Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1307-914X | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 1307-914X | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 1 - Sayı 15 - Eyl 2014
 1. KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

  Editörden
 2. Köl Tigin, Tunyukuk, Bilge Kağan, Ongi, Taryat, Şine Usu Gibi Göktürk Harfli Yazıtlarda "Aykırı Genizleşme (Denazalizasyon)" Örnekleri
  Sayfalar 1 - 12
  Ayşegül SERTKAYA
 3. Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 13 - 32
  Konuralp ERCİLASUN
 4. Hakas "Şamanizm"i (Dünya Görüşü) Üzerine Yapılan Çalışmalar-II
  Sayfalar 13 - 51
  Abdulselam ARVAS
 5. Sogdian Traces in Central Asian Onomastics
  Sayfalar 53 - 66
  Hakan AYDEMİR
 6. Türkiye Türkçesinden Özbek Türkçesine Aktarma Meseleleri
  Sayfalar 67 - 86
  Veli Savaş YELOK
 7. 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar
  Sayfalar 87 - 104
  Ali Servet ÖNCÜ
 8. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri
  Sayfalar 105 - 134
  Hüseyin YILDIZ
 9. Kazak Şiirlerinde "Gece"
  Sayfalar 135 - 142
  Zhanat AİMUHAMBET Rysgul ABİLKHAMİTKIZI
 10. Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Batı Medeniyetini Olumlayıcı Yaklaşımlar
  Sayfalar 143 - 151
  Emine Gözde ÖZGÜREL
 11. Tuna Bulgar Türklerinin Dili ve Kültürü Üzerine
  Sayfalar 155 - 174
  Çev. Reshide ADZHUMEROVA, Çev. Emine ATMACA
 12. Edebîlik ve Edebî Metinlerde Okuma Sürecinin Üç Bileşeni
  Sayfalar 175 - 192
  Çev. Murat LÜLECİ
 13. Orta Asya Sufî Grupların Ritüellerindeki 'Cehri Zikir' Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri
  Sayfalar 193 - 202
  Çev. Mariia TALİANOVA
 14. "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar
  Sayfalar 203 - 210
  Çev. Musa SALAN, Çev. Nazgül ENTERİ DURHAN
 15. Yalçın, Süleyman Kaan (2013), Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 381 s. 213-219
  Sayfalar 213 - 219
  Orhan BALDANE
 16. Kutlu, Malik - Bernard Repond (2014), Hicrete Uzanan Yol: Pamir Kırgızları, Almatı, ISBN: 978-601-232-492-1, 192 s. 220-222

  Nazgül ENTERİ DURHAN
 17. Kerimoğlu, Caner (2014), Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ankara: TDK Yayınları, 299 s. 223-227
  Sayfalar 223 - 227
  Vahide KÜTKÜT
 18. Betül Özbay (2014), Huastuanift – Manihaist Uygurların Tövbe Duası, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 256 s. 228-229

  Suna ESEN