1997, s. 1595-1602.
 • HART, Liddell (2000) II. Dünya Savaşı Tarihi I (çev: Kerim Bağrıaçık), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. JUDT, Tony (2009) Savaş Sonrası 1945 Sonrası Avrupa Tarihi (çev: Dilek Şendil), İstanbul: Nehir Yayınları.
 • KARPAT, Kemal (1996) ‘‘Gagauzlar’’ İslam Ansiklopedisi, C. XIII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, s. 288-299.
 • KEMALOĞLU, İlyas (2012) ‘‘Karadeniz Bölgesindeki Bazı Sorunlar’’ Karadeniz’e Türk Rus Bakışı Orsam Tutanakları No:27.
 • LANGLOIS, Georges, Boismenu Jean, Lefebvre Luc, Regimbald Patrice (2000), 20.Yüzyıl Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • SANDER, Oral (2008) Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Kitabevi.
 • TELCİ, İsmail Numan (2010) ‘‘Moldova’da Devlet İçinde Devlet: Transnistria’’ Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Kanunları, C.I, (edit: Kemal İnat, Burhanettin Duran, Muhittin Ataman) Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, s. 773-793.
 • UÇAROL, Rifat (2010) Siyasi Tarih (1789-2010), İstanbul: Der Yayınları. Tutanaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi C.52, (19 Ocak 1994 tarihli 66. Birleşimden, 8 Şubat 1994 tarihli 68. Birleşime kadar) (1994) Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi C.82, (16 Mart 1995 tarihli 87. Birleşimden, 28 Mart 1995 tarihli 91. Birleşime kadar) (1995) Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi C.65, (1 Eylül 1994 tarihli 1. Birleşimden, 13 Eylül 1994 tarihli 5. Birleşime kadar) (1995) Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Servet ÖNCÜ

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { gaziturkiyat90463, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {87 - 104}, doi = {}, title = {1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar}, key = {cite}, author = {ÖNCÜ, Ali Servet} }
APA ÖNCÜ, A . (2014). 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (15), 87-104. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6728/90463
MLA ÖNCÜ, A . "1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 87-104 <http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6728/90463>
Chicago ÖNCÜ, A . "1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 87-104
RIS TY - JOUR T1 - 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar AU - Ali Servet ÖNCÜ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 104 VL - 1 IS - 15 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar %A Ali Servet ÖNCÜ %T 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar %D 2014 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 15 %R %U
ISNAD ÖNCÜ, Ali Servet . "1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 15 (September 2014): 87-104.
AMA ÖNCÜ A . 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2014; 1(15): 87-104.
Vancouver ÖNCÜ A . 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2014; 1(15): 104-87.