502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1307-914X | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 1307-914X | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 1 - Sayı 15 - Eyl 2014
 1. KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

  Editörden
 2. Köl Tigin, Tunyukuk, Bilge Kağan, Ongi, Taryat, Şine Usu Gibi Göktürk Harfli Yazıtlarda "Aykırı Genizleşme (Denazalizasyon)" Örnekleri
  Sayfalar 1 - 12
  Ayşegül SERTKAYA
 3. Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 13 - 32
  Konuralp ERCİLASUN
 4. Hakas "Şamanizm"i (Dünya Görüşü) Üzerine Yapılan Çalışmalar-II
  Sayfalar 13 - 51
  Abdulselam ARVAS
 5. Sogdian Traces in Central Asian Onomastics
  Sayfalar 53 - 66
  Hakan AYDEMİR
 6. Türkiye Türkçesinden Özbek Türkçesine Aktarma Meseleleri
  Sayfalar 67 - 86
  Veli Savaş YELOK
 7. 1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar
  Sayfalar 87 - 104
  Ali Servet ÖNCÜ
 8. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri
  Sayfalar 105 - 134
  Hüseyin YILDIZ
 9. Kazak Şiirlerinde "Gece"
  Sayfalar 135 - 142
  Zhanat AİMUHAMBET Rysgul ABİLKHAMİTKIZI
 10. Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Batı Medeniyetini Olumlayıcı Yaklaşımlar
  Sayfalar 143 - 151
  Emine Gözde ÖZGÜREL
 11. Tuna Bulgar Türklerinin Dili ve Kültürü Üzerine
  Sayfalar 155 - 174
  Çev. Reshide ADZHUMEROVA, Çev. Emine ATMACA
 12. Edebîlik ve Edebî Metinlerde Okuma Sürecinin Üç Bileşeni
  Sayfalar 175 - 192
  Çev. Murat LÜLECİ
 13. Orta Asya Sufî Grupların Ritüellerindeki 'Cehri Zikir' Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri
  Sayfalar 193 - 202
  Çev. Mariia TALİANOVA
 14. "Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar
  Sayfalar 203 - 210
  Çev. Musa SALAN, Çev. Nazgül ENTERİ DURHAN
 15. Yalçın, Süleyman Kaan (2013), Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 381 s. 213-219
  Sayfalar 213 - 219
  Orhan BALDANE
 16. Kutlu, Malik - Bernard Repond (2014), Hicrete Uzanan Yol: Pamir Kırgızları, Almatı, ISBN: 978-601-232-492-1, 192 s. 220-222

  Nazgül ENTERİ DURHAN
 17. Kerimoğlu, Caner (2014), Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ankara: TDK Yayınları, 299 s. 223-227
  Sayfalar 223 - 227
  Vahide KÜTKÜT
 18. Betül Özbay (2014), Huastuanift – Manihaist Uygurların Tövbe Duası, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 256 s. 228-229

  Suna ESEN